Ενίσχυση πολύτεκνων αγροτών και κτηνοτρόφων

Μ.Βολουδάκης : Ενίσχυση πολύτεκνων αγροτών και κτηνοτρόφων, με τα χρήματα που ως τώρα δίνονταν σε αγροτοσυνδικαλιστικές οργανώσεις και ΠΑΣΕΓΕΣ.

Ο Βουλευτής Χανίων της Ν.Δ. Μανούσος Βολουδάκης, από κοινού με τους βουλευτές της Ν.Δ. Κωστή Μουσουρούλη (Χίου), Μάξιμο Σενετάκη (Ηρακλείου) και Γιώργο Στύλιο (Άρτας) κατέθεσε τροπολογία στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με την οποία – εφ’ όσον γίνει δεκτή – καταργείται η κρατική επιχορήγηση της ΠΑΣΕΓΕΣ και των αγροτοσυνδικαλιστικών οργανώσεων. Σύμφωνα με την τροπολογία, τα χρήματα της κρατικής αυτής επιχορήγησης θα δίνονται στο εξής για την ενίσχυση πολυτέκνων αγροτών και κτηνοτρόφων. Η τροπολογία κινείται στο πνεύμα της τοποθέτησης του Μ.Βολουδάκη κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου επί της αρχής στις 15/1/14. Η συζήτηση του νομοσχεδίου ολοκληρώνεται την ερχόμενη Δευτέρα.

Ακολουθεί η τροπολογία και η αιτιολογική της έκθεση:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η διατήρηση σε ισχύ κρατικών επιχορηγήσεων προς τις Αγροτικές Οργανώσεις ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ και ΣΥΔΑΣΕ δεν δικαιολογείται αφενός, λόγω της δυσχερέστατης για τη χώρα οικονομικής συγκυρίας και, αφετέρου, λόγω της αναγκαιότητας αυτοτελούς και ανεξάρτητης λειτουργίας τους σε σχέση με τους κρατικούς μηχανισμούς. Περαιτέρω, η ισχύουσα διάταξη, δεν έθεσε προϋποθέσεις δικαιολογημένης καταβολής τους, ενώ ταυτόχρονα, δεν προσέφερε τα απαραίτητα εχέγγυα ορθολογικής και διαφανούς διαχείρισης, με αποτέλεσμα να εγείρονται ερωτηματικά που προκαλούν το κοινό περί δικαίου αίσθημα και δημιουργούν αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο.

Τροπολογία

1. Το άρθρο 14 του ν.4015/2011 (ΦΕΚ Α’ 210/21.09.2011) σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΠΑΣΕΓΕΣ και των Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων καταργείται στο σύνολό του. Οι πόροι που σύμφωνα με το άρθρο αυτό καταβάλλονταν στις προαναφερθείσες οργανώσεις, χρησιμοποιούνται για την οικονομική στήριξη πολύτεκνων οικογενειών αγροτών και κτηνοτρόφων.

2. Λεπτομέρειες εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου 1 θα προσδιοριστούν σε αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις.

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2014

Οι βουλευτές:

Μανούσος Βολουδάκης

Κωστής Μουσουρούλης

Μάξιμος Σενετάκης

Γιώργος Στύλιος