Τοποθέτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου

Στην Αθήνα, σήμερα, 16 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.15΄, συνήλθε σε συνεδρίαση, στην Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη (223) του Μεγάρου της Βουλής, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών».

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Πιστεύω, ότι οι περισσότεροι από όσους ζούμε σ’ αυτή τη χώρα, αν ερωτηθούμε, θα πούμε ότι για τα ζητήματα της ρύθμισης της αγοράς, δύο είναι οι μεγάλες διαχρονικές πληγές. Πρώτον, η νομοθεσία είναι υπερβολικά περίπλοκη, ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες ρυθμίσεις από όσες πρέπει να υπάρχουν και από την άλλη, η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι στην πράξη αδύνατη είτε λόγω της φύσης της νομοθεσίας είτε λόγω διοικητικών αδυναμιών.
Για το μεν πρώτο θέμα, για τις υπερβολικές, βαριές ρυθμίσεις, αυτό που χρειάζεται είναι απλούστευση. Κύριε Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ, ξεκινάτε με αυτό το σχέδιο νόμου μια προσπάθεια απλούστευσης και αυτό είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Το δεύτερο θέμα είναι το ζήτημα της εφαρμογής του νόμου και της λειτουργίας των διοικητικών μηχανισμών. Σε αυτό το πεδίο, πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά ακόμη να γίνουν και θα έπρεπε και το σχέδιο αυτό να έχει ορισμένες διαφορετικές προσεγγίσεις. Ξεκινάτε μεν, μια προσπάθεια απλούστευσης, δεν είναι όμως επαρκής. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να αφήνετε σε υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί αργότερα, να ρυθμίζονται πράγματα όπως το αν και με ποιο τρόπο θα πωλούνται προϊόντα με μικτό βάρος ή χωρίς μικτό βάρος κ.λπ.. Αυτές είναι οι πληγές., που βαρύνουν την αγορά ως σήμερα και αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν με δραστικό, με ριζικό τρόπο.
Η παλαιότερη νομοθετική και διοικητική προσέγγιση γύρω από αυτά τα πράγματα, υπέκρυπτε μια αντίληψη ότι είναι δυνατόν η διοίκηση να γνωρίζει τα πάντα και να ρυθμίζει τα πάντα. Ούτε τα γνωρίζει ούτε μπορεί να τα ρυθμίζει. Αυτό το οποίο οφείλει να διασφαλίζει η νομοθεσία, είναι ότι ο καταναλωτής είναι πρώτο, ενημερωμένος πλήρως και δεύτερον, ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες διακινούνται ή παρέχονται με τρόπο ασφαλή. Υπάρχει ήδη ένα πολύ μεγάλο σώμα ευρωπαϊκής νομοθεσίας γύρω από αυτό. Δεν είναι δυνατόν, να αφήνουμε σε υπουργικές αποφάσεις, έστω και αν δεν έχουν ακόμα εκδοθεί, έστω και αν θα είναι προς την κατεύθυνση της απλούστευσης, δεν είναι δυνατόν να δημιουργούμε πεδίο περαιτέρω επέκτασης των ρυθμίσεων.
Όσον αφορά το ζήτημα της εφαρμογής της νομοθεσίας και της διοικητικής δομής, τις τελευταίες δεκαετίες στην πατρίδα μας έχει περιοριστεί δραστικά η δυνατότητα της πολιτείας να εφαρμόζει τη νομοθεσία της αγοράς. Αυτό έχει συμβεί με ένα συγκεκριμένο σημείο αφετηρίας, το οποίο ήταν το 1994, όταν η αρμοδιότητα του ελέγχου της αγοράς πέρασε στις τότε νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Ήταν ένα λάθος κατά την άποψή μου, το οποίο πρέπει σταδιακά και σε συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, να διορθωθεί. Το πρόβλημα είναι ότι με το μηχανισμό που δομήθηκε από τότε σε όλη την Ελλάδα – και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στην περιφέρεια – επαφίεται πλέον η εφαρμογή του νόμου σε υπηρεσίες, οι οποίες έχουν προϊστάμενο τον εκλεγόμενο στην τοπική κοινωνία νομάρχη, περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη κ.λπ.. Με αυτό τον τρόπο και τους ίδιους τους αιρετούς βάζουμε σε διλλήματα και πιέσεις και τους υπαλλήλους και το αποτέλεσμα το γνωρίζουμε. Παρεμβάσεις, που κατά καιρούς φθάνουν και στη δικαιοσύνη, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι δυνατόν να ασκεί ελεγκτικό ρόλο ο αιρετός σε μια μικρή τοπική κοινωνία. Άρα, λοιπόν, η ελεγκτική λειτουργία πρέπει να πάει στην κεντρική διοίκηση. Εδώ κάνετε κινήσεις και προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δίνετε και νέες αρμοδιότητες στις αιρετές αυτοδιοίκησης και αυτό πρέπει κατά τη γνώμη μου, να διορθωθεί. Θα πούμε περισσότερα και αναλυτικότερα στη συζήτηση επί των άρθρων.
Όσον αφορά το ζήτημα της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, είναι γεγονός ότι μέσα στις συνθήκες που περνάμε, είναι ένα ζήτημα σύνθετο, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με πολύ μεγάλη προσοχή και σε πλήρη συνεννόηση με τους φορείς, όχι ότι είναι εφικτό να έχουμε ομοφωνία, αλλά θα πρέπει να ακούσουμε προσεκτικά και με τα καινούργια δεδομένα τους φορείς. Θα γίνει αυτό και θα τοποθετηθούμε στη συνέχεια.
Σε ό,τι αφορά τον πολιτικό λόγο της αντιπολίτευσης, πρέπει να πω ότι μου προκαλεί απορία το εξής. Ως τώρα, οπότε ετίθετο θέμα επέκτασης της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, η αντιπολίτευση έφερε ως επιχείρημα το ζήτημα της ενίσχυσης, που μια τέτοια ρύθμιση θα έδινε στις πολυεθνικές, στις αλυσίδες καταστημάτων. Είναι ένα επιχείρημα που το ακούω στις παρούσες συνθήκες, γιατί πράγματι η μικρομεσαία επιχείρηση χειμάζεται, η μικρομεσαία επιχείρηση έχει προβλήματα, έχει ανταγωνισμό από τις μεγάλες πολυεθνικές που δεν μπορεί να το ξεπεράσει και πράγματι, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε οτιδήποτε μπορεί να διαταράξει την ισορροπία αυτή. Όταν, όμως, αυτό το σχέδιο νόμου έχει επαρκείς πρόνοιες, ώστε να εξαιρεί από τις διατάξεις αυτές για τις πολυεθνικές και τις αλυσίδες καταστημάτων και τις επιχειρήσεις που είναι μέσα σε εμπορικά κέντρα, πραγματικά έχω απορία γύρω από αυτό.
Επίσης, υπάρχει ένα θέμα με τους εργαζόμενους στα καταστήματα αυτά και τα δικαιώματά τους. Είναι προαιρετική η λειτουργία για τους εμπόρους και τους καταναλωτές που θα πάνε. Έχουμε όμως για τους εργαζόμενους, για τους οποίους θα είναι προαιρετική και εδώ, μια πρόνοια που πρέπει να ληφθεί οπωσδήποτε, είναι για όσους θέλουν να εκκλησιάζονται, να προβλέπεται ότι η έναρξη λειτουργίας θα είναι μετά. Δεν υπάρχει στο σχέδιο νόμου, θα πρέπει να προβλεφθεί σε ώρα που θα επιτρέπει στον καθένα που θέλει να πηγαίνει στην εκκλησία.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ(Πρόεδρος της Επιτροπής): Δεν θα εμποδίζεται κανείς από το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Μακάρι να γεμίσουν εκκλησίες.

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Δεν υπάρχει αναφορά κ. Πρόεδρε, είμαι βέβαιος ότι είναι στην πρόθεση της Κυβέρνησης να το ρυθμίσει.