Απάντηση του Υφυπουργού Μ. Βολουδάκη σε Ερώτηση με θέμα: «Ο τουρίστας των 1500 ευρώ ημερησίως»

Σε απάντηση της υπ΄αριθμ. 1248/6.11.12 Αναφοράς, που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος με θέμα «Ο τουρίστας των 1500 ευρώ ημερησίως», σας διευκρινίζουμε ότι αναφορικά με την όποια αμοιβή των μελών της Task Force για την παροχή τεχνικής στήριξης στη χώρα μας, η ελληνική πλευρά, με δράση που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» από το 2011, αναλαμβάνει την κάλυψη εξόδων ξένων κρατικών λειτουργών – εμπειρογνωμόνων (εισιτήρια, διανυκτερεύσεις, ημερήσια αποζημίωση ως 92 ευρώ), μέσα στα όρια της σχετικής νομοθεσίας της Ε.Ε. Δεν έχει σε καμμιά περίπτωση καταβληθεί από το εν λόγω πρόγραμμα μεγαλύτερη αμοιβή προς κρατικό λειτουργό οποιουδήποτε κράτους ή προς μέλος της Task Force. Οι αναφορές σε αιτήματα για πρόσθετες αμοιβές στελεχών της Task Force είναι ανακριβείς.