Επίκαιρη ερώτηση για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Ο Βουλευτής Χανίων της Ν.Δ. Μανούσος Βολουδάκης κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.Κυριάκο Μητσοτάκη, σχετικά με την πορεία του έργου για τη δημιουργία του τηλεπικοινωνιακού δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Στην ερώτησή του, ο Μ.Βολουδάκης επισημαίνει ότι η ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του έργου είναι επιτακτική ανάγκη, καθώς αφ’ ενός θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση 150 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως σε δαπάνες τηλεπικοινωνιακών τελών , αφ’ ετέρου αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης :

 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη

Θέμα : ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, είναι έργο τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης όλων των υπηρεσιών του δημοσίου μεταξύ τους, που σχεδιάσθηκε με σκοπό την τεχνολογική αναβάθμιση του κράτους και την εξοικονόμηση περίπου 150,000,000 ευρώ ετησίως σε τηλεπικοινωνιακά τέλη. Όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, το χαρακτηρίζουν έργο προτεραιότητας, είναι δε ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 172,000,000 ευρώ.

Τις προδιαγραφές του έργου και τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού, συνέταξε ομάδα εργασίας της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. Τα 5 τεύχη προκήρυξης για το έργο, υπεβλήθησαν προς έγκριση στην αρμόδια κατά το νόμο διακομματική επιτροπή, η οποία έδωσε την έγκρισή της μετά από εκτενή επεξεργασία σε 22 συνεδριάσεις. Για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής διαφάνειας, όλα τα τεύχη της προκήρυξης τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση, στο πλαίσιο της οποίας κατετέθησαν αρκετές προτάσεις που ενσωματώθηκαν στις προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης.

Το έργο, πέραν του δημοσιονομικού του οφέλους, έχει ιδιαίτερη σημασία και για το συνολικότερο εκσυγχρονισμό του δημοσίου, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ιδιαίτερα μάλιστα για τη λειτουργία των δυο κεντρικών συστημάτων πληροφορικής, των οποίων οι διαγωνισμοί βρίσκονται στην τελική φάση της αξιολόγησης προσφορών : του συστήματος για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πολίτες (CRMS – Citizens’Relationship Management System) και του συστήματος για την δι-υπηρεσιακή συνεργασία (G2G – “ e-Gov now ”).

Τόσο η δημοσιονομική κατάσταση, όσο και η ανάγκη τεχνολογικής υποστήριξης της αναδιάρθρωσης του δημοσίου καθιστούν επιτακτική την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του έργου. Με αυτά τα δεδομένα,

Eρωτάται ο Υπουργός :

  • Σε ποιό στάδιο βρίσκεται σήμερα το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, και πότε πρόκειται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός;
  • Mε ποιό τρόπο θα ενσωματωθεί στο έργο ο νέος σχεδιασμός για τη δομή και τις διαστάσεις του δημοσίου ;

O Ερωτών Βουλευτής

Μανούσος Γ. Βολουδάκης