Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη με θέμα: «Η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ προβληματική για την κτηνοτροφία της Κρήτης»

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.Αθανάσιο Τσαυτάρη

Θέμα : Η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ προβληματική για την κτηνοτροφία της Κρήτης

Κατά την πρόσφατη συζήτηση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας κ.Ciolos, ετέθησαν ορισμένα προβλήματα της ελληνικής κτηνοτροφίας τα οποία είτε δεν απαντήθηκαν επαρκώς είτε από την απάντηση προέκυψε ότι η τελική διαμόρφωση της πολιτικής θα γίνει από τις εθνικές κυβερνήσεις.

Βασικό σημείο προβληματισμού είναι το εξής : Στη νέα ΚΑΠ, αλλάζει ο τρόπος προσδιορισμού των επιλέξιμων βοσκοτόπων, δημιουργώντας ανησυχία για τη δυνατότητα συνέχισης καταβολής των ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους των ορεινών περιοχών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τοποθέτηση του Επιτρόπου, δεν είναι δυνατόν να ορίζεται ως βοσκότοπος περιοχή που καλύπτεται από θάμνους και βράχια, καθώς θεωρείται από την νέα ΚΑΠ ότι η χρήση μιας περιοχής ως βοσκοτόπου προϋποθέτει την ύπαρξη χόρτου. Οι περισσότεροι όμως μεσογειακοί ορεινοί βοσκότοποι, ιδιαίτερα αυτοί της Κρήτης, καλύπτονται κυρίως – αν όχι αποκλειστικά – από χαμηλούς θάμνους και βράχια. Μια εξαίρεση των βοσκοτόπων αυτών από την επιλεξιμότητα, θα οδηγούσε σε εξαίρεση και των κτηνοτρόφων που τους εκμεταλλεύονται από τις εισοδηματικές ενισχύσεις. Ακόμη και μια αλλαγή του τρόπου ορισμού που θα μείωνε τη συνολικά επιλέξιμη έκταση, θα οδηγούσε σε μείωση της ενίσχυσης των κτηνοτρόφων. Καμμιά αλλαγή προς αυτή την κατεύθυνση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, ιδίως μέσα στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης. To Yπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης οφείλει να διασφαλίσει ότι ο ορισμός του βοσκοτόπου που θα χρησιμοποιηθεί στη νέα ΚΑΠ θα συμπεριλαμβάνει όλους τους ορεινούς βοσκοτόπους που πραγματικά χρησιμοποιούνται για την κτηνοτροφία.

Ερωτάται ο Υπουργός :

1. Πώς ακριβώς θα διατυπωθεί ο νέος ορισμός του επιλέξιμου βοσκοτόπου.
2. Προκύπτει από το νέο ορισμό μείωση των συνολικά επιλέξιμων βοσκοτόπων και πόση;
3. Πώς σχεδιάζει να αντιμετωπίσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενδεχόμενη επίπτωση στις εισοδηματικές ενισχύσεις των κτηνοτρόφων ;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανούσος Γ. Βολουδάκης

Ακολουθεί η απάντηση του Υπουργού: