Παρέμβαση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για τη Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας

Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, είναι προφανές ότι επιχειρείται να ρυθμίσετε στρεβλώσεις δεκαετιών και πιστεύω ότι το επιτυγχάνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, κινούμενος προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα να αφεθώ σε δύο μόνο επιμέρους περιπτώσεις. Η μια αφορά τις ρυθμίσεις του άρθρου 51 σχετικά με τη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας. Ορθώς παρεμβαίνετε και προς την ορθή κατεύθυνση. Ο ρόλος του κράτους είναι να ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με τα δημόσια αγαθά και ο τρόπος με τον οποίο έχει ως τώρα επιχειρηθεί να ρυθμιστεί το θέμα της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, παρά γνωρίζει αυτή την αρχή. Παρεμβαίνει σε ζητήματα που δεν αφορούν δημόσια αγαθά αλλά αφορούν την παραγωγή. Ασφαλώς το κράτος οφείλει να στηρίζει τον πρωτογενή τομέα και τον αγρότη αλλά με τις έως τώρα ρυθμίσεις τις σχετικές με την γεωργική γη της υψηλής παραγωγικότητας, δεν στηρίζεται ο αγρότης, καταναγκάζεται ο αγρότης και αυτό πιστεύω ότι είναι λάθος, πιστεύω ότι κινείστε στην σωστή κατεύθυνση, χρειάζονται όμως και περαιτέρω ρυθμίσεις.

Καταρχάς πρέπει να δούμε σε ποια βάση θα εκδοθεί όταν εκδοθεί η αναφερόμενη και στο δικό σας κοινή υπουργική απόφαση μεταξύ υμών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Πέραν αυτού, έχουν δημιουργηθεί σε διάφορες περιοχές της χώρας μεταξύ των οποίων νομίζω είναι κατεξοχήν η περιοχή των Χανίων και έχουν δημιουργηθεί ορισμένες στρεβλώσεις από τις συγχύσεις του θεσμικού πλαισίου ως σήμερα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πιο ξεκάθαρα. Συγκεκριμένα, με το ως τώρα νομικό καθεστώς δόθηκαν κάποιες άδειες στην περιοχή της γης υψηλής παραγωγικότητας, για την εγκατάσταση επιχειρήσεων συγκεκριμένα, δεκάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις εγκαταστάθηκαν, λειτούργησαν νομίμως και επειδή στην πορεία προέκυψαν προβλήματα με την εφαρμογή του νόμου, υπήρξαν θέματα ποινικών διώξεων υπαλλήλων κλπ., ζητήματα στα οποία δεν υπάρχει τώρα κανένας λόγος να υπεισέλθουμε, για αυτούς τους λόγους σήμερα οι επιχειρήσεις αυτές αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να μην ανανεωθούν οι άδειες λειτουργίας τους.

Οι υπηρεσίες τους έχουν δηλώσει αυτό, ρητώς και σαφώς και αυτό απετέλεσε αντικείμενο συνεργασίας μας και με το δικό σας Υπουργείο και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και βεβαίως με τους φορείς των Χανίων.
Τι πρέπει να γίνει; Πρέπει να ορίζεται ρητώς στον νόμο, να διευκρινίζεται ρητώς ότι οι ρυθμίσεις σχετικά με την γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας αφορούν και τις ήδη εγκατεστημένες επιχειρήσεις προς αποφυγήν παρεξηγήσεως διότι οι άδειές τους δεν θα εκδοθούν επί τη βάση αυτού του νόμου αλλά είναι ήδη εκδοθείσες. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί το κατά τη γνώμη μου αυτονόητο. Σε περίπτωση που κάποιες επιχειρήσεις έχουν δηλώσει άδεια στο παρελθόν και δεν έχουν εξαντλήσει τους συντελεστές δόμησης εντός των γηπέδων τους, να μπορούν να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους. Επαναλαμβάνω στην περιοχή των Χανίων και πιστεύω ότι πρέπει να είναι αρκετά αντιπροσωπευτική για το τι συμβαίνει σε όλη τη χώρα είναι περίπου 70 επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα όλες μικρομεσαίες, η συντριπτική πλειοψηφία σχετιζόμενη ακριβώς με τον πρωτογενή τομέα τον οποίο υποτίθεται οι ρυθμίσεις περί την γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας επιχειρούν να προστατεύσουν.

Αυτό είναι το ένα ζήτημα το οποίο θα ήθελα να σας θέσω. Το άλλο αφορά το άρθρο 53 σχετικά με την ναοδομία και αντίστοιχη αναφορά πρέπει να γίνει σε σχέση με το άρθρο 16. Αναφέρεστε στα ζητήματα της Εκκλησίας της Ελλάδος θα πρέπει να γίνει σαφές ότι στη χώρα λειτουργούν επίσης Ορθόδοξες Εκκλησίες της Κρήτης και της Δωδεκανήσου. Είναι διαφορετικά νομικά πρόσωπα και πρέπει να υπάρχει σαφής πρόνοια του τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ως σήμερα το γεγονός ότι η Εκκλησία της Ελλάδος είχε ναοδομία ενώ η Εκκλησία της Κρήτης και της Δωδεκανήσου δεν είχαν, οδήγησε σε πάρα πολλές περιπτώσεις σε αδυναμία ολοκλήρωσης διοικητικών πράξεων όχι απαραίτητα σε σχέση με την έκδοση της άδειας αλλά με την ΔΕΗ υπήρχαν προβλήματα στη συνέχεια κλπ..

Κύριε Υπουργέ, αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι πολύ εξειδικευμένη η δομή την οποία εισαγάγετε με το νομοσχέδιο αυτό και θα πρέπει να είναι σαφές ότι αυτή η δομή ή κάποια άλλη που θα κάνει, όμως, την ίδια δουλειά και θα προβλέπεται ρητώς θα υπάρχει για την Εκκλησία της Κρήτης. Ευχαριστώ πολύ.