Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας

Επίκαιρη Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσαυτάρη Αθανάσιο

Θέμα : Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας

Η «Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας» ορίζεται με μια σειρά από θεσμικές ρυθμίσεις οι οποίες έχουν σκοπό να διασφαλίσουν την ύπαρξη επαρκών εκτάσεων για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα (αρ.56 του ν.2637/1998, αρ.24 του ν.2945/2001, αρ.9 του ν.3851/2010).

Το γεγονός όμως ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο γενικότερος χωροταξικός σχεδιασμός, καθώς και το ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα προσδιορίζει σαφώς τα όρια της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας, έχει οδηγήσει σε μια σειρά από προβλήματα σε όλη τη χώρα.
Με προσωρινές ρυθμίσεις, το ζήτημα του καθορισμού των ορίων και της εκδόσεως των σχετικών αδειών για χρήση της γης, ανατέθηκε στις υπηρεσίες των κατά τόπους Περιφερειών (Νομαρχιών παλαιότερα), οι οποίες απεφάσιζαν κατά περίπτωση, στη βάση επιτόπιων ελέγχων και εκτιμήσεων, τις οποίες έκαναν αρμόδιες προς τούτο επιτροπές.

Το αποτέλεσμα είναι σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως κατ’ εξοχήν στα Χανιά, να μην είναι σαφές το πού ακριβώς μπορούν να αναπτυχθούν οι εκτός του πρωτογενούς τομέα παραγωγικές δραστηριότητες, ούτε να υπάρχει κάποιο εκ των προτέρων γνωστό θεσμικό πλαίσιο για κάθε περιοχή. Σήμερα μάλιστα, διαφαίνεται άμεσος κίνδυνος να κλείσουν δεκάδες επιχειρήσεις οι οποίες πήραν μεν άδεια εγκατάστασης, αλλά λόγω της ασάφειας ως προς τα όρια της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας, αδυνατούν να ανανεώσουν τις άδειες λειτουργίας τους. Πρόκειται κατά κανόνα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνδεόμενες με τον πρωτογενή τομέα, όπως συσκευαστήρια, τυποποιητήρια, ελαιουργεία, τυροκομεία, κλπ. Είναι πραγματικά αδιανόητο στις παρούσες οικονομικές συνθήκες, να οδηγηθούν επιχειρήσεις σε κλείσιμο και να χαθούν θέσεις εργασίας λόγω αδυναμίας ανανεώσεως αδειών λειτουργίας εντός των προθεσμιών !

Τον περασμένο Απρίλιο, μετά από συνεννόηση με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, με το Παράρτημα Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, και με το Γραφείο Νομικού Συμβούλου της

Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, πρότεινα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σχέδιο τροπολογίας με το οποίο θα λύνονταν τουλάχιστον το άμεσο και πιεστικό
πρόβλημα που έχει προκύψει σχετικά με τις εν λειτουργία επιχειρήσεις. Παρά το γεγονός ότι το σχέδιο τροπολογίας, κατόπιν εντολής του Υπουργού, έγινε αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δεν έχει ακόμη κατατεθεί σε νομοσχέδιο, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η σύγχυση γύρω από το θέμα.

Ερωτάται ο Υπουργός :
– Πότε και με ποιά τελική μορφή θα προωθηθεί για ψήφιση στη Βουλή ρύθμιση για την επίλυση του επείγοντος προβλήματος της ανανέωσης των αδειών λειτουργίας εγκατεστημένων επιχειρήσεων.
– Πώς θα αντιμετωπισθεί το γενικότερο πρόβλημα του καθορισμού των ορίων της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας, με τρόπο που θα διασφαλίζει δυνατότητες περιφεριακής ανάπτυξης, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.

Ο Βουλευτής

Μανούσος Γ. Βολουδάκης