Συνάντηση εργασίας φορέων Ελληνικής Κυβέρνησης και ENISA

To Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την κυβερνο-ασφάλεια (ENISA) οργάνωσαν από κοινού συνάντηση εργασίας, με θέμα τις ασφαλείς δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Υπουργείου παρουσία του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μανούσου Βολουδάκη και του Εκτελεστικού Διευθυντή του ENISA, Καθηγητή Udo Helmbrecht.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων (Υπουργείο Οικονομικών), κ. Χάρης Θεοχάρης και εκπρόσωποι από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, την Ελληνική Αστυνομία, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση”, την “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» ΑΕ, και την «Κοινωνία της Πληροφορίας» Α.Ε..

 

Κατά την διάρκεια των συζητήσεων διερευνήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους ο ENISA, ως Ευρωπαϊκός Οργανισμός με έδρα στην Ελλάδα, μπορεί να συνεισφέρει με την εξειδίκευση του στην προσπάθεια για διαρκή ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους Έλληνες πολίτες. Στην αρχική τοποθέτησή του, ο Υφυπουργός κ. Βολουδάκης περιέγραψε τις κύριες πτυχές του σχεδιασμού της κυβέρνησης στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εξήγησε το γιατί η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση θεωρείται ως μία από τις βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης και το πώς δρα αποτελεσματικά στη μείωση της γραφειοκρατίας και του συνολικού κόστους της δημόσιας διοίκησης, ενώ συγχρόνως συντελεί στην αύξηση της διαφάνειας.

Ο Καθηγητής κ. Helmbrecht μαζί με εμπειρογνώμονες του ENISA, σκιαγράφησαν το ευρύτερο φάσμα εργασιών του Οργανισμού, περιγράφοντας τους τρόπους με τους οποίους ο ENISA συμβάλλει σε πρωτοβουλίες όπως οι Ομάδες Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στην Πληροφορική (CERTs), η Προστασία Πληροφοριακών Υποδομών και η Προστασία του Απορρήτου, σε συνεργασία με τις χώρες-μέλη της ΕΕ.

Στην Ευρώπη, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση παρέχει γρήγορες, ασφαλείς και οικονομικές υπηρεσίες σε τομείς:
• Κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας
• Υπηρεσιών αυτοκινήτων και οχημάτων
• Εκπαίδευσης
• Υγείας
• Ασφάλειας στην εργασία
• Πληροφόρησης Κοινού

Ο Καθηγητής Helmbrecht ανέφερε: «Οι υπηρεσίες Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προσφέρουν πλήθος δυνατοτήτων στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και σε μία κρίσιμη για εμάς χρονική περίοδο για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας. Όμως, είτε αναφερόμαστε στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ή σε εμπορικές δραστηριότητες, η ασφάλεια στην πληροφορική πρέπει να είναι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Εάν αυτό δεν ισχύει, τότε τα οφέλη δεν γίνονται αντιληπτά στην πραγματική τους διάσταση. Η δουλειά που έχει ήδη γίνει από τον Υφυπουργό κ. Βολουδάκη και την ομάδα του είναι πολύ θετική. Ο ENISA θα συνεχίσει να παρέχει την στήριξη του ώστε οι Έλληνες πολίτες να μπορούν να απολαμβάνουν πιο γρήγορες, οικονομικές και ασφαλείς υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι ανακοινώσεις μας είναι διαθέσιμες στην ελληνική γλώσσα ώστε τα Ελληνικά ΜΜΕ και οι κυβερνητικοί Οργανισμοί να μπορούν να τα κοινοποιούν στην Ελληνική κοινωνία».

Ο Υφυπουργός κ. Βολουδάκης, μεταξύ των άλλων, τόνισε τα εξής: «Η συνεργασία με τον ENISA είναι ουσιαστική και βασίζεται στην κοινή προσπάθεια για αποτελεσματικότερες και ασφαλείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους πολίτες. Η στρατηγική της κυβέρνησης στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα τη δημιουργία μιας ψηφιακής Δημόσιας Διοίκησης που θα είναι σε θέση να παρέχει σταδιακά ολοένα και περισσότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες με στόχο μέχρι το τέλος του 2015 το σύνολο των δημόσιων υπηρεσιών να είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Ωστόσο, θέλω να τονίσω ότι αυτό θα επιτευχθεί με απόλυτο σεβασμό στη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής και την ελεύθερη βούληση των πολιτών. Βασικός παράγοντας για την επίτευξη αυτής της προϋπόθεσης είναι η επιλογή ενός μοντέλου ηλεκτρονικής ταυτοποίησης το οποίο θα είναι προαιρετικό στη χρήση και θα διασφαλίζει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Για αυτό μελετάμε και αξιολογούμε προσεκτικά τις υλοποιήσεις άλλων χωρών στον τομέα αυτό πριν αποφασίσουμε την τελική προσέγγισή μας.»