Επίκαιρη ερώτηση για προστασία του ελαιολάδου από προσμίξεις

Στη Βουλή φέρνει ο Μ.Βολουδάκης το θέμα της προστασίας του ελαιολάδου από προσμίξεις.

Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε ο βουλευτής Χανίων της Ν.Δ. Μανούσος Βολουδάκης σχετικά με το ζήτημα που ανέκυψε από την πρόταση του ΟΟΣΑ να επιτραπεί η εμπορία μιγμάτων ελαιολάδου με άλλα έλαια. Ο Μ.Βολουδάκης θεωρεί ότι η πρόταση αυτή είναι σε εντελώς λάθος κατεύθυνση, δημιουργώντας κινδύνους για καταναλωτές και παραγωγούς, χωρίς ιδιαίτερα οφέλη από πλευράς ανταγωνισμού. Ο βουλευτής Χανίων της Ν.Δ. ζητά από τον Υπουργό να δεσμευθεί ότι δε θα εφαρμοσθεί η συγκεκριμένη πρόταση του ΟΟΣΑ, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζει θετική την πρόταση του ΟΟΣΑ για τη συσκευασία του ελαιολάδου και σε δοχεία μεγαλύτερα των 5 λίτρων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Α. Τσαυτάρη

Θέμα: Η θέση της κυβέρνησης απέναντι στις προτάσεις του ΟΟΣΑ για το ελαιόλαδο

Η πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ για τις συνθήκες του ανταγωνισμού στην Ελλάδα διαπιστώνει πολλές στρεβλώσεις στη λειτουργία της αγοράς. Στην έκθεση διατυπώνονται προτάσεις, οι οποίες σε γενικές γραμμές κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Εξαίρεση αποτελεί η – σε εντελώς λάθος κατεύθυνση – πρόταση για την άρση της απαγόρευσης ανάμιξης του ελαιολάδου με άλλα έλαια.

Τελικός σκοπός των προτάσεων του ΟΟΣΑ είναι η μείωση των τιμών μέσω του ανταγωνισμού. Η συγκεκριμένη πρόταση όμως δε θα είναι αποτελεσματική προς την κατεύθυνση αυτή, ενώ θα έχει παράπλευρες αρνητικές συνέπειες.

Κατ’ αρχάς η αγορά του ελαιολάδου στη χονδρική είναι απολύτως διεθνοποιημένη και ανταγωνιστική, με αποτέλεσμα συχνές και μεγάλες διακυμάνσεις της τιμής παραγωγού, ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση. Η τιμή παραγωγού μάλιστα βρίσκεται σήμερα σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Ακόμα και στην αγορά λιανικής του τυποποιημένου ελαιολάδου, οι τιμές δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν υψηλές με βάση τα ιστορικά δεδομένα, έστω κι αν σε κάποιες περιπτώσεις η λιανική καθυστερεί να ακολουθήσει τις μεταβολές των τιμών παραγωγού. Είναι χαρακτηριστικό, ότι και η ίδια η έκθεση του ΟΟΣΑ δεν ισχυρίζεται θετικά ότι η άρση της απαγόρευσης πώλησης προιόντων αναμίξεως ελαίων θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του ελαιολάδου για τον καταναλωτή: Απλώς αναφέρει ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και «ενδεχομένως» φθηνότερα προϊόντα, χωρίς μάλιστα να προσδιορίζεται αν εννοείται το ίδιο το ελαιόλαδο ή τα μίγματα των ελαίων.

Από την άλλη μεριά, καθώς οι υπηρεσίες εποπτείας δεν έχουν σήμερα τη δυνατότητα πλήρους έλεγχου εφαρμογής της νομοθεσίας, το να εισαχθούν στην αγορά προϊόντα αναμίξεως ελαίων θα δημιουργήσει νέους κινδύνους εξαπάτησης του καταναλωτή και του παραγωγού.

Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να εισάγουν για το ελαιόλαδο ρυθμίσεις σαν αυτές που ισχύουν ως σήμερα στην πατρίδα μας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη προστασίας και ανάδειξης της ξεχωριστής ταυτότητας του προϊόντος.

(Πρέπει να σημειωθεί ότι στην ίδια έκθεση του ΟΟΣΑ υπάρχει και άλλη πρόταση για το ελαιόλαδο, η οποία είναι σωστή σύμφωνα και με τους φορείς της αγοράς : η πρόταση για τη συσκευασία του ελαιολάδου και σε δοχεία μεγαλύτερα των 5 λίτρων).

Ερωτάται ο Υπουργός:

1. Δεσμεύεται ότι θα συνεχίσουν να ισχύουν οι ρυθμίσεις προστασίας του ελαιολάδου από αναμίξεις που
προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση 323902/2009 του ΥΠΑΑΤ ;

2. Προτίθεται να δεχθεί την πρόταση του ΟΟΣΑ για τη συσκευασία του ελαιολάδου ;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανούσος Γ. Βολουδάκης