Απάντηση του Υφυπουργού Μ. Βολουδάκη σε Ερώτηση με θέμα «Τη συγχώνευση του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Δράμας»

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. 6912/8.2.2013 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή o βουλευτής κ. Δημήτριος Κυριαζίδης, με θέμα: «Τη συγχώνευση του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Δράμας και την ένταξή του σε νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Στο πλαίσιο της συνολικής αναδιάρθρωσης του κράτους η Κυβέρνηση μεταξύ άλλων μεταρρυθμιστικών μέτρων που προωθεί στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, προωθεί και την αναδιάρθρωση των φορέων του δημόσιου τομέα με κατεύθυνση τον περιορισμό τους μέσω καταργήσεων και ιδίως συγχωνεύσεων των ομοειδών, πάντα με τη συνεργασία των εποπτευόντων υπουργείων.

Προς επίτευξη του παραπάνω στόχου το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με σημείο εκκίνησης τις υποδείξεις των αρμόδιων κάθε φορά Υπουργείων, προώθησε το ν. 4109/2013, στις ρυθμίσεις του οποίου (άρθ. 9 παρ. 3 εδάφ. α΄), μεταξύ άλλων, προβλέπεται, κατόπιν σχετικής πρότασης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η συγχώνευση των υφιστάμενων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ) και η παροχή των υπηρεσιών τους εφεξής από αποκεντρωμένες υπηρεσιακές μονάδες, επιπέδου διεύθυνσης, που λειτουργούν σε συνιστώμενο στην οικεία περιφέρεια νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
Κατά τα λοιπά αρμόδιο, να σας απαντήσει είναι το εποπτεύον τις Μ.Κ.Φ. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στο οποίο και διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της εν λόγω Ερώτησης.