Απάντηση του Υφυπουργού Μ. Βολουδάκη σε Ερώτηση με θέμα: «Η προοπτική επίσπευσης της υλοποίησης του συνόλου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ που αφορούν το νομό Βοιωτίας, μετά τις τελευταίες εξελίξεις»

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. 5156/14.12.2012 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή o βουλευτής κ. Ευάγγελος Μπασιάκος με θέμα «Η προοπτική επίσπευσης της υλοποίησης του συνόλου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ που αφορούν το νομό Βοιωτίας, μετά τις τελευταίες εξελίξεις.», σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ η ΚτΠ ΑΕ υλοποίησε/υλοποιεί τις εξής δράσεις στον Νομό Βοιωτίας:

1. «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων των Δήμων «ΑΛΙΑΡΤΟΥ» (με προϋπολογισμό 43.689 €), «ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» (με προϋπολογισμό 59.339,07 €), «ΛΕΒΑΔΕΩΝ» (με προϋπολογισμό 75.196,33€), «ΤΑΝΑΓΡΑΣ» (με προϋπολογισμό 72.078 €) για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» για τα υποέργο 1 & 2 του ΕΠ “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013”».

Οι λειτουργικές περιοχές και τα υφιστάμενα συστήματα που περιελάμβαναν τα έργα ήταν οι κάτωθι:
α) Οικονομική και Λογιστική Διαχείριση
β) Διοικητική Υποστήριξη (Μισθοδοσία Πρωτόκολλο)
γ) Έσοδα (Ύδρευση –ΤΑΠ κλπ.)
δ) Μητρώα ( Δημοτολόγιο –Μητρώο Αρρένων κλπ)
ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Τα έργα έχουν ολοκληρωθεί και παραληφθεί οριστικά, έχει επίσης αποπληρωθεί το σύνολο του οικονομικού αντικειμένου.
2. Στο πλαίσιο του υποέργου 7 «Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδας Ε’ (Στερεά Ελλάδα – Θεσσαλία – Ήπειρος)», προϋπολογισμού € 4.860.000, της Πράξης «Εθνικό Ληξιαρχείο» υλοποιείται έργο, κύριο αντικείμενου του οποίου είναι η ψηφιοποίηση με τις μεθόδους της σάρωσης των Ληξιαρχικών Πράξεων των 276 Ληξιαρχείων των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας – Θεσσαλίας – Ηπείρου και της καταχώρησης των ληξιαρχικών τους στοιχείων.
Το έργο έχει δημοπρατηθεί και βρίσκεται σε φάση τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, ενώ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του είναι 28 μήνες.
3. Αναμένει την τελική έγκριση για δημοπράτηση το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές «Λευκές» Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών» (με συνολικό προϋπολογισμό 201.500.000,00 € από τα ΕΠ Μακεδονία Θράκη και στο ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας) αποσκοπεί στη μείωση του «ευρυζωνικού χάσματος» μεταξύ των πλέον μειονεκτικών περιοχών της Ελλάδας και περιοχών της υπόλοιπης χώρας όπου ήδη προσφέρονται ευρυζωνικές υπηρεσίες.
Πιο συγκεκριμένα, το έργο εστιάζει σε λευκές αγροτικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας οι οποίες αριθμούν σε 5.491 (οικιστικά διαμερίσματα) με συνολικό πληθυσμό 693.818 κατοίκους. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του Έργου (τέλος του 2015) τουλάχιστον το 75% του πληθυσμού των συγκεκριμένων περιοχών θα δύναται να λάβει ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων (8Mbps/1Mbps ενώ το 40% του καλυπτόμενου πληθυσμού να δύναται να λάβει συνδέσεις με ταχύτητα 30Mbps/4Mbps) ενώ μετά τα δέκα (10) χρόνια λειτουργίας του από τους Αναδόχους (ήτοι τέλη του 2025) ο δείκτης πληθυσμιακής κάλυψης θα ανέλθει στο 95% τουλάχιστον του πληθυσμού και θα δύναται να λάβει υπηρεσίες της τάξης των 30Mbps/4Mbps (download/upload).
Πιο συγκεκριμένα για το Νομό Βοιωτίας οι περιοχές που έχουν ενταχθεί στο σχεδιασμό του Έργου παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Α/Α ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ.Δ.Λεβαδέων Ανάληψις,η
2 ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Δ.Δ.Κάστρου Στροβίκιον,το
3 ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Δ.Δ.Κοκκίνου Άγιος Ιωάννης,ο
4 ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Δ.Δ.Κοκκίνου Μονή Πελαγίας, η
5 ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Δ.Δ.Κοκκίνου Σκροπονέρια,τα
6 ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Δ.Δ.Κοκκίνου Κόκκινον,το
7 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Δ.Δ.Ευαγγελιστρίας Ευαγγελίστρια,η
8 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Δ.Δ.Ευαγγελιστρίας Μονή Ευαγγελιστρίας,η
9 ΔΗΜΟΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ Δ.Δ.Δαυλείας Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιερουσαλήμ,η
10 ΔΗΜΟΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ Δ.Δ.Μαυρονερίου Μαυρονέριον,το
11 ΔΗΜΟΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ Δ.Δ.Μαυρονερίου Σταθμός Δαυλείας,ο
12 ΔΗΜΟΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ Δ.Δ.Παρορίου Παρόριον,το
13 ΔΗΜΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Δ.Δ.Πύλης Πράσινον,το
14 ΔΗΜΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Δ.Δ.Πύλης Πάνακτον,το
15 ΔΗΜΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Δ.Δ.Πύλης Πύλη,η
16 ΔΗΜΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Δ.Δ.Δάφνης Δάφνη,η
17 ΔΗΜΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Δ.Δ.Σκούρτων Σκούρτα,τα
18 ΔΗΜΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Δ.Δ.Στεφάνης Στεφάνη,η
19 ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Δ.Δ.Διστόμου Άγιος Νικόλαος,ο
20 ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Δ.Δ.Στειρίου Στείριον,το
21 ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Δ.Δ.Στειρίου Μονή Οσίου Λουκά,η
22 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Δ.Δ.Άσκρης Άσκρη,η
23 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Δ.Δ.Νεοχωρίου Θεσπιών Νεοχώριον,το
24 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Δ.Δ.Αμπελοχωρίου Αμπελοχώριον,το
25 ΔΗΜΟΣ ΘΙΣΒΗΣ Δ.Δ.Δομβραίνης Άγιος Νικόλαος,ο
26 ΔΗΜΟΣ ΘΙΣΒΗΣ Δ.Δ.Δομβραίνης Μονή Μακαριωτίσσης,η
27 ΔΗΜΟΣ ΘΙΣΒΗΣ Δ.Δ.Ελλοπίας Ελλοπία,η
28 ΔΗΜΟΣ ΘΙΣΒΗΣ Δ.Δ.Θίσβης Όρμος Αγίου Ιωάννου,ο
29 ΔΗΜΟΣ ΘΙΣΒΗΣ Δ.Δ.Ξηρονομής Αλυκή,η
30 ΔΗΜΟΣ ΘΙΣΒΗΣ Δ.Δ.Προδρόμου Πρόδρομος,ο
31 ΔΗΜΟΣ ΘΙΣΒΗΣ Δ.Δ.Προδρόμου Παραλία,η
32 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ Δ.Δ.Αγίας Άννας Αγία Άννα,η
33 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ Δ.Δ.Κορωνείας Κορώνεια,η
34 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ Δ.Δ.Κορωνείας Αγία Παρασκευή,η
35 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ Δ.Δ.Καπαρελλίου Άγιος Βασίλειος,ο
36 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ Δ.Δ.Καπαρελλίου Καλαμάκι,το
37 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ Δ.Δ.Λεύκτρων Παραλία Λιβαδόστρας,η
38 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ Δ.Δ.Λουτουφίου Λουτούφιον,το
39 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ Δ.Δ.Μελισσοχωρίου Μελισσοχώριον,το
40 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ Δ.Δ.Πλαταιών Μονή Αγίας Τριάδος,η
41 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ.Δ.Καλλιθέας Καλλιθέα,η
42 ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ Δ.Δ.Αγίου Βλασίου Άγιος Βλάσιος,ο
43 ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ Δ.Δ.Ακοντίου Ακόντιον,το
44 ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ Δ.Δ.Ανθοχωρίου Ανθοχώριον,το
45 ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ Δ.Δ.Βασιλικών Βασιλικά,τα
46 ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ Δ.Δ.Θουρίου Θούριον,το
47 ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ Δ.Δ.Προσηλίου Προσήλιον,το
48 ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ Δ.Δ.Προφήτου Ηλία Προφήτης Ηλίας,ο
49 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ Κ.Δ.Κυριακίου Άγιος Αθανάσιος,ο
50 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ Κ.Δ.Κυριακίου Καρυώτι,το
51 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ Κ.Δ.Κυριακίου Παναγία Καλαμιώτισσα,η
52 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ Κ.Δ.Κυριακίου Ταρσός,ο

4. Το έργο «Ολοκλήρωση ΜΑΝ με Εθνικά Δίκτυα» βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης προσφορών. Σκοπός του έργου είναι η αξιοποίηση των οπτικών υποδομών των Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων που έχουν κατασκευαστεί σε πόλεις της χώρας και η ολοκλήρωσή τους με το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας «ΕΔΕΤ». Με την υλοποίηση του έργου οι δημόσιοι φορείς που βρίσκονται εντός των ορίων μιας πόλης θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και με τα Δίκτυα ΣΥΖΕΥΞΙΣ και ΕΔΕΤ με υψηλή αξιοπιστία και ταχύτητα. Ειδικά για το νομό Βοιωτίας στο φυσικό αντικείμενο του έργου συμπεριλαμβάνονται 42 κτίρια δημόσιων φορέων στην πόλη του Λειβαδιάς και 19 κτίρια στην πόλη του Ορχομενού.
5. Το «Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ» υλοποιήθηκε ως έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Γ’ ΚΠΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», και λειτουργεί έως και σήμερα προσφέροντας δικτυακές υπηρεσίες σε 4.485 κτίρια φορέων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Ουσιαστικά, το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ αποτελεί το Εθνικό Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών για φορείς του Δημοσίου, είναι υλοποιημένο από την ΚτΠ Α.Ε. για λογαριασμό του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και παρέχει προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες δεδομένων, φωνής και εικόνας από το 2006 μέχρι και σήμερα.
Το Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ αποτελείται από επτά (7) συνολικά Υποέργα. Είναι χωρισμένο σε 6 υποέργα-γεωγραφικές Νησίδες και ένα υποέργο για το δίκτυο κορμού. Ο Νομός Βοιωτίας ανήκει διοικητικά στη Νησίδα 5 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ και οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης του Νομού Βοιωτίας που εξυπηρετούνται στο προαναφερθέν πλαίσιο φτάνουν τους 69 συνολικά με τις εξής ταχύτητες πρόσβασης:

Τύπος φορέα Ταχύτητα πρόσβασης Πλήθος φορέων
ADSL 24/1 Μbps 28
ΜΙΚΡΟΣ 2/2 Mbps 37
ΜΕΣΑΙΟΣ 4-8/4-8 Mbps 4
ΜΕΓΑΛΟΣ 34/34 Mbps –
ΣΥΝΟΛΟ 69

6. Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, το οποίο αποτελεί την επέκταση του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, θα προσφέρει αναβαθμισμένες τηλεματικές υπηρεσίες στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και επιπρόσθετα μείωση των τηλεπικοινωνιακών δαπανών του Ελληνικού Κράτους.
Aναλογικά θα υπάρξουν οφέλη και για τους φορείς που βρίσκονται στο νομό Βοιωτίας.
7. Στα πλαίσια των δράσεων κρατικών ενισχύσεων έχουν προκηρυχτεί οι δράσεις:
e-security: Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και χρηματοδοτεί δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνων και απειλών εις βάρος των επιχειρήσεων.
Digi-Lodge: Aφορά την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή τουριστικά καταλύματα, όσον αφορά την ανάπτυξη νέων εφαρμογών διαδικτυακής προβολής και επικοινωνίας τους με δυνατότητες ηλεκτρονικών κρατήσεων και για την ολοκλήρωση αυτών των εφαρμογών με υφιστάμενα ή νέα συστήματα βέλτιστων πρακτικών μηχανογράφησης τουριστικών μονάδων
Digi-Retail: Αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα του λιανεμπορίου, από υφιστάμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
Digi-Content: Απευθύνεται στη βιομηχανία εμπορικού και δημιουργικού περιεχομένου για τη δημιουργία ψηφιοποιημένων αγαθών και υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση δημιουργίας και ηλεκτρονικής διανομής ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου στον τομέα των επιστημών, των εκδόσεων και της ενημέρωσης.
Digi-Mobile: Αφορά στην ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αξιοποιήσουν τη διεθνή δυναμική και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα κοινά-στόχους, παρέχοντας νέες ψηφιακές δυνατότητες και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω καινοτόμων εφαρμογών επί συσκευών κινητών επικοινωνιών smartphones και tablet-pc.
ICT4Growth: Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας.

Μέχρι στιγμής στον Νομό Βοιωτίας έχουν γίνει οι ακόλουθες εντάξεις:

Εντάξεις ανά δράση Κρατικών Ενισχύσεων στο Ν. Βοιωτίας
Δράση Εντάξεις Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός Συνολική Δημόσια Δαπάνη
digi-lodge 8 224.720,00€ 134.832,00€
e-security 4 156.688,61€ 109.682,02€
digi-retail 16 532.725,00€ 319.635,00€

Επίσης τα ακόλουθα έργα είναι σε φάση ολοκλήρωσης

Πιστοποιημένα έργα ανά δράση στο Ν. Βοιωτίας
Δράση Αιτήματα Ολοκλήρωσης Ποσό Επιχορήγησης Βάσει Αιτημάτων Ολοκλήρωσης
digi-lodge 4 69.438,00€
e-security 4 109.682,02€

Επίσης το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» χρηματοδότησε τη μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») και ειδικότερα την α’ φάση εφαρμογής της.
Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτήθηκαν και χωροθετημένες πράξεις – πρόσκληση 36, π/υ 25.000.000€ που εκδόθηκε στις 20-07-2010 (Κωδ. Πρόσκλησης της ΕΥΔ 01_02_03.63.04.03.01): με αντικείμενο τη λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων’ (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων Δήμων της χώρας για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης».
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» αποτελεί ένα τομεακό πρόγραμμα που έχει ως στρατηγικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης μέσα από την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων οργανώσεων, καθώς και την ενίσχυση της λογοδοσίας και της επαγγελματικής ηθικής μέσω της διεύρυνσης της κοινωνικής διαβούλευσης και συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων.
Στο πλαίσιο αυτό, οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται είναι συστημικές, αφορούν κυρίως στην Κεντρική Διοίκηση με ωφελούμενους το σύνολο των περιφερειών της χώρας και στοχεύουν στην διαρθρωτική αντιμετώπιση χρόνιων ενδημικών δυσλειτουργιών της δημόσιας διοίκησης με επιλεγμένες παρεμβάσεις θεσμικής, οργανωτικής και διοικητικής αλλαγής, στρατηγικού και παραδειγματικού χαρακτήρα.
Ο συνημμένος Πίνακας περιλαμβάνει στοιχεία ΟΠΣ με ημερομηνία 27-12-2012 για την πορεία υλοποίησης των έργων αυτών ανά υποέργο, τα οποία αφορούν στο νομό Βοιωτίας και συγκεκριμένα αναφέρονται: ο τίτλος, ο δικαιούχος, ο κωδικός ΟΠΣ, καθώς και οι προϋπολογισμοί του έργου, του υποέργου, της σύμβασης και των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί.

O Υφυπουργός

Μανούσος Βολουδάκης