Απάντηση του Υφυπουργού Μ. Βολουδάκη σε Ερώτηση με θέμα: «Κάρτα του πολίτη»

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. 3682/2.11.2012 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή η βουλευτής κ. Μαρία Kόλλια Τσαρουχά με θέμα «Κάρτα του πολίτη», σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
Στόχος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών από τη Δημόσια Διοίκηση.
Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι σήμερα μια από τις βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, για τη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους λειτουργίας της διοίκησης, αλλά και για την ενίσχυση της διαφάνειας και τον περιορισμό των φαινομένων διαφθοράς.
Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας αποτελεσματικής ψηφιακής δημόσιας διοίκησης, που θα σέβεται απόλυτα τα προσωπικά δεδομένα, την ελεύθερη βούληση και τη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής των πολιτών. Η ψηφιακή ταυτοποίηση αποσυνδέεται από την υποχρεωτική ταυτοποίηση (δελτίο ταυτότητας). Η πολιτική του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την ψηφιακή ταυτοποίηση, σχεδιάζεται στη βάση της προαιρετικής δυνατότητας της ψηφιακής υπογραφής για τον πολίτη, με μέσο (κάρτα ή usb) διαφορετικό από αυτό της υποχρεωτικής ταυτοποίησης.
Με άλλα λόγια, με βάση το σχεδιασμό αυτό ο πολίτης δε θα είναι υποχρεωμένος να έχει ένα δελτίο ταυτότητας το οποίο θα φέρει ηλεκτρονικό κύκλωμα, το περιεχόμενο του οποίου ο ίδιος ο πολίτης δε θα μπορεί να ελέγξει. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η προαιρετικότητα της ψηφιακής υπογραφής δεν ισχύει για τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Και σε αυτή την περίπτωση όμως, και για τους ίδιους λόγους, το μέσο της ψηφιακής ταυτοποίησης του δημοσίου υπαλλήλου το οποίο θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της υπηρεσίας, δε θα ταυτίζεται με το μέσο ταυτοποίησης το οποίο ως πολίτης υποχρεωτικά θα κατέχει (δελτίο ταυτότητας).
Η ίδια η έκδοση των δελτίων ταυτότητος είναι ασφαλώς αρμοδιότητα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Αναφερόμαστε πάντα στο ζήτημα αυτό κατά το μέρος που αφορά το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, για το οποίο μέρος βέβαια υπάρχει οριζόντια συνεννόηση με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία στα πλαίσια της Επιτροπής Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τέλος, για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των πολιτών, ξεκίνησε ήδη διαδικασία συνεργασίας και διαβούλευσης με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.