Χαιρετισμός Υφυπουργού σε διημερίδα στο ΕΚΔΔΑ

Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη διακίνηση και αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών εγγράφων, αποτελεί αντικείμενο του διήμερου «Καινοτόμου Εργαστηρίου» στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στις 28 και 29/3/13. Στις εργασίες του Εργαστηρίου μετέχουν αρμόδια στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, ενώ τα αποτελέσματα των εργασιών του θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπου του ΕΚΔΔΑ (www.ekdda.gr). Το «Καινοτόμο εργαστήριο» υλοποιείται στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Π.Δ.

Κατά το χαιρετισμό του ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος Βολουδάκης, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση της στρατηγικής μας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, είναι η ενεργός συμμετοχή των ανθρώπων της Δημόσιας Διοίκησης. Για το λόγο αυτό, σχεδιάσαμε από κοινού με τη Γενική Γραμματέα του ΕΚΔΔΑ κ.Α.Αναγνωστοπούλου και τις υπηρεσίες του ΥΔΜΗΔ το «Καινοτόμο Εργαστήριο» το οποίο ξεκινά σήμερα, και αποτελεί όχημα για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και της τεχνογνωσίας που υπάρχει στη δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση, για την προετοιμασία της επόμενης μέρας.

Προετοιμάζουμε την επόμενη μέρα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τόσο με θεσμικές ρυθμίσεις, όπως το υπό εξέταση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, όσο και με έργα πληροφορικής που προκηρύχθηκαν τους τελευταίους μήνες ή προκηρύσσονται τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Παράλληλα όμως την προετοιμάζουμε αξιοποιώντας τις υφιστάμενες δυνατότητες, όπως με το σχέδιο για την καθιέρωση της ψηφιακής υπογραφής και της αποκλειστικά ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων σε όλα τα Υπουργεία ως τον Ιούνιο του 2013. Στo πλαίσιο της προετοιμασίας της πολιτικής αυτής, έχουν ήδη εκπαιδευθεί στο ΕΚΔΔΑ από στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας 1741 βασικοί χρήστες από όλα τα Υπουργεία. Το σχέδιο αυτό πρέπει να επεκταθεί το συντομότερο και έξω από τα Υπουργεία, με τρόπο που να γίνει αντιληπτός και στην καθημερινότητα: οφείλουμε να απαλλάξουμε τους πολίτες, αλλά και τους δημοσίους υπαλλήλους από την τυραννία εγγράφων, σφραγίδων και υπογραφών.

Η ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων είναι ουσιαστικά μεταβατικό στάδιο στην προσπάθεια για την οικοδόμηση μιας ψηφιακής δημόσιας διοίκησης. Το μεταβατικό στάδιο της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, καθίσταται απαραίτητο γιατί η ελληνική κοινωνία χρειάζεται άμεσα ελάφρυνση των βαρών της γραφειοκρατίας: δεν έχουμε την πολυτέλεια της αναμονής ως την παράδοση των έργων που θα αποτελούν τη μακροπρόθεσμη λύση, τα οποία εκ των πραγμάτων περνούν πολύμηνη διαδικασία διαγωνισμών και υλοποίησης.

Ο στόχος είναι μια δημόσια διοίκηση που δε θα διαχειρίζεται έγγραφα, έστω κι αν είναι ηλεκτρονικά έγγραφα, αλλά πληροφορίες και δεδομένα. Κι αυτό γιατί μόνο έτσι είναι δυνατή η απλούστευση και κατά το δυνατόν αυτοματοποίηση των διαδικασιών: το ηλεκτρονικό έγγραφο, έστω κι αν διακινείται απλούστερα και ταχύτερα από το έντυπο, δεν παύει να είναι μια «παγωμένη» μορφή πληροφορίας. Τόσο τα έργα πληροφορικής τα οποία έχουμε ήδη προκηρύξει, όσο και οι θεσμικές ρυθμίσεις που προωθούμε, κινούνται προς την κατεύθυνση της μετάβασης στη διαχείριση ηλεκτρονικής πληροφορίας, κατ’ αντιδιαστολήν προς τη διαχείριση εγγράφου, ηλεκτρονικού ή έντυπου.

Πέραν του ίδιου του σχεδίου Π.Δ. που αποτελεί αντικείμενο των εργασιών σας, πέραν της εκδόσεως και σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, είναι σε εξέλιξη η αναθεώρηση της βασικής νομοθεσίας: έως τον Ιούνιο θα έχουμε έτοιμο σχέδιο νόμου – πλαισίου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Στην προετοιμασία του σχεδίου νόμου αυτού, εσείς, οι ειδικοί της πληροφορικής της δημόσιας διοίκησης, θα κληθείτε να συμμετάσχετε ενεργά.

Το «Καινοτόμο Εργαστήριο» του ΕΚΔΔΑ, που ξεκινά σήμερα, αποτελεί ένα πρώτο βήμα διασφάλισης της ενεργού συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Είμαι βέβαιος ότι τόσο το πρώτο αυτό βήμα, όσο και αυτά που θα ακολουθήσουν, θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικοδόμηση της δημόσιας διοίκησης του αύριο.»