Απάντηση του Υφυπουργού Μ. Βολουδάκη σε Ερώτηση με θέμα: «Πορεία εξέλιξης αναπτυξιακών έργων – δράσεων στην Αργολίδα»

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. 4332/26.11.2012 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή o βουλευτής κ. Γιάννης Μανιάτης με θέμα «ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ», σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ η ΚτΠ ΑΕ υλοποίησε/υλοποιεί τις εξής δράσεις στον Νομό Αργολίδας:
1. «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου «ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ», για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» με Κωδ. ΟΠΣ: 299528 για τα υποέργο 1 & 2 του ΕΠ “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013”». Με συνολικό προϋπολογισμό σύμβασης 26.274,54 €
Το έργο αφορούσε στην ενοποίηση και προσαρμογή των υφιστάμενων πληροφορικών συστημάτων και δεδομένων των Καποδιστριακών Δήμων Επιδαύρου και Ασκληπιείου στο νέο Καλλικράτειο Δήμο Επιδαύρου.
Οι λειτουργικές περιοχές και τα υφιστάμενα συστήματα που περιελάμβανε το έργο ήταν τα κάτωθι:
α) Οικονομική και Λογιστική Διαχείριση
β) Διοικητική Υποστήριξη (Μισθοδοσία Πρωτόκολλο)
γ) Έσοδα (Ύδρευση –ΤΑΠ κλπ.)
δ) Μητρώα ( Δημοτολόγιο –Μητρώο Αρρένων κλπ)
ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Το έργο έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί οριστικά από 1/2/2012 και έχει αποπληρωθεί το σύνολο του οικονομικού αντικειμένου.
2. Στο πλαίσιο του υποέργου 6 «Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδας Δ’ (Δυτική Ελλάδα – Ιόνια Νησιά – Πελοπόννησος)», προϋπολογισμού € 4.921.000, της Πράξης «Εθνικό Ληξιαρχείο» υλοποιείται έργο, κύριο αντικείμενο του οποίου είναι η ψηφιοποίηση με τις μεθόδους της σάρωσης των Ληξιαρχικών Πράξεων των 220 Ληξιαρχείων των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου και της καταχώρηση των ληξιαρχικών τους στοιχείων.
Το έργο έχει δημοπρατηθεί και βρίσκεται σε φάση τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, ενώ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του είναι 28 μήνες.
3. Τον Οκτώβριο ολοκληρώθηκε το Έργο «Δίκτυο Υγείας ΠΕΣΥΠ Πελοποννήσου», που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2007, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ ) 2.676.461,12€
Αφορούσε τη μηχανογράφηση των ΓΝ Παναρκαδικού Τρίπολης («Η Ευαγγελίστρια»), Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τρίπολης, Άργους, Ναυπλίου, Κορίνθου, Μολάων, Καλαμάτας, Σπάρτης και Κυπαρισσίας και τα ΚΥ Άστρους και Λεωνιδίου. Η υλοποίηση του έργου είχε τεθεί σε μερική αναστολή από τον Δεκέμβριο του 2010 έως τον Δεκέμβριο του 2011 λόγω παύσης της χρηματοδότησης συνέπεια της λήξης του Γ’ ΚΠΣ. Τελικά το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του οποίου ολοκληρώθηκαν οι εκκρεμείς εργασίες.
4. Αναμένει την τελική έγκριση για δημοπράτηση το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών» (με συνολικό προϋπολογισμό 201.500.000,00 € από τα ΕΠ Μακεδονία Θράκη και στο ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας) αποσκοπεί στη μείωση του «ευρυζωνικού χάσματος» μεταξύ των πλέον μειονεκτικών περιοχών της Ελλάδας και περιοχών της υπόλοιπης χώρας όπου ήδη προσφέρονται ευρυζωνικές υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, το έργο εστιάζει σε λευκές αγροτικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας οι οποίες αριθμούν σε 5.491 (οικιστικά διαμερίσματα) με συνολικό πληθυσμό 693.818 κατοίκους. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του Έργου (τέλος του 2015) τουλάχιστον το 75% του πληθυσμού των συγκεκριμένων περιοχών θα δύναται να λάβει ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων (8Mbps/1Mbps ενώ το 40% του καλυπτόμενου πληθυσμού να δύναται να λάβει συνδέσεις με ταχύτητα 30Mbps/4Mbps) ενώ μετά τα δέκα (10) χρόνια λειτουργίας του από τους Αναδόχους (ήτοι τέλη του 2025) ο δείκτης πληθυσμιακής κάλυψης θα ανέλθει στο 95% τουλάχιστον του πληθυσμού και θα δύναται να λάβει υπηρεσίες της τάξης των 30Mbps/4Mbps (download/upload). Πιο συγκεκριμένα για το Νομό Αργολίδας οι περιοχές που έχουν ενταχθεί στο σχεδιασμό του Έργου παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί.
Α/Α ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1 ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ Δ.Δ.Ασκληπιείου Άγιος Ανδρέας,ο
2 ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ Δ.Δ.Ασκληπιείου Ασκληπιείο Επιδαύρου,το (τ.Αρχαία Επίδαυρος,η)
3 ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ Δ.Δ.Ασκληπιείου Γιαννουλαίικα,τα
4 ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ Δ.Δ.Ασκληπιείου Κοκκινάδες,οι
5 ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ Δ.Δ.Ασκληπιείου Σταματαίικα,τα
6 ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ Δ.Δ.Ασκληπιείου Χάνι Μερκούρη,το
7 ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ Δ.Δ.Ασκληπιείου Χουταλαίικα,τα
8 ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ Δ.Δ.Αγίου Δημητρίου Γκάτζια,η
9 ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ Δ.Δ.Αδαμίου Δημοσιά,η
10 ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ Δ.Δ.Αδαμίου Αδάμιον,το
11 ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ Δ.Δ.Αδαμίου Άγιος Νικόλαος,ο
12 ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Δ.Δ.Αρχαίας Επιδαύρου (τ.Παλαιάς Επιδαύρου) Επάνω Επίδαυρος,η
13 ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Δ.Δ.Αρχαίας Επιδαύρου (τ.Παλαιάς Επιδαύρου) Παναγία,η
14 ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Δ.Δ.Αρχαίας Επιδαύρου (τ.Παλαιάς Επιδαύρου) Πανόραμα,το
15 ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Δ.Δ.Δημαίνης Δήμαινα,η
16 ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Δ.Δ.Δημαίνης Νέα Δήμαινα,η
17 ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Δ.Δ.Νέας Επιδαύρου Γαλαναίικα,τα
18 ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Δ.Δ.Νέας Επιδαύρου Μονή Ταξιαρχών,η
19 ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Δ.Δ.Τραχειάς Κολιάκιον,το
20 ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Δ.Δ.Τραχειάς Ματαράγκα,η
21 ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Δ.Δ.Τραχειάς Βοθίκιον,το
22 ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Δ.Δ.Τραχειάς Σταυρός,ο
23 ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Δ.Δ.Τραχειάς Εξοχή,η
24 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Δ.Δ.Ερμιόνης Άγιοι Ανάργυροι,οι
25 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Δ.Δ.Ερμιόνης Αχλαδίτσα,η

5. Το έργο «Ολοκλήρωση ΜΑΝ με Εθνικά Δίκτυα» βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης προσφορών. Σκοπός του έργου είναι η αξιοποίηση των οπτικών υποδομών των Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων που έχουν κατασκευαστεί σε πόλεις της χώρας και η ολοκλήρωσή τους με το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας «ΕΔΕΤ». Με την υλοποίηση του έργου οι δημόσιοι φορείς που βρίσκονται εντός των ορίων μιας πόλης θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και με τα Δίκτυα ΣΥΖΕΥΞΙΣ και ΕΔΕΤ με υψηλή αξιοπιστία και ταχύτητα. Ειδικά για το νομό Αργολίδας στο φυσικό αντικείμενο του έργου συμπεριλαμβάνονται 40 κτίρια δημόσιων φορέων στην πόλη του Άργους και 26 κτίρια στην πόλη του Ναυπλίου, με προϋπολογισμό περίπου 111.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
6. Το «Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ» υλοποιήθηκε ως έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Γ’ ΚΠΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», και λειτουργεί έως και σήμερα προσφέροντας δικτυακές υπηρεσίες σε 4.485 κτίρια φορέων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Ουσιαστικά, το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ αποτελεί το Εθνικό Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών για φορείς του Δημοσίου, είναι υλοποιημένο από την ΚτΠ Α.Ε. για λογαριασμό του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και παρέχει προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες δεδομένων, φωνής και εικόνας από το 2006 μέχρι και σήμερα.
Το Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ αποτελείται από επτά (7) συνολικά Υποέργα. Είναι χωρισμένο σε 6 υποέργα-γεωγραφικές Νησίδες και ένα υποέργο για το δίκτυο κορμού. Ο Νομός Αργολίδος ανήκει διοικητικά στη Νησίδα 6 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ και οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης του Νομού Αργολίδος που εξυπηρετούνται στο προαναφερθέν πλαίσιο φτάνουν τους 50 συνολικά με τις εξής ταχύτητες πρόσβασης:

Τύπος φορέα Ταχύτητα πρόσβασης Πλήθος φορέων
ADSL 24/1 Μbps 16
ΜΙΚΡΟΣ 2/2 Mbps 31
ΜΕΣΑΙΟΣ 4-8/4-8 Mbps 3
ΜΕΓΑΛΟΣ 34/34 Mbps –
ΣΥΝΟΛΟ 50

7. Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, το οποίο αποτελεί την επέκταση του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, θα προσφέρει αναβαθμισμένες τηλεματικές υπηρεσίες στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και επιπρόσθετα μείωση των τηλεπικοινωνιακών δαπανών του Ελληνικού Κράτους. Ειδικά για το νομό Αργολίδας στο σχεδιασμό του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, συμπεριλαμβάνονται 370 φορείς συνολικά με αντίστοιχο προϋπολογισμό περίπου 4 εκ. ευρώ για διάρκεια λειτουργίας 3 ετών.
8. Στα πλαίσια των δράσεων κρατικών ενισχύσεων έχουν προκηρυχτεί οι δράσεις:
e-security: Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και χρηματοδοτεί δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνων και απειλών εις βάρος των επιχειρήσεων.
Digi-Lodge: Aφορά την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή τουριστικά καταλύματα, όσον αφορά την ανάπτυξη νέων εφαρμογών διαδικτυακής προβολής και επικοινωνίας τους με δυνατότητες ηλεκτρονικών κρατήσεων και για την ολοκλήρωση αυτών των εφαρμογών με υφιστάμενα ή νέα συστήματα βέλτιστων πρακτικών μηχανογράφησης τουριστικών μονάδων
Digi-Retail: Αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα του λιανεμπορίου, από υφιστάμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
Digi-Content: Απευθύνεται στη βιομηχανία εμπορικού και δημιουργικού περιεχομένου για τη δημιουργία ψηφιοποιημένων αγαθών και υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση δημιουργίας και ηλεκτρονικής διανομής ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου στον τομέα των επιστημών, των εκδόσεων και της ενημέρωσης.
Digi-Mobile: Αφορά στην ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αξιοποιήσουν τη διεθνή δυναμική και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα κοινά-στόχους, παρέχοντας νέες ψηφιακές δυνατότητες και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω καινοτόμων εφαρμογών επί συσκευών κινητών επικοινωνιών smartphones και tablet-pc.
ICT4Growth: Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας.
Μέχρι στιγμή στον Νομό Αργολίδας έχουν γίνει οι ακόλουθες εντάξεις:
Εντάξεις ανά δράση Κρατικών Ενισχύσεων στο Ν. Αργολίδος
Δράση Εντάξεις Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός Συνολική Δημόσια Δαπάνη
digi-lodge 23 597.212,80 € 358.327,68 €
e-security 2 64.928,00 € 45.449,60 €
digi-retail 11 340.494,48 € 204.296,68 €
digi-content 1 87.480,00 € 43.740,00 €

Επίσης τα ακόλουθα έργα είναι σε φάση ολοκλήρωσης

Πιστοποιημένα έργα ανά δράση στο Ν. Αργολίδος
Δράση Αιτήματα Ολοκλήρωσης Ποσό Επιχορήγησης Βάσει Αιτημάτων Ολοκλήρωσης
digi-lodge 19 286.022,88 €
e-security 2 44.381,18 €

O Υφυπουργός

Μανούσος Βολουδάκης