Συνεδρίαση Διακομματικής για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II»

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ: Τηλεπικοινωνιακό έργο εξοικονόμησης δαπανών 150εκ. ευρώ ετησίως.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II», του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υπό την προεδρία του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσου Βολουδάκη.

Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αποτελεί επέκταση του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ που λειτουργεί από το 2006 και παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες δεδομένων, φωνής και εικόνας σε 4.500 κτίρια του Δημοσίου.

Το έργο σχεδιάστηκε από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 630,5 εκ. ευρώ για τριετή λειτουργία του Δικτύου (εκ των οποίων τα 172 εκ. ευρώ θα συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και υπόλοιπα καλυφθούν από εθνικούς πόρους σε βάθος τριετίας).

Οι βασικοί στόχοι του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι:

• Η σύνδεση όλων των κτιρίων του Δημοσίου
• Η αναβάθμιση της ευρυζωνικότητας
• Η αξιοποίηση όλης της υφιστάμενης δικτυακής υποδομής
• Η αναβάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιών
• H παροχή νέων υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας
• Η «άθροιση της ζήτησης» των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του Δημοσίου

Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τόνισε τη σημασία του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ για τη βέλτιστη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και την εξοικονόμηση πόρων που μπορεί να επιτευχθεί. Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει, υπολογίζεται πως με τη λειτουργία του δικτύου, το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να μειώσει τα τηλεπικοινωνιακά του έξοδα κατά 150 εκ. ευρώ ετησίως. Σημείωσε ακόμη ότι η καταγραφή των κτιρίων στα οποία λειτουργούν δημόσιες υπηρεσίες που έχει γίνει στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, θα αξιοποιηθεί και στη γενικότερη προσπάθεια αναδιοργάνωσης της δημόσιας διοίκησης, καθώς προέκυψε από τη μελέτη αυτή αφ’ ενός η υπερβολική χωροταξική ανάπτυξη του δημοσίου και αφ’ ετέρου η ανορθολογική διασπορά των χώρων λειτουργίας του.