Δήλωση για το Αεροδρόμιο Χανίων

Η δημιουργία διαφορετικού καθεστώτος μεταξύ των δυο βασικών αεροδρομίων της Κρήτης, με το αεροδρόμιο του Ηρακλείου να παραμένει κρατικό και το αεροδρόμιο των Χανίων να ιδιωτικοποιείται , είναι κατά την άποψή μου λάθος. Κι αυτό γιατί το αεροδρόμιο που θα παραμείνει κρατικό, είναι δυνατόν να έχει ευνοϊκή μεταχείριση από την κρατική μηχανή, κατόπιν πολιτικών παρεμβάσεων που δε θα αντικατοπτρίζουν αντικειμενικά και ισόρροπα τις πραγματικές ανάγκες του τουρισμού στην Κρήτη, δημιουργώντας ακόμη μια στρέβλωση στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Την άποψή μου αυτή την ανέπτυξα κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησής μου για το αεροδρόμιο στις 25/11/2013.

Οι σχετικοί νόμοι ψηφίστηκαν από τη Βουλή το 2011, και έθεσαν έκτοτε σε κίνηση τις διαδικασίες που πλησιάζουν σήμερα σε υλοποίηση.

Πιστεύω ότι θα πρέπει οι βουλευτές του νομού, ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Δήμαρχος Χανίων, να θέσουμε το ζήτημα εκ νέου και από κοινού στον Υπουργό Υποδομών ως αρμόδιο για τα Αεροδρόμια και στον Υπουργό Οικονομικών ως αρμόδιο για τις ιδιωτικοποιήσεις, για να αποτρέψουμε εξελίξεις που θα επιδεινώσουν τις ενδοπεριφερειακές ανισορροπίες στην Κρήτη.