Δημιουργείται ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Ψηφίστηκε σήμερα από την ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου με διατάξεις του οποίου δημιουργείται ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.. Πρόκειται για Οργανισμό που προκύπτει από τη συγχώνευση των ΟΑΔΥΚ – ΟΑΝΑΚ – και της δημόσιας εταιρείας «Υποδομές Κρήτης Α.Ε.».

Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος Βολουδάκης, στην τοποθέτησή του τόνισε ότι η δημιουργία του Οργανισμού εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα μέσω συγχωνεύσεων ομοειδών φορέων. Η πολιτική αυτή σκοπό έχει τη δημιουργία ισχυρότερων, περισσότερο αποτελεσματικών δομών που έχουν τη δυνατότητα να εξοικονομούν πόρους με αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακος που το μέγεθός τους επιτρέπει.

Παράλληλα ο Υφυπουργός επισήμανε ότι ο Οργανισμός αυτός θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη της Κρήτης, καθώς αναλαμβάνει το έργο των ΟΑΔΥΚ και ΟΑΝΑΚ με μεγαλύτερες δυνατότητες από ότι είχαν οι συγχωνευόμενοι οργανισμοί, αλλά παράλληλα αναλαμβάνει και την αρμοδιότητα επί των έργων του Βόρειου Οδικού Άξονα και του Φράγματος Αποσελέμη. Σημαντικό χαρακτήρισε το γεγονός ότι η νέα εταιρεία θα είναι Προισταμένη Αρχή των έργων που αναλαμβάνει, γεγονός που θα της επιτρέψει να ξεπεράσει γραφειοκρατικά εμπόδια και να υλοποιεί ταχύτερα τα έργα της, καθώς δε θα είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί όλη τη διαδρομή των εγκρίσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης, την οποία όφειλαν να ακολουθούν ως τώρα οι υπηρεσίες που είχαν τη σχετική αρμοδιότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Μ.Βολουδάκης στη δημιουργική σύνθεση των απόψεων που έγινε το τελευταίο διάστημα : ελήφθησαν υπ’ όψιν από την κυβέρνηση οι τοποθετήσεις των φορέων, τόσο των ίδιων των συγγχωνευόμενων οργανισμών όσο και της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Με τις διευκρινιστικές διατάξεις που προστέθηκαν στο αρχικό κείμενο, κατέστη περισσότερο σαφές αυτό που από την αρχή είχε τονισθεί, ότι δηλαδή ο νέος οργανισμός δεν πρόκειται να πάρει αρμοδιότητες ή περιουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ότι δεν οδηγεί σε ιδιωτικοποίηση του υδάτινου δυναμικού, αφού πρόκειται για εταιρεία δημοσίου συμφέροντος, με τις μετοχές του δημοσίου να ορίζονται ως αμεταβίβαστες. Με τις τροποποιήσεις που έγιναν πριν τη ψήφιση, το Δ.Σ. αυξάνεται από τα 9 στα 11 μέλη, με παράλληλη αύξηση της συμμετοχής της τοπικής αυτοδιοίκησης, με δυο εκπροσώπους της Περιφέρειας και δυο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων.

Στην ομιλία του ο Υφυπουργός τόνισε ακόμη ότι με την ίδρυση του φορέα που θα αναλάβει τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της Κρήτης, και ιδιαίτερα του ΒΟΑΚ, υλοποιείται δέσμευση του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά προς του πολίτες της Κρήτης, την οποία είχε αναλάβει κατά την κεντρική πολιτική του ομιλία στο Ηράκλειο τον Απρίλιο του 2012. Κλείνοντας, ο Μ.Βολουδάκης ευχαρίστησε τους βουλευτές της συμπολίτευσης που εκλέγονται στην Κρήτη για τη στήριξή τους και τη συμμετοχή τους στην προετοιμασία του σχεδίου νόμου, ενώ τόνισε την καθοριστική συμβολή του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Σταύρου Καλογιάννη, ο οποίος έχει την εποπτεία τόσο των συγχωνευόμενων όσο και του νέου Οργανισμού.