Ομιλία στο Αναπτυξιακό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος Βολουδάκης συμμετείχε σήμερα στις εργασίες του Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, που πραγματοποιήθηκε στην Αίγλη Ζαππείου. Ακολουθούν βασικά σημεία της ομιλίας του Υφυπουργού:

«Yπάρχουν μια σειρά από έργα προς υλοποίηση, έργα αναδιοργάνωσης του κράτους τα οποία είναι απαραίτητα για να μπορέσει η πατρίδα μας να βγει από την κρίση και να σταθεί ξανά στα πόδια της. Κι αυτό γιατί μια αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση, στην υπηρεσία του πολίτη, είναι παράλληλα και προϋπόθεση για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου. Ο μοναδικός τρόπος χρηματοδότησης των δράσεων της αναδιοργάνωσης του κράτους, είναι οι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, και αυτό προϋποθέτει από πλευράς μας ένα πολύ προσεκτικό και συστηματικό σχεδιασμό.
Σχεδιάζοντας την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020, πρέπει να διδαχθούμε από την εμπειρία της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Αυτό σημαίνει ότι πρωτίστως πρέπει να διδαχθούμε από τα λάθη μας. Σκιαγραφώντας τις αρχές που πρέπει να διέπουν την προσέγγισή μας στο εξής, πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο ενότητες αρχών. Η πρώτη αφορά θέματα μεθοδολογικά, θέματα διαδικασιών, τρόπους, καθορισμό των προτεραιοτήτων κλπ. Η δεύτερη ενότητα αρχών αφορά, το ίδιο το περιεχόμενο των δράσεων των σχετικών με τη Διοικητική Μεταρρύθμιση και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Όσον αφορά στα μεθοδολογικά κα διαδικαστικά θέματα: Μια πρώτη αρχή που πρέπει να ακολουθήσουμε, είναι η προσπάθεια ριζικής απλούστευσης των διαδικασιών με σκοπό την καλύτερη υλοποίηση δράσεων, την απορρόφηση πόρων και τη μείωση του χρόνου ωρίμανσης και υλοποίησης των διαδικασιών.
Η επόμενη, σημαντική κατά την άποψή μου, αρχή είναι να γίνει κατανοητό ότι η απορρόφηση των πόρων δεν είναι αυτοσκοπός. Οι πολύτιμοι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου πρέπει να κατευθυνθούν σε παρεμβάσεις συγκριμένες, οι οποίες θα έχουν πολύ σαφείς στόχους, και θα διέπονται από αναλογία μέσων και σκοπών. Δε θα διοχετεύουν τεράστια ποσά για μικρής σημασίας έργα, ούτε το αντίστροφο.
Η τρίτη αρχή στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας και της διαδικασίας, αφορά κάτι που συνδέεται με τη φύση της Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Το φυσικό αντικείμενο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι εύκολο να οδηγήσει σε μια υπερβολική παραγωγή μελετών με ακαδημαϊκό χαρακτήρα. Δεδομένων των συνθηκών, τόσο της Δημόσιας Διοίκησης, όσο και των οικονομικών συνθηκών της πατρίδας μας: πρέπει να πούμε «αρκετά με τις μελέτες». Θεωρώ, πως μόνο αυτός ο απόλυτος τρόπος έκφρασης της αρχής αυτής μπορεί να δώσει την έμφαση που χρειάζεται. Απόλυτο κριτήριο στο σχεδιασμό μας , είναι η στόχευση σε έργα τα οποία έχουν πρακτικά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Συναφώς πρέπει να τονισθεί ότι επιλέξαμε συνειδητά να μεταφέρουμε πόρους από το δικό μας πρόγραμμα σε άλλες δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και με την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε άλλους στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που καθίστανται περισσότερο επίκαιροι και πιεστικοί λόγω των συνθηκών της κρίσης. Το επιτύχαμε σε μεγάλο βαθμό αναθεωρώντας προς τα κάτω προϋπολογισμούς και απεντάσσοντας έργα από αυτά του «ακαδημαϊκού χαρακτήρα» που προανέφερα. Αυτή είναι και η εντολή του Πρωθυπουργού προς εμάς.
Ως προς το ίδιο το περιεχόμενο των δράσεων και των σχεδιασμών μας. Καταρχήν αυτή την στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη στην πατρίδα μας, μία ουσιαστική προσπάθεια μεταρρύθμισης που πρέπει να συνεχισθεί. Οι δράσεις της τρέχουσας περιόδου, θα πρέπει να φτάσουν στους τελικούς τους σκοπούς, της δημιουργίας δηλαδή μιας αποτελεσματικής και ευέλικτης Δημόσιας Διοίκησης που θα υπηρετεί πραγματικά τον πολίτη και θα δημιουργεί συνθήκες που θα επιτρέπουν στις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου να αναπτυχθούν.
Αυτής της κατηγορίας οι πολιτικές θα πρέπει να υποστηριχθούν και στην επόμενη προγραμματική περίοδο, ιδιαίτερα οι πολιτικές όπως της αναδιοργάνωσης των δομών του Δημοσίου, η αξιολόγηση του προσωπικού του Δημοσίου κλπ. Αντίστοιχα, θα πρέπει να υποστηριχθούν και στην επόμενη περίοδο οι δράσεις της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία για εμάς είναι απαραίτητο συστατικό της Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Έχουμε μια σειρά από έργα τα οποία έχουν ήδη προκηρυχθεί, και κάποια τα οποία προκηρύσσονται τις επόμενες ημέρες. Έργα τα οποία ωθούν την Δημόσια Διοίκηση προς την επόμενή της ημέρα, προς την ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση. Αυτά τα έργα δημιουργούν πλατφόρμες, σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η μία αφορά την παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη, η άλλη αφορά την ενδοκυβερνητική συνεργασία. Αυτές οι νέες πλατφόρμες επιβάλουν να αναπτυχθούν στην πορεία υποσυστήματα, ειδικότερες εφαρμογές για κάθε μία κατηγορία από τα στρώματα της Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της κεντρικής διοίκησης κλπ. , που θα υπηρετούν από κοινού τον στόχο της αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης. Διέπονται από μία ειδικότερη αρχή, που έχει μεγάλη σημασία και την οποία την εντάξαμε ήδη στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, και με την οποία πρέπει να εμπλουτίσουμε και την επόμενη. Πρέπει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και σε αυτό θα χρειαστεί ασφαλώς η συμβολή των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, να υποστηρίξει την μετάβαση στην επόμενη φάση της Δημόσιας Διοίκησης. Η σημερινή Δημόσια Διοίκηση, βασίζεται στη διαχείριση εγγράφων. Αυτό είναι μια απηρχαιωμένη μορφή διοίκησης. Η επόμενη μέρα της Δημόσιας Διοίκησης δεν θα είναι διαχείριση εγγράφων, χάρτινων ή ηλεκτρονικών, αλλά διαχείριση δεδομένων. Αυτό θα επιτρέψει την ουσιαστική ενίσχυση της αποτελεσματικότητας. Θα επιτρέψει την αυτοματοποίηση και την παραγωγή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από την ίδια την διοίκηση. Θα επιτρέψει ακόμα την παραγωγή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από την κοινωνία και την αγορά, πάνω στην υποδομή αυτή. Τα σημεία αυτά αποτελούν τις βασικές συνιστώσες του προγράμματός μας για την επόμενη προγραμματική περίοδο.
Κεντρικός πυλώνας της πολιτικής στην τρέχουσα περίοδο που πρέπει να υποστηριχθεί και στην επόμενη, είναι η ανάπτυξη που επέρχεται στον Δημόσια Διοίκηση στο επίπεδο των τηλεπικοινωνιών. Ένα πολύ σημαντικό έργο, το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ χρηματοδοτούμενο από την Ψηφιακή Σύγκλιση, θα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και ευρυζωνικότητας για κάθε φορέα του δημοσίου, για κάθε κτήριο το οποίο λειτουργεί το δημόσιο. Το έργο αυτό της τρέχουσας περιόδου, δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες και ανάγκες δημιουργίας και ανάπτυξης εφαρμογών κινητών συσκευών που θα διευκολύνουν σημαντικά τις συναλλαγές του πολίτη με το δημόσιο κλπ. , και οι οποίες θα υποστηριχθούν στην επόμενη περίοδο.
Τρίτη πολύ βασική αρχή στην ενότητα του περιεχομένου των παρεμβάσεων μας. Μιλάμε όλοι για την αναδιοργάνωση των δομών, μιλάμε όλοι για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Η συζήτηση αυτή είναι σε εξέλιξη δεκαετίες, με αποτελέσματα όμως που η κοινωνία κρίνει ανεπαρκή. Ένας βασικός παράγοντας της αποτυχίας των ως σήμερα προσπαθειών είναι και το γεγονός ότι δεν έχει γίνει ως σήμερα ανάλυση και ανασχεδιασμός των διαδικασιών λειτουργίας τους δημοσίου.
Δεν έχει γίνει αυτό που διεθνώς ονομάζεται “business process reengineering” για το δημόσιο. Ένα τέτοιο έργο είναι για εμάς απόλυτη προτεραιότητα, και κεντρικός άξονας των έργων της επόμενης προγραμματικής περιόδου.
Ως σήμερα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις αναγκαζόμαστε είτε να αναδιοργανώνουμε δομές χωρίς να έχουμε πειράξει τις διαδικασίες είτε να σχεδιάζουμε συστήματα πληροφορικής χωρίς να έχουμε ενδελεχή αναθεώρηση διαδικασιών. Σε πολλές περιπτώσεις αναγκαζόμαστε να βάζουμε την γραφειοκρατία και την αναποτελεσματικότητα από το παράθυρο και αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό στο μέλλον.
Τέταρτη αρχή: η Δημόσια Διοίκηση πρέπει να αποκτήσει τη δυνατότητα ανταπόκρισης στις κοινωνικές συνθήκες. Το επιχειρούμε και σε αυτήν την προγραμματική περίοδο, ήδη αναφέρθηκα στην μεταφορά πόρων προς άλλες δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Οι συνθήκες που απαιτούν – μεταξύ των άλλων – ενίσχυση των ευπαθών ομάδων π.χ., προϋποθέτουν και μια αλλαγή στις δομές της Διοίκησης έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις έκτακτες ανάγκες.
Κλείνοντας πρέπει να πω ότι σε όλα όσα ανέφερα, σε όλα τα σημεία του περιεχομένου της επόμενης προγραμματικής περιόδου αλλά και στο σχεδιασμό τον δικό μας πρέπει να υπάρχει η γενική αρχή της απλούστευσης.
Χρειαζόμαστε απλούστευση παντού, απλούστευση στις δομές, στις διαδικασίες, στη νομοθεσία.
Η γενικευμένη ανάγκη της απλούστευσης, πρέπει να είναι καθοδηγητική αρχή όλων των δράσεων της επόμενης προγραμματικής περιόδου για τη Δημόσια Διοίκηση. Αυτά σχεδιάζουμε, με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε την Δημόσια Διοίκηση αποτελεσματικότερη, με την συνεργασία όλων των στελεχών της, με την συνεργασία κατεξοχήν του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτά για εμάς είναι από τις βασικές προϋποθέσεις για την έξοδο της πατρίδας μας από την κρίση».