Απάντηση του Υφυπουργού Μ. Βολουδάκη σε Ερώτηση με θέμα:«Ενίσχυση και διείσδυση της χρήσης του Διαδικτύου στην Οικονομία και τη Διοίκηση ως εργαλείο ανάπτυξης της χώρας»

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. 4420/27.11.2012 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή o βουλευτής κ. Kωνσταντίνος Τριαντάφυλλος με θέμα «Ενίσχυση και διείσδυση της χρήσης του Διαδικτύου στην Οικονομία και τη Διοίκηση ως εργαλείο ανάπτυξης της χώρας.», σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
Η ΚτΠ ΑΕ έχει υλοποιήσει μια σειρά δράσεων στο Γ΄ΚΠΣ σχετικά με την προώθηση της ευρυζωνικότητας και την δημιουργία διαδικτυακών υπηρεσιών, ενδεικτικά αναφέρονται οι δράσεις:
1. Broadband Access, Με σκοπό την ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε εκείνες τις περιοχές της Ελλάδας, όπου δεν υπήρχε κατά το χρόνο σχεδιασμού του (αρχές 2006) αντίστοιχη υποδομή και δεν προβλεπόταν να αναπτυχθεί τέτοια υποδομή με τις συνθήκες αγοράς που υφίσταντο ή όπου δεν αναμενόταν να αναπτυχθούν συνθήκες ανταγωνισμού.
2. Broadband Services, με σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης και της διάθεσης ευρυζωνικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, μέσω των οποίων οι τελικοί χρήστες (ιδιώτες, επιχειρήσεις και Δημόσιες Υπηρεσίες) θα έχουν στη διάθεσή τους προηγμένες ηλεκτρονικές πολυμεσικές εφαρμογές (εικόνα, ήχος και δεδομένα).

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ η ΚτΠ ΑΕ είναι στην τελική φάση ολοκλήρωσης της δράσης Κρατικών Ενισχύσεων: «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια» – e-security, που απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και χρηματοδοτεί δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνων και απειλών εις βάρος των επιχειρήσεων. Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 5.000€ έως 70.000€ με ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης 70%. Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 10.500.000,00€. Μέχρι σήμερα στη δράση:
• Έχουν ενταχθεί 701 πράξεις δικαιούχων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 9.819.294,77€
• Ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια: 648 συνολικής δημόσιας δαπάνης 9.040.759,23€.

Στα πλαίσια τις ενίσχυσης των ΜΜΕ στην δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη οι δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων:
1. «Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων» – digi-lodge
Η δράση αφορά την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή τουριστικά καταλύματα, όσον αφορά την ανάπτυξη νέων εφαρμογών διαδικτυακής προβολής και επικοινωνίας τους με δυνατότητες ηλεκτρονικών κρατήσεων και για την ολοκλήρωση αυτών των εφαρμογών με υφιστάμενα ή νέα συστήματα βέλτιστων πρακτικών μηχανογράφησης τουριστικών μονάδων. Η δράση προκηρύχθηκε στις 31/8/2009 και οι υποβολές αιτήσεων ξεκίνησαν στις 15/9/2009 και ολοκληρώθηκαν στις 28/2/2011. Το ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης είναι 60%. Έως σήμερα, η πρόοδος της δράσης digi-lodge, συνολικού προϋπολογισμού 34.430.136€ αφορά στα εξής:
• Έχουν ενταχθεί 1860 πράξεις δικαιούχων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 28.864.578,83€
• Έχουν υποβληθεί 1661 ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια και έχουν πιστοποιηθεί 1105, συνολικής δημόσιας δαπάνης 16.536.252,43 €

2. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» – digi-retail
Η δράση αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα του λιανεμπορίου, από υφιστάμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Η δράση digi-retail προκηρύχθηκε στις 17/11/2010 και η περίοδος υποβολής των προτάσεων ήταν από 14/1/2011 έως 21/3/2011. Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 5.000€ έως 500.000€ ενώ το ποσοστό επιχορήγησης είναι από 40% έως 60% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Η πρόοδος της δράσης digi-retail, συνολικού προϋπολογισμού 98.776.783 € εστιάζεται στα εξής:
• Έχουν ενταχθεί 2.529 πράξεις δικαιούχων, συνολικής δημόσιας επιχορήγησης 112.144.427,57€. Η αξιολόγηση είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα.
• Έχουν παραληφθεί 125 αιτήματα ολοκλήρωσης, εκτιμώμενης δημόσιας δαπάνης 3 εκ. ευρώ.
• Έχουν αποπληρωθεί σε δικαιούχους 1.105.494,54€ (προκαταβολές και πιστοποιημένα έργα)

3. «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου» – digi-content
Η δράση απευθύνεται στη βιομηχανία εμπορικού και δημιουργικού περιεχομένου για τη δημιουργία ψηφιοποιημένων αγαθών και υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση δημιουργίας και ηλεκτρονικής διανομής ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου στον τομέα των επιστημών, των εκδόσεων και της ενημέρωσης. Η δράση digi-content προκηρύχθηκε στις 17/11/2010 και η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ήταν από τις 6/12/2010 έως τις 20/11/2012. Το ποσοστό επιχορήγησης των επενδυτικών σχεδίων είναι 50%. Η πρόοδος της δράσης digi-content, συνολικού προϋπολογισμού 16.643.081,45€ εστιάζεται στα εξής:
• Έχουν ενταχθεί 236 πράξεων δικαιούχων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 15.769.600,32 €
• Παραλαβή 106 αιτημάτων ολοκλήρωσης
• Έχουν αποπληρωθεί σε δικαιούχους 144.521,19€ (προκαταβολές και πιστοποιημένα έργα)

4. «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε ‘έξυπνες’ συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες» – digi-mobile
Η δράση αφορά στην ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αξιοποιήσουν τη διεθνή δυναμική και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα κοινά-στόχους, παρέχοντας νέες ψηφιακές δυνατότητες και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω καινοτόμων εφαρμογών επί συσκευών κινητών επικοινωνιών smartphones και tablet-pc.
Η δράση digi-mobile, συνολικού προϋπολογισμού 30.150.000,00€ προκηρύχθηκε στις 9/11/2011. Από 30/1/2012 ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για τις επιχειρήσεις των ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. Αναμένονται περίπου 4.000 αιτήσεις από το ΠΕΠ Αττικής.

5. «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης – παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» ICT4Growth
Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας. Οι επενδύσεις των δικαιούχων στο πλαίσιο της δράσης στοχεύουν κυρίως:
• Στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ.
• Στην ουσιαστική ενδυνάμωση του κλάδου υπηρεσιών ΤΠΕ της ελληνικής οικονομίας (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).
• Στη δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχομένου προστιθέμενης αξίας που δύναται να έχουν εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.
Έως σήμερα, η πρόοδος της δράσης ICT4Growth, συνολικού προϋπολογισμού 120.000.000,00€ εστιάστηκε στη σύνταξη της Υπουργικής Απόφασης και του Οδηγού της Δράσης και στην προετοιμασία της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.
Η υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης από δικαιούχους προγραμματίζεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2012.

Στα πλαίσια δημιουργίας νέων ευρυζωνικών υποδομών η ΚτΠ ΑΕ υλοποιεί το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ που αποτελεί το Εθνικό Ευρυζωνικό Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών του Δημόσιου Τομέα, το οποίο παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες από 1-1-2006 μέχρι και σήμερα σε 4.485 δημόσιους φορείς. Με την άθροιση της ζήτησης των τηλεπικοινωνιακών αναγκών των δημόσιων φορέων και την πλήρη αξιοποίηση των υπηρεσιών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας που οδηγούν στη μείωση των δαπανών του δημοσίου κατά 50%.

Παράλληλα, μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ εξασφαλίζεται:
• ατελής τηλεφωνία πανελλαδικά μεταξύ των υπηρεσιών-μέλη του ΣΥΖΕΥΞΙΣ
• ασφαλής και ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet)
• φιλοξενία διαδικτυακών τόπων (ιστοσελίδων) των δημόσιων φορέων
• χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e–mail) για όλους τους υπαλλήλους των φορέων
• παροχή υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης σε επιλεγμένους φορείς, όπως Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, Περιφερειακές Ενότητες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διαχειριστικές Αρχές
• προνομιακές χρεώσεις στην τηλεφωνία των δημόσιων φορέων-μελών του Δικτύου που οδηγούν σε μειώσεις δαπανών έως και 37%
• αποκλειστική πρόσβαση δημόσιων φορέων και πολιτών σε πληθώρα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δημοσίου
• αποκλειστική πρόσβαση της Κεντρικής Διοίκησης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Διευρωπαϊκού δικτύου s-TESTA

Η ωφέλεια που απορρέει από την αξιοποίηση του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ από τις δημόσιες υπηρεσίες, θα ενισχυθεί περαιτέρω, αφενός με την επερχόμενη αναβάθμισή του μέσω της υπογραφής της νέας σύμβασης λειτουργίας του και στη συνέχεια με την ενεργοποίηση του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, το οποίο έχει σχεδιαστεί να εξυπηρετήσει το σύνολο των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (34.000 φορείς) προσφέροντας αναβαθμισμένες τηλεματικές υπηρεσίες στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και επιπρόσθετα μείωση των τηλεπικοινωνιακών δαπανών του Ελληνικού Κράτους.

Το έργο «Ολοκλήρωση ΜΑΝ με Εθνικά Δίκτυα» που βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης προσφορών, έχει σαν σκοπό την αξιοποίηση των οπτικών υποδομών των Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων που έχουν κατασκευαστεί σε 68 πόλεις της χώρας και η ολοκλήρωσή τους με το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας «ΕΔΕΤ».

Με την υλοποίηση του έργου περίπου 4.000 δημόσιοι φορείς οι οποίοι βρίσκονται εντός των ορίων κάθε μιας από τις 68 αυτές πόλεις θα αποκτήσουν δυνατότητα επικοινωνίας πολύ υψηλής αξιοπιστίας και ταχύτητας τόσο μεταξύ τους όσο και με τα Δίκτυα ΣΥΖΕΥΞΙΣ και ΕΔΕΤ και επιπρόσθετα θα αποκτήσουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των υπηρεσιών που προσφέρουν τα εν λόγω Εθνικά Δίκτυα στα υφιστάμενα μέλη τους.

Το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών» (με συνολικό προϋπολογισμό 201.500.000,00 € από τα ΕΠ Μακεδονία Θράκη και στο ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας) αποσκοπεί στη μείωση του «ευρυζωνικού χάσματος» μεταξύ των πλέον μειονεκτικών περιοχών της Ελλάδας και περιοχών της υπόλοιπης χώρας όπου ήδη προσφέρονται ευρυζωνικές υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, το έργο εστιάζει σε λευκές αγροτικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας οι οποίες αριθμούν σε 5.491 (οικιστικά διαμερίσματα) με συνολικό πληθυσμό 693.818 κατοίκους. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του Έργου (τέλος του 2015) τουλάχιστον το 75% του πληθυσμού των συγκεκριμένων περιοχών θα δύναται να λάβει ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων (8Mbps/1Mbps ενώ το 40% του καλυπτόμενου πληθυσμού να δύναται να λάβει συνδέσεις με ταχύτητα 30Mbps/4Mbps) ενώ μετά τα δέκα (10) χρόνια λειτουργίας του από τους Αναδόχους (ήτοι τέλη του 2025) ο δείκτης πληθυσμιακής κάλυψης θα ανέλθει στο 95% τουλάχιστον του πληθυσμού και θα δύναται να λάβει υπηρεσίες της τάξης των 30Mbps/4Mbps (download/upload).

Στα πλαίσια της δημιουργίας υπολογιστικών υποδομών για την Δημόσια Διοίκηση που θα χρησιμοποιηθούν για υποστήριξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η ΚτΠ ΑΕ υλοποιεί το έργο: «Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ – Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ», συνολικού προϋπολογισμού €14.700.000, αντικείμενο του οποίου είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η θέση σε πλήρη λειτουργία δύο Κεντρικών Υπολογιστικών Κέντρων – της ΚτΠ ΑΕ και της ΓΓΠΣ, τα οποία θα παρέχουν υπολογιστική και αποθηκευτική ισχύ μέσω προηγμένων οριζόντιων υποδομών υλικού (servers, storage, network, backup) και λογισμικού ΤΠΕ (virtualization) βάσει SLA υψηλών προδιαγραφών. Αυτές οι υποδομές θα καλύψουν το σύνολο των αναγκών φιλοξενίας και λειτουργίας των κεντρικών συστημάτων πρωτίστως δράσεων για τις οποίες οι Φορείς Λειτουργίας του Έργου (ΦΛτΕ) είναι Τελικοί Δικαιούχοι στα πλαίσια της τέταρτης προγραμματικής περιόδου αλλά και άλλων κεντρικών συστημάτων τρίτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που θα υποδειχθούν. Το έργο είναι δράση αποκλειστικά ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με κύριους στόχους την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων ΤΠΕ της Δημόσιας Διοίκησης, την επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας – τόσο όσον αφορά στα κόστη της προμήθειας υλικού ΤΠΕ (CaPex) όσο και στα κόστη που αφορούν στην λειτουργία του (OpEx), καθώς και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των συνεργαζόμενων Φορέων της ΔΔ προς τους τελικούς αποδέκτες τους – πολίτες και επιχειρήσεις.
Η ΚτΠ ΑΕ τόσο στο Γ’ ΚΠΣ όσο και στο ΕΣΠΑ υλοποίησε και συνεχίζει να υλοποιεί πληθώρα δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα έργα: ΑΣΕΠ, TAXISnet, Ερμής, Διαύγεια, Πιλοτική Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

O Υφυπουργός

Μανούσος Βολουδάκης