Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας για τα προβλήματα από την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στο νομό Χανίων

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Παιδείας

Θέμα : Προβλήματα από την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στο νομό Χανίων.

Με το νόμο 4186/2013 που ψηφίσθηκε πρόσφατα από τη Βουλή, αναδιαρθρώθηκε ριζικά η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, με σκοπό να δημιουργηθεί μια δομή που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές σημερινές ανάγκες.

Στο νομό Χανίων δεν έχει διασφαλισθεί ως σήμερα πλήρως η ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με τον νόμο 4186/17-09-2013, οι εγγραφές στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ξεκινάνε στις 14/09 και ολοκληρώνονται στις 15/10. Δεν έχει όμως ως σήμερα ολοκληρωθεί η διαδικασία ίδρυσης της ΣΕΚ. Για να αποφευχθεί η περαιτέρω σύγχυση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, η ΣΕΚ θα πρέπει να ιδρυθεί άμεσα, στο χώρο της παλαιάς ΕΠΑΣ, και να αξιοποιήσει πλήρως την έτοιμη υλικοτεχνική υποδομή. Η ίδρυση στο χώρο της ΕΠΑΣ θα διευκολύνει στο να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις.

Την ίδια στιγμή, στα Χανιά λειτουργεί μόνο ένα Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο. Η αύξηση των ειδικοτήτων που θα καλύπτονται πλέον από τα ΕΠΑΛ μετά την κατάργηση των ΕΠΑΣ, σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση για εσπερινή φοίτηση, καθιστά αναγκαία την ίδρυση ενός ακόμη Εσπερινού ΕΠΑΛ στο Δήμο Χανίων. Πέρυσι φοίτησαν 240 μαθητές στο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο, με 7 τομείς ειδίκευσης. Φέτος, με το νέο σύστημα θα καλύπτονται 26 ειδικότητες, που είναι πρακτικά πολύ δύσκολο να καλυφθούν από ένα Εσπερινό ΕΠΑΛ. Η πολιτεία θα πρέπει να δείξει ιδιαίτερη μέριμνα για τους μαθητές που αναγκάζονται να φοιτούν σε Εσπερινά Λύκεια, οι οποίοι είναι προφανώς από αυτούς που πλήττονται πιο σκληρά από τις συνθήκες της κρίσης.

Ερωτάται ο Υπουργός:

– Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ίδρυσης των ΣΕΚ ; Θα αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες υποδομές των ΕΠΑΣ ;

– Προβλέπεται ίδρυση νέου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου στα Χανιά, και πότε; Σε διαφορετική περίπτωση, πώς θα καλυφθούν οι προεκτεθείσες ανάγκες εσπερινής φοίτησης σε 26 ειδικότητες του νέου ΕΠΑΛ ;

Ο Βουλευτής

Μανούσος Γ. Βολουδάκης

Ακολουθεί η απάντηση του υπουργού: