Αναφορά προς του Υπουργούς Υγείας και ΥΔΙΜΗΔ με θέμα: Ενίσχυση Κέντρου Υγείας Κισσάμου και τοποθέτηση απαιτούμενου αριθμού οδηγών ασθενοφόρου.

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς του Υπουργούς

Υγείας
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα : Ενίσχυση Κέντρου Υγείας Κισσάμου και τοποθέτηση απαιτούμενου αριθμού οδηγών ασθενοφόρου.

Κύριοι Υπουργοί,

Σας διαβιβάζω το σχετικό αίτημα του Δήμου Κισσάμου για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Κισσάμου του Νομού Χανίων με τον απαιτούμενο αριθμό οδηγών ασθενοφόρου, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του ασθενοφόρου στην περιοχή. Επιπλέον,τονίζω την αναγκαιότητα συνολικής ενίσχυσης του Κέντρου Υγείας για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της περιοχής. Το συγκεκριμένο άλλωστε Κέντρο Υγείας εξυπηρετεί πολλές απομακρυσμένες περιοχές λόγω της μεγάλης εκτάσεως του Δήμου.

Ο αναφέρων Βουλευτής
Μανούσος Γ. Βολουδάκης

Επισυναπτόμενο

 

 

 

 

Ακολουθούν οι απαντήσεις των υπουργών: