Δήλωση στα Χανιώτικα Νέα για τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης που θα προκύψει από την συγχώνευση ΟΑΔΥΚ – ΟΑΝΑΚ και Υποδομών Κρήτης, αποτελεί μια μοναδική αναπτυξιακή ευκαιρία για την Κρήτη. Στη νέα εταιρεία θα συμμετέχει το κράτος κατά 51%, και το 49% θα μοιράζεται μεταξύ των παλαιών μετόχων ΟΑΔΥΚ – ΟΑΝΑΚ, δηλαδή μεταξύ Περιφέρειας (22,5%)– Δήμων (22,5%) και Αγροτικών Συνεταιρισμών (5%). Σύμφωνα με το σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης που θα κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες, δημιουργείται ένας βιώσιμος, παγκρήτιος οργανισμός, που μπορεί να διασφαλίσει την ουσιαστική και ισόρροπη ανάπτυξη της Κρήτης.

Με τη ρύθμιση αυτή, τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα θα γίνουν με την ευθύνη ενός οργανισμού της Κρήτης, στον οποίο οι τοπικοί φορείς θα συμμετέχουν κατά 49%. Στα έργα αυτά, ως τώρα το αρμόδιο Υπουργείο είχε τον έλεγχο 100%: το γεγονός αυτό ως σήμερα πολλές φορές οδηγούσε σε περιορισμένη ανταπόκριση στις τοπικές ανάγκες, αλλά και μεγάλη γραφειοκρατία στη διεκπεραίωση των έργων. Η κατάσταση του ΒΟΑΚ είναι ο καλύτερος μάρτυρας του πώς ως σήμερα λειτούργησε το κράτος στον τομέα αυτό. Η αρμοδιότητα του ΒΟΑΚ, του ΝΟΑΚ και του φράγματος Αποσελέμη περνά στο νέο οργανισμό. Κατά τα άλλα, οι αρμοδιότητες που ασκούσαν ο ΟΑΔΥΚ και ο ΟΑΝΑΚ θα ασκούνται από το νέο οργανισμό με τον ίδιο ακριβώς σκοπό της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.  Με τον ίδιο σκοπό, αλλά με μεγαλύτερες δυνατότητες. Διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των συγχωνευόμενων οργανισμών και υπηρεσιών, γεγονός που αποτυπώνεται στη θετική στάση των διοικήσεων και των εργαζομένων τους.

Είναι πραγματικά απορίας άξιο πώς ορισμένοι εκφράζουν δήθεν φόβους περί «ξεπουλήματος» δημόσιας περιουσίας, όταν η νέα εταιρεία ελέγχεται από το κράτος και την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού!  Οι συνθήκες που διαμορφώνονται μας επιτρέπουν να κάνουμε ένα βήμα μπροστά για την αναδιοργάνωση του κράτους, και ταυτόχρονα ένα βήμα μπροστά για την ανάπτυξη της Κρήτης.