Απάντηση του Υφυπουργού Μ. Βολουδάκη σε Ερώτηση με θέμα: «Πορεία αναπτυξιακών έργων και δράσεων στο νομό Λακωνίας»

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. 4807/5.12.2012 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή η βουλευτής κ. Φεβρωνία Πατριανάκου, με θέμα: «Πορεία αναπτυξιακών έργων και δράσεων στο νομό Λακωνίας», σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ η ΚτΠ ΑΕ υλοποίησε/υλοποιεί τις εξής δράσεις στον Νομό Λακωνίας:

1. «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων των Δήμων «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ» (με προϋπολογισμό 56.186,40 €), «ΕΥΡΩΤΑ» (με προϋπολογισμό 59.339,07 €), «ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» (με προϋπολογισμό 85.636,31 €) για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» για τα υποέργο 1 & 2 του ΕΠ “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013”».

Οι λειτουργικές περιοχές και τα υφιστάμενα συστήματα που περιελάμβαναν τα έργα ήταν οι κάτωθι:
α) Οικονομική και Λογιστική Διαχείριση
β) Διοικητική Υποστήριξη (Μισθοδοσία Πρωτόκολλο)
γ) Έσοδα (Ύδρευση –ΤΑΠ κλπ.)
δ) Μητρώα ( Δημοτολόγιο –Μητρώο Αρρένων κλπ)

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Τα έργα έχουν ολοκληρωθεί και παραληφθεί οριστικά, έχει επίσης αποπληρωθεί το σύνολο του οικονομικού αντικειμένου.
2. Στο πλαίσιο του υποέργου 6 «Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδας Δ’ (Δυτική Ελλάδα – Ιόνια Νησιά – Πελοπόννησος)», προϋπολογισμού € 4.921.000, της Πράξης «Εθνικό Ληξιαρχείο» υλοποιείται έργο, κύριο αντικείμενου του οποίου είναι η ψηφιοποίηση με τις μεθόδους της σάρωσης των Ληξιαρχικών Πράξεων των 220 Ληξιαρχείων των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου και της καταχώρηση των ληξιαρχικών τους στοιχείων.
Το έργο έχει δημοπρατηθεί και βρίσκεται σε φάση τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, ενώ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του είναι 28 μήνες.
3. Τον Οκτώβριο 2012 ολοκληρώθηκε το Έργο «Δίκτυο Υγείας ΠΕΣΥΠ Πελοποννήσου», που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2007, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ ) 2.676.461,12€
Αφορούσε τη μηχανογράφηση των ΓΝ Παναρκαδικού Τρίπολης («Η Ευαγγελίστρια»), Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τρίπολης, Άργους, Ναυπλίου, Κορίνθου, Μολάων, Καλαμάτας, Σπάρτης και Κυπαρισσίας και τα ΚΥ Άστρους και Λεωνιδίου. Η υλοποίηση του έργου είχε τεθεί σε μερική αναστολή από τον Δεκέμβριο του 2010 έως τον Δεκέμβριο του 2011 λόγω παύσης της χρηματοδότησης συνέπεια της λήξης του Γ’ ΚΠΣ. Τελικά το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του οποίου ολοκληρώθηκαν οι εκκρεμείς εργασίες.
4. Αναμένει την τελική έγκριση για δημοπράτηση το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών» (με συνολικό προϋπολογισμό 201.500.000,00 € από τα ΕΠ Μακεδονία Θράκη και στο ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας) αποσκοπεί στη μείωση του «ευρυζωνικού χάσματος» μεταξύ των πλέον μειονεκτικών περιοχών της Ελλάδας και περιοχών της υπόλοιπης χώρας όπου ήδη προσφέρονται ευρυζωνικές υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, το έργο εστιάζει σε λευκές αγροτικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας οι οποίες αριθμούν σε 5.491 (οικιστικά διαμερίσματα) με συνολικό πληθυσμό 693.818 κατοίκους. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του Έργου (τέλος του 2015) τουλάχιστον το 75% του πληθυσμού των συγκεκριμένων περιοχών θα δύναται να λάβει ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων (8Mbps/1Mbps ενώ το 40% του καλυπτόμενου πληθυσμού να δύναται να λάβει συνδέσεις με ταχύτητα 30Mbps/4Mbps) ενώ μετά τα δέκα (10) χρόνια λειτουργίας του από τους Αναδόχους (ήτοι τέλη του 2025) ο δείκτης πληθυσμιακής κάλυψης θα ανέλθει στο 95% τουλάχιστον του πληθυσμού και θα δύναται να λάβει υπηρεσίες της τάξης των 30Mbps/4Mbps (download/upload).
Πιο συγκεκριμένα για το Νομό Λακωνίας οι περιοχές που έχουν ενταχθεί στο σχεδιασμό του Έργου παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

A/A ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Δ.Δ.Κότρωνα Κότρωνας,ο
2 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Δ.Δ.Κότρωνα Λουκάδικα,τα
3 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Δ.Δ.Κότρωνα Ριγανόχωρα,τα
4 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Δ.Δ.Κότρωνα Σκαλτσοτιάνικα,τα
5 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Δ.Δ.Κότρωνα Φλομοχώριον,το
6 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Δ.Δ.Κότρωνα Χαλικιά Βάττα,η
7 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Δ.Δ.Δρυμού Αργιλιά,η
8 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Δ.Δ.Δρυμού Δρυμός,ο
9 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Δ.Δ.Έξω Νυμφίου Μέσα Χώρα,η
10 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Δ.Δ.Έξω Νυμφίου Έξω Νύμφιον,το
11 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Δ.Δ.Έξω Νυμφίου Αλύπα,η (τ.Χαλίκια,τα)
12 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Δ.Δ.Κοκκάλας Κοκκάλα,η
13 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Δ.Δ.Κοκκάλας Άγιος Νικόλαος,ο
14 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Δ.Δ.Κοκκάλας Ολυμπιαί,αι
15 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Δ.Δ.Κοκκάλας Παχιάνικα,τα
16 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Δ.Δ.Λαγίας Αχίλλειον,το
17 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Δ.Δ.Λαγίας Προφήτης Ηλίας,ο
18 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Δ.Δ.Λαγίας Πόρτο Κάγιο,το
19 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Δ.Δ.Λαγίας Πάλιρος,το
20 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Δ.Δ.Λαγίας Μαρμάρι,το
21 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Δ.Δ.Λαγίας Κορογονιάνικα,τα
22 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Δ.Δ.Λαγίας Κοκκινόγεια,τα
23 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Δ.Δ.Λαγίας Διμαρίστικα,τα
24 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Δ.Δ.Λαγίας Ακρογιάλιο, το
25 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Δ.Δ.Λαγίας Άγιος Κυπριανός,ο
26 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Δ.Δ.Λαγίας Λάγια,η
27 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Δ.Δ.Λαγίας Καινούργια Χώρα,η
28 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Δ.Δ.Πυρρίχου Πύρριχος,ο
29 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Δ.Δ.Πυρρίχου Χιμάρα,η
30 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ Δ.Δ.Γερακίου Βελωτά,τα
31 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ Δ.Δ.Αλεποχωρίου Αλεποχώριον,το
32 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ Δ.Δ.Καλλιθέας Καλλιθέα,η
33 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ Δ.Δ.Καρίτσης Καρίτσα,η
34 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Αγίου Βασιλείου Άγιος Βασίλειος,ο (Δ.Δ.Αγίου Βασιλείου)
35 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Αγίου Βασιλείου Άγιος Ευστράτιος,ο
36 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Αγίου Βασιλείου Μοναχή Συκιά,η
37 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Αιγιών Αιγίαι,αι
38 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Αιγιών Μαλλιαρή Συκιά,η
39 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Αιγιών Σύνορα,τα
40 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Δροσοπηγής Δροσοπηγή,η
41 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Καλυβίων Καλύβια,τα
42 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Καλυβίων Παγανέα,η
43 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Καρβελά Καρβελάς,ο
44 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Καρβελά Γεφυράκι, το
45 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Καρβελά Πετροβούνιον,το
46 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Καρυουπόλεως Καρυούπολις,η
47 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Καρυουπόλεως Λαγκάδα,η
48 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Κονακίων Κονάκια,τα
49 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Κονακίων Πιλάλα,η
50 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Κρήνης Κρήνη,η
51 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Κρήνης Αρβανίτης,ο
52 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Κρήνης Σμήνος,το (τ.Αχουμάτου,η)
53 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Λυγερέα Αστέριον,το
54 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Λυγερέα Λυγερέας,ο
55 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Μαραθέας Μαραθέα,η
56 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Μαραθέας Κουλούκα,η
57 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Μαραθέας Νέα Μαραθέα,η
58 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Μαραθέας Διρόν,το
59 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Μυρσίνης Μυρσίνη,η
60 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Μυρσίνης Προφήτης Ηλίας,ο
61 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Νεοχωρίου Νεοχώριον,το
62 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Νεοχωρίου Αγερανός,ο
63 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Νεοχωρίου Βαθύ,το
64 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Νεοχωρίου Καυκί,το
65 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Πλατάνου Πλάτανος,ο
66 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Πλατάνου Ψαθάκια,τα
67 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Σιδηροκάστρου Σιδηρόκαστρον,το
68 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Σιδηροκάστρου Σκυφιάνικα,τα
69 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Σιδηροκάστρου Σκαμνίτσα,η
70 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Σιδηροκάστρου Μεσοχώρι,το
71 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Σιδηροκάστρου Πολυάραβος,ο
72 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Σκαμνακίου Σκαμνάκιον,το
73 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Σκουταρίου Παρασυρός,ο
74 ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ.Δ.Χωσιαρίου Χωσιάριον,το
75 ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΑΚΑ Δ.Δ.Ρειχέας Μπελεσαίικα,τα
76 ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΑΚΑ Δ.Δ.Ρειχέας Ρειχέα,η
77 ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΑΚΑ Δ.Δ.Ιέρακος Λιμήν Ιέρακος,ο
78 ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΑΚΑ Δ.Δ.Ιέρακος Ιέραξ,ο
79 ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΑΚΑ Δ.Δ.Ιέρακος Άγιος Ιωάννης,ο
80 ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΑΚΑ Δ.Δ.Ιέρακος Αριάνα,η
81 ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΑΚΑ Δ.Δ.Κυπαρισσίου Κυπαρίσσιον,το
82 ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΑΚΑ Δ.Δ.Κυπαρισσίου Κάψαλα,τα
83 ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΑΚΑ Δ.Δ.Κυπαρισσίου Μητρόπολις,η
84 ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΑΚΑ Δ.Δ.Κυπαρισσίου Παραλία,η
85 ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΑΚΑ Δ.Δ.Λαμποκάμπου Λαμπόκαμπος,ο
86 ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΑΚΑ Δ.Δ.Λαμποκάμπου Πιστάματα,τα
87 ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΑΚΑ Δ.Δ.Χάρακος Χάραξ,ο
88 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ Δ.Δ.Γκοριτσάς Πολύδροσον,το
89 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ Δ.Δ.Αγίων Αναργύρων Άγιοι Ανάργυροι,οι
90 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ Δ.Δ.Αγριάνων Αγριάνοι,οι
91 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ Δ.Δ.Καλλονής Καλλονή,η
92 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ Δ.Δ.Κεφαλά Κεφαλάς,ο
93 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ Δ.Δ.Πλατάνας Πλατάνα,η
94 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ Δ.Δ.Πλατάνας Ζαγάνον,το
95 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ Δ.Δ.Χρυσάφων Χρύσαφα,τα
96 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ Δ.Δ.Χρυσάφων Μονή Αγίων Τεσσαράκοντα,η
97 ΔΗΜΟΣ ΜΥΣΤΡΑ Δ.Δ.Μαγούλας Σανατόριο, το
98 ΔΗΜΟΣ ΜΥΣΤΡΑ Δ.Δ.Αγίου Ιωάννου Λακεδαίμονος Άγιος Ιωάννης,ο
99 ΔΗΜΟΣ ΜΥΣΤΡΑ Δ.Δ.Αναβρυτής Αναβρυτή,η
100 ΔΗΜΟΣ ΜΥΣΤΡΑ Δ.Δ.Αναβρυτής Μονή Φανερωμένης,η
101 ΔΗΜΟΣ ΜΥΣΤΡΑ Δ.Δ.Λογγάστρας Καραβάς,ο (Δ.Δ.Λογγάστρας)
102 ΔΗΜΟΣ ΜΥΣΤΡΑ Δ.Δ.Λογγάστρας Λογγάστρα,η
103 ΔΗΜΟΣ ΜΥΣΤΡΑ Δ.Δ.Μυστρά Μυστράς,ο
104 ΔΗΜΟΣ ΜΥΣΤΡΑ Δ.Δ.Μυστρά Βλαχοχώριον,το
105 ΔΗΜΟΣ ΜΥΣΤΡΑ Δ.Δ.Μυστρά Παλαιολόγιο,το (τ.Σκλαβική,η)
106 ΔΗΜΟΣ ΜΥΣΤΡΑ Δ.Δ.Μυστρά Πικουλιάνικα,τα
107 ΔΗΜΟΣ ΜΥΣΤΡΑ Δ.Δ.Μυστρά Ταϋγέτη,η
108 ΔΗΜΟΣ ΜΥΣΤΡΑ Δ.Δ.Παρορείου Παρόρειον,το
109 ΔΗΜΟΣ ΜΥΣΤΡΑ Δ.Δ.Σουστιάνων Καραβάς,ο (Δ.Δ.Σουστιάνων)
110 ΔΗΜΟΣ ΜΥΣΤΡΑ Δ.Δ.Σουστιάνων Σουστιάνοι,οι
111 ΔΗΜΟΣ ΜΥΣΤΡΑ Δ.Δ.Τρύπης Σταυρός,ο
112 ΔΗΜΟΣ ΜΥΣΤΡΑ Δ.Δ.Τρύπης Τρύπη,η
113 ΔΗΜΟΣ ΜΥΣΤΡΑ Δ.Δ.Τρύπης Καραβάς,ο (Δ.Δ.Τρύπης)
114 ΔΗΜΟΣ ΝΙΑΤΩΝ Δ.Δ.Αγίου Δημητρίου Ζάρακος Άγιος Δημήτριος,ο
115 ΔΗΜΟΣ ΝΙΑΤΩΝ Δ.Δ.Απιδέα Απιδέα,η
116 ΔΗΜΟΣ ΝΙΑΤΩΝ Δ.Δ.Κρεμαστής Κρεμαστή,η
117 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ Δ.Δ.Σελλασίας Σελλασία,η
118 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ Δ.Δ.Βαμβακούς Βαμβακού,η
119 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ Δ.Δ.Βαμβακούς Μεγάλη Βρύση,η
120 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ Δ.Δ.Βαρβίτσης Βαρβίτσα,η
121 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ Δ.Δ.Βασαρά Βασαράς,ο
122 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ Δ.Δ.Βασαρά Μονή Αγίων Αναργύρων,η
123 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ Δ.Δ.Βασαρά Βέρια,τα
124 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ Δ.Δ.Βρεσθένων Βρέσθενα,τα
125 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ Δ.Δ.Θεολόγου Άγιος Ιωάννης Θεολόγος,ο
126 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ Δ.Δ.Θεολόγου Καλύβια Θεολόγου,τα
127 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ Δ.Δ.Κονιδίτσης Κονιδίτσα,η
128 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ Δ.Δ.Κονιδίτσης Κουρεμένος,ο
129 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Αρεοπόλεως Δρυάλια,τα
130 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Αρεοπόλεως Λιμένιον,το
131 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Αρεοπόλεως Σωτήρας,ο
132 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Αλίκων Κυπάρισσος,η
133 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Αλίκων Άλικα,τα
134 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Άνω Μπουλαριών Βαθιά,η
135 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Άνω Μπουλαριών Γιαλιά,τα
136 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Άνω Μπουλαριών Κάτω Μπουλαριοί,οι
137 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Άνω Μπουλαριών Λεοντάκης,ο
138 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Άνω Μπουλαριών Άνω Μπουλαριοί,οι
139 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Βάθειας Βάθεια,η
140 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Βάθειας Κάποι,οι
141 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Βάθειας Μιαναί,αι
142 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Βάχου Βάχος,ο
143 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Βάχου Σκάλα,η
144 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Γέρμας Αβραμιάνικα,τα
145 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Γέρμας Γέρμα,η
146 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Γερολιμένος Οχιά,η
147 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Γερολιμένος Γερολιμήν,ο
148 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Δρυάλου Φραγκούλιας,ο
149 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Δρυάλου Δρύαλος,ο
150 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Δρυάλου Αγία Βαρβάρα,η
151 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Δρυάλου Καφιόνα,η
152 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Δρυάλου Παλαιόχωρα,η
153 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Δρυάλου Τσόπακας,ο
154 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Καρέας Καρέα,η
155 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Καρέας Μπουτσελιάνικα,τα
156 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Κελεφά Κελεφά,η
157 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Κοίτας Κάτω Γαρδενίτσα,η
158 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Κοίτας Νόμια,η
159 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Κοίτας Άγιος Γεώργιος,ο (Δ.Δ.Κοίτας)
160 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Κοίτας Κεχριάνικα,τα
161 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Κοίτας Ψίον,το
162 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Κοίτας Καλονιοί,οι
163 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Κοίτας Ανω Γαρδενίτσα,η
164 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Κοίτας Κοίτα,η
165 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Κοίτας Αρχιά,η
166 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Κούνου Τροχάλακας,ο
167 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Κούνου Σταυρίον,το
168 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Κούνου Κέρια,η
169 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Κούνου Πάγκια,τα
170 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Κούνου Λαγουδιαί,αι
171 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Κούνου Κηπούλα,η
172 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Κούνου Ελαία,η
173 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Κούνου Δρυ,το
174 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Κούνου Άγιος Αθανάσιος,ο
175 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Κούνου Κούνος,ο
176 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Κούνου Αγία Κυριακή,η
177 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Κούνου Καραβάς,ο
178 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Κρυονερίου Κρυονέριον,το
179 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Κρυονερίου Κάτω Καρέα,η
180 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Μίνας Μπρίκιον,το
181 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Μίνας Μέζαπος,ο
182 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Μίνας Λάκκος,ο
183 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Μίνας Κουλούμιον,το
184 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Μίνας Έρημος,η
185 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Μίνας Βάμβακα,η
186 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Μίνας Άγιος Γεώργιος,ο (Δ.Δ.Μίνας)
187 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Μίνας Αγγειαδάκιον,το
188 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Μίνας Μίνα,η
189 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Μίνας Πολεμίτας,ο
190 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Μίνας Καρύνια,η
191 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Νέου Οιτύλου Νέον Οίτυλον,το
192 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Οιτύλου Οίτυλον,το
193 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Οιτύλου Καραβοστάσιον,το
194 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Οιτύλου Χοτάσια,η
195 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Οιτύλου Ελαιοχώριον,το
196 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Πύργου Διρού Μαρματσούκα,η
197 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Πύργου Διρού Τριανταφυλλιά,η
198 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Πύργου Διρού Χαριά,η
199 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Πύργου Διρού Ξεπαπαδιάνικα,τα
200 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Πύργου Διρού Νικάνδρειον,το
201 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Πύργου Διρού Καμπινάρες,οι
202 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Πύργου Διρού Καλός,ο
203 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Πύργου Διρού Γκλέζι,το
204 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Πύργου Διρού Πύργος Διρού,ο
205 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Πύργου Διρού Χαρούδα,η
206 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Πύργου Διρού Βελούσι,το
207 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Τσικκαλιών Συχαλάσματα,τα
208 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Τσικκαλιών Ξερόλακκος,το
209 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Τσικκαλιών Τσικκαλιά,τα
210 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Τσικκαλιών Κοτράφιον,το
211 ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Δ.Δ.Τσικκαλιών Μουντανίστικα,τα
212 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ Δ.Δ.Καστορείου Καστόρειον,το
213 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ Δ.Δ.Καστορείου Καστρίον,το
214 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ Δ.Δ.Καστορείου Κάστωρ,ο
215 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ Δ.Δ.Αγίου Κωνσταντίνου Άγιος Κωνσταντίνος,ο
216 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ Δ.Δ.Αγίου Κωνσταντίνου Φουνταίικα,τα
217 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ Δ.Δ.Αγόριανης Αγόριανη,η
218 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ Δ.Δ.Αλευρούς Αλευρού,η
219 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ Δ.Δ.Βορδονίας Βορδόνια,η
220 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ Δ.Δ.Βορδονίας Σουλήνα,η
221 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ Δ.Δ.Βορδονίας Παππαδιάνικα,τα
222 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ Δ.Δ.Βορδονίας Λόπεσι,το
223 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ Δ.Δ.Βορδονίας Επάνω Χώρα,η
224 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ Δ.Δ.Βορδονίας Κάμπος,ο
225 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ Δ.Δ.Γεωργιτσίου Γεωργίτσιον,το
226 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ Δ.Δ.Λογκανίκου Κυπαρίσσιον,το
227 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ Δ.Δ.Λογκανίκου Λογκανίκος,ο
228 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ Δ.Δ.Λογκανίκου Βεργαδαίικα,τα
229 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ Δ.Δ.Λογκανίκου Γιακουμαίϊκα,τα
230 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ Δ.Δ.Λογκανίκου Κοτίτσα,η
231 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ Δ.Δ.Πελλάνας Παρδάλιον,το
232 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ Δ.Δ.Πελλάνας Πελλάνα,η
233 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ Δ.Δ.Περιβολίων Περιβόλια,τα
234 ΔΗΜΟΣ ΣΜΗΝΟΥΣ Δ.Δ.Αγίου Νικολάου Άγιος Νικόλαος,ο
235 ΔΗΜΟΣ ΣΜΗΝΟΥΣ Δ.Δ.Αρχοντικού Αρχοντικόν,το
236 ΔΗΜΟΣ ΣΜΗΝΟΥΣ Δ.Δ.Αρχοντικού Σίνα,το
237 ΔΗΜΟΣ ΣΜΗΝΟΥΣ Δ.Δ.Καστανιάς Καστάνια,η
238 ΔΗΜΟΣ ΣΜΗΝΟΥΣ Δ.Δ.Κόκκινων Λουριών Κόκκινα Λουριά,τα
239 ΔΗΜΟΣ ΣΜΗΝΟΥΣ Δ.Δ.Μελίσσης Μέλισσα,η
240 ΔΗΜΟΣ ΣΜΗΝΟΥΣ Δ.Δ.Μελιτίνης Αγία Μαρίνα,η
241 ΔΗΜΟΣ ΣΜΗΝΟΥΣ Δ.Δ.Μελιτίνης Λεμονέα,η
242 ΔΗΜΟΣ ΣΜΗΝΟΥΣ Δ.Δ.Μελιτίνης Μελιτίνη,η
243 ΔΗΜΟΣ ΣΜΗΝΟΥΣ Δ.Δ.Παλαιόβρυσης Παλαιόβρυση,η
244 ΔΗΜΟΣ ΣΜΗΝΟΥΣ Δ.Δ.Πετρίνας Πετρίνα,η
245 ΔΗΜΟΣ ΣΜΗΝΟΥΣ Δ.Δ.Προσηλίου Προσήλιον,το
246 ΔΗΜΟΣ ΣΜΗΝΟΥΣ Δ.Δ.Σελεγουδίου Σελεγούδιον,το
247 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΙΔΟΣ Δ.Δ.Ξηροκαμπίου Άγιος Χριστόφορος,ο
248 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΙΔΟΣ Δ.Δ.Ξηροκαμπίου Πενταυλοί,οι
249 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΙΔΟΣ Δ.Δ.Ανωγείων Ανώγεια,τα
250 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΙΔΟΣ Δ.Δ.Ανωγείων Διπόταμα,τα
251 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΙΔΟΣ Δ.Δ.Ανωγείων Σωτήρα,η
252 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΙΔΟΣ Δ.Δ.Άρνης Άρνα,η
253 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΙΔΟΣ Δ.Δ.Βασιλικής Βασιλική,η
254 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΙΔΟΣ Δ.Δ.Γοράνων Γόλα,η
255 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΙΔΟΣ Δ.Δ.Γοράνων Γοράνοι,οι
256 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΙΔΟΣ Δ.Δ.Δάφνης Μονή Ζερμπίτσης,η
257 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΙΔΟΣ Δ.Δ.Δάφνης Παλαιοχώριον,το
258 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΙΔΟΣ Δ.Δ.Λευκοχώματος Λευκόχωμα,το
259 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΙΔΟΣ Δ.Δ.Λευκοχώματος Καβουράκιον,το
260 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΙΔΟΣ Δ.Δ.Λευκοχώματος Κυδωνέα,η
261 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΙΔΟΣ Δ.Δ.Παλαιοπαναγίας Κρυονέριον,το
262 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΙΔΟΣ Δ.Δ.Παλαιοπαναγίας Τόριζα,η
263 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΙΔΟΣ Δ.Δ.Πολοβίτσης Λιαντίνα,η
264 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΙΔΟΣ Δ.Δ.Πολοβίτσης Πολοβίτσα,η
265 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΙΔΟΣ Δ.Δ.Ποταμιάς Ποταμιά,η
266 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΙΔΟΣ Δ.Δ.Σπαρτιάς Σπαρτιά,η
267 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΙΔΟΣ Δ.Δ.Τραπεζαντής Τραπεζαντή,η
268 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΩΝ Κ.Δ.Καρυών Καρυαί,αι

5. Το έργο «Ολοκλήρωση ΜΑΝ με Εθνικά Δίκτυα» βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης προσφορών. Σκοπός του έργου είναι η αξιοποίηση των οπτικών υποδομών των Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων που έχουν κατασκευαστεί σε πόλεις της χώρας και η ολοκλήρωσή τους με το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας «ΕΔΕΤ». Με την υλοποίηση του έργου οι δημόσιοι φορείς που βρίσκονται εντός των ορίων μιας πόλης θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και με τα Δίκτυα ΣΥΖΕΥΞΙΣ και ΕΔΕΤ με υψηλή αξιοπιστία και ταχύτητα. Ειδικά για το νομό Λακωνίας στο φυσικό αντικείμενο του έργου συμπεριλαμβάνονται 51 κτίρια δημόσιων φορέων στην πόλη της Σπάρτης, με προϋπολογισμό περίπου 86.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

6. Το «Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ» υλοποιήθηκε ως έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Γ’ ΚΠΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», και λειτουργεί έως και σήμερα προσφέροντας δικτυακές υπηρεσίες σε 4.485 κτίρια φορέων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Ουσιαστικά, το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ αποτελεί το Εθνικό Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών για φορείς του Δημοσίου, είναι υλοποιημένο από την ΚτΠ Α.Ε. για λογαριασμό του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και παρέχει προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες δεδομένων, φωνής και εικόνας από το 2006 μέχρι και σήμερα.

Το Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ αποτελείται από επτά (7) συνολικά Υποέργα. Είναι χωρισμένο σε 6 υποέργα-γεωγραφικές Νησίδες και ένα υποέργο για το δίκτυο κορμού. Ο Νομός Λακωνίας ανήκει διοικητικά στη Νησίδα 6 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ και οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης του Νομού Λακωνίας που εξυπηρετούνται στο προαναφερθέν πλαίσιο φτάνουν τους 73 συνολικά με τις εξής ταχύτητες πρόσβασης:

Τύπος φορέα Ταχύτητα πρόσβασης Πλήθος φορέων
ADSL 24/1 Μbps 26
ΜΙΚΡΟΣ 2/2 Mbps 44
ΜΕΣΑΙΟΣ 4-8/4-8 Mbps 3
ΜΕΓΑΛΟΣ 34/34 Mbps –
ΣΥΝΟΛΟ 73

7. Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, το οποίο αποτελεί την επέκταση του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, θα προσφέρει αναβαθμισμένες τηλεματικές υπηρεσίες στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και επιπρόσθετα μείωση των τηλεπικοινωνιακών δαπανών του Ελληνικού Κράτους. Αναλογικά θα υπάρξουν οφέλη και για τους φορείς που βρίσκονται στη Λακωνία.

8. Στα πλαίσια των δράσεων κρατικών ενισχύσεων έχουν προκηρυχτεί οι δράσεις:
e-security: Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και χρηματοδοτεί δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνων και απειλών εις βάρος των επιχειρήσεων.

Digi-Lodge: Aφορά την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή τουριστικά καταλύματα, όσον αφορά την ανάπτυξη νέων εφαρμογών διαδικτυακής προβολής και επικοινωνίας τους με δυνατότητες ηλεκτρονικών κρατήσεων και για την ολοκλήρωση αυτών των εφαρμογών με υφιστάμενα ή νέα συστήματα βέλτιστων πρακτικών μηχανογράφησης τουριστικών μονάδων.

Digi-Retail: Αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα του λιανεμπορίου, από υφιστάμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Digi-Content: Απευθύνεται στη βιομηχανία εμπορικού και δημιουργικού περιεχομένου για τη δημιουργία ψηφιοποιημένων αγαθών και υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση δημιουργίας και ηλεκτρονικής διανομής ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου στον τομέα των επιστημών, των εκδόσεων και της ενημέρωσης.

Digi-Mobile: Αφορά στην ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αξιοποιήσουν τη διεθνή δυναμική και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα κοινά-στόχους, παρέχοντας νέες ψηφιακές δυνατότητες και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω καινοτόμων εφαρμογών επί συσκευών κινητών επικοινωνιών smartphones και tablet-pc.

ICT4Growth: Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας.
Μέχρι στιγμή στον Νομό Λακωνίας έχουν γίνει οι ακόλουθες εντάξεις:
Εντάξεις ανά δράση Κρατικών Ενισχύσεων στο Ν. Λακωνίας
Δράση Εντάξεις Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός Συνολική Δημόσια Δαπάνη
digi-lodge 9 220.125,50 € 132.075,30 €
e-security 2 22.933,79 € 16.053,65 €
digi-retail 15 692.833 € 415.699,80 €
digi-content 1 87.480,00 € 43.740,00 €

Επίσης τα ακόλουθα έργα είναι σε φάση ολοκλήρωσης:

Πιστοποιημένα έργα ανά δράση στο Ν. Λακωνίας
Δράση Αιτήματα Ολοκλήρωσης Ποσό Επιχορήγησης Βάσει Αιτημάτων Ολοκλήρωσης
digi-lodge 6 93.936,53 €

O Υφυπουργός

Μανούσος Βολουδάκης