Ανάγκη στήριξης των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

Μ.Βολουδάκης: Ανάγκη στήριξης των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων μέσω της σχεδιαζόμενης αναθεώρησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα τουριστικά «πακέτα».

Ο Βουλευτής Χανίων της Ν.Δ. Μανούσος Βολουδάκης συμμετείχε στην κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (IMCO). Η συνεδρίαση έγινε στο πλαίσιο της επίσκεψης στην Αθήνα αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με αντικείμενο την προετοιμασία των νομοθετικών δράσεων κατά το διάστημα στο οποίο η χώρα μας θα ασκεί την Προεδρία της Ε.Ε. (1ο εξάμηνο 2014).

Ο Μ.Βολουδάκης κατά την τοποθέτησή του, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξεπεράσει τις γραφειοκρατικές της αγκυλώσεις και να αποδείξει στους πολίτες ότι μπορεί να απαντά στα πραγματικά τους προβλήματα. Τόνισε ότι η διαπίστωση αυτή αφορά κατ’ εξοχήν την πατρίδα μας, η οποία διανύει τον πέμπτο χρόνο βαθιάς οικονομικής ύφεσης.

Ο Βουλευτής Χανίων της Ν.Δ. τόνισε ακόμα ότι η δυνατότητα θετικής συνεισφοράς των νομοθετικών πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αποδεικνύεται εμπράκτως. Ως παράδειγμα συγκεκριμένης δράσης που πρέπει να αναληφθεί ανέφερε, μεταξύ άλλων, το εξής : Τον περασμένο Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε την πρότασή της (http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/com_2013_512_en.pdf) για την αναθεώρηση της Οδηγίας που διέπει την αγορά των τουριστικών «πακέτων». Όπως είναι γνωστό, μεγάλο μέρος της τουριστικής αγοράς, κινείται πλέον μέσω του τύπου αυτού των συμβάσεων, που συμπεριλαμβάνουν και τα ονομαζόμενα πακέτα “all inclusive”. Η σχεδιαζόμενη αναθεώρηση του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου δίνει έμφαση στην προστασία των καταναλωτών και στη διευκόλυνση των διαδικτυακών συναλλαγών. Σύμφωνα με το Μ.Βολουδάκη, οι στόχοι αυτοί είναι ασφαλώς σημαντικοί, όμως η προσπάθεια εκσυγχρονισμού του σχετικού θεσμικού πλαισίου, θα πρέπει να συμπεριλάβει ρητά ως στόχο τη στήριξη των κατά τόπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο στόχος αυτός, κατά το Μ.Βολουδάκη, πρέπει να επιτευχθεί μέσα στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς, με διασφάλιση της δυνατότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να συμμετέχουν ισότιμα στην τουριστική αγορά της περιοχής τους. Ο Μ.Βολουδάκης πρόσθεσε ότι μια τέτοια πολιτική, πέραν της ενίσχυσης της απασχόλησης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, στοχεύει και στην ανάδειξη και ενίσχυση της ταυτότητας των κατά τόπους κοινωνιών, απαραίτητο συστατικό της Ευρώπης διαχρονικά.