Μείωση 10% στα τέλη τηλεπικοινωνιών του Δημοσίου

Όφελος περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ για το Δημόσιο, από επαναδιαπραγμάτευση τηλεπικοινωνιακών τελών.

Μείωση 10% στα τέλη τηλεπικοινωνιών για τις υπηρεσίες του Δημοσίου που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, επετεύχθη μετά από διαπραγμάτευση με τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η διαπραγμάτευση έγινε στο πλαίσιο των εργασιών της Διακομματικής Επιτροπής που έχει συγκροτηθεί για την κατακύρωση του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2286/1995 για τις δημόσιες συμβάσεις. Οι προς υπογραφή συμβάσεις , θα καλύψουν τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες του Δημοσίου για τις υπηρεσίες που είναι ήδη συνδεδεμένες στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», μέχρι τη στιγμή που θα υλοποιηθεί το σχεδιαζόμενο έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», το οποίο αφορά την παροχή ολοκληρωμένου πακέτου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε ολόκληρη τη Δημόσια Διοίκηση.

Η μείωση των τελών που επετεύχθη, ισοδυναμεί με εξοικονόμηση δαπάνης 4,89 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο, καθώς το αρχικά προβλεπόμενο ύψος των συμβάσεων ήταν 48,92 εκατομμύρια ευρώ. Η έκπτωση αυτή, υπολογίζεται επί των τελών που μετά από διαγωνισμό με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης είχαν συμφωνηθεί τον Απρίλιο του 2012.

Με εισήγηση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσου Βολουδάκη, ο οποίος προεδρεύει της αρμόδιας Διακομματικής Επιτροπής, η Επιτροπή ζήτησε από τους παρόχους έκπτωση, δεδομένων των εκτάκτων οικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζει η χώρα, παρά το γεγονός ότι ήταν πρόσφατη και καθ’ όλα νόμιμη η απόφαση του Απριλίου 2012 με την οποία γινόταν αποδεκτό το τίμημα των 48,92 εκατομμυρίων.

Οι τελικές εκπτώσεις που προσέφεραν οι πάροχοι μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, υπεβλήθησαν με σφραγισμένες επιστολές κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 4/3/2013, διαβιβάσθηκαν προς την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, και τελικά έγιναν ομόφωνα δεκτές από τη Διακομματική Επιτροπή στη συνεδρίαση της 12ης Μαρτίου 2013.