Ερώτηση για τον Κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» (Ε.Ι.Ε.Β.)

Προς τους Υπουργούς Πολιτισμού κ. Π. Παναγιωτόπουλο, Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα και Παιδείας κ. Κ. Αρβανιτόπουλο

Θέμα : Κίνδυνος διακοπής λειτουργίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» (Ε.Ι.Ε.Β.)

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», ήταν το αποτέλεσμα πολυετών προσπαθειών δημιουργίας ενός ιδρύματος πανελλήνιας εμβέλειας, κέντρο έρευνας και μελέτης του έργου και της εποχής του Ε. Βενιζέλου.

Το Ίδρυμα συστάθηκε το 2000, με σκοπό τη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής συστηματικής έρευνας και μελέτης της εποχής, του έργου και της ζωής τού Ελευθερίου Βενιζέλου. Μεταξύ άλλων ασχολείται με πραγματική επιτυχία με την επιστημονική έρευνα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, την ψηφιοποίηση των αρχειακών τεκμηρίων, τη βιβλιοθήκη, αλλά και τις δράσεις για τη διάσωση και διάδοση της ιστορικής μνήμης και πολιτικής παρακαταθήκης, που άφησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Η επιχορήγηση που ελάμβανε το Ίδρυμα προερχόταν από το υπουργείο Παιδείας, ήταν της τάξεως των 250.000 ευρώ και κάλυπτε τα λειτουργικά του έξοδα. Διακόπηκε το 2010 χωρίς αξιολόγηση και έκτοτε το ίδρυμα λειτουργεί με έκτακτες χορηγίες.

Αποτελεί τραγική πραγματική ειρωνεία το γεγονός ότι, φέτος, στην Επέτειο των εκατό χρόνων της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, να αντιμετωπίζει το ίδρυμα τον κίνδυνο διακοπής λειτουργίας του. Χώρες της Ευρώπης που ανέδειξαν προσωπικότητες της εμβέλειας του Ελευθερίου Βενιζέλου, χρηματοδοτούν αντίστοιχα ιδρύματα με πολλαπλάσια ποσά από αυτά που λαμβάνει το Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος. Αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στην ιστορική κληρονομιά του Εθνάρχη , η συνέχιση της λειτουργίας του ιδρύματος.

Ερωτώνται οι Υπουργοί:

-Τι προτίθενται να κάνουν για την αντιμετώπιση του άμεσου προβλήματος, αλλά και για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ιδρύματος;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανούσος Γ.Βολουδάκης

Ακολουθούν η απαντήσεις των Υπουργών: