Τροπολογία για την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές

Στις 27 Ιανουαρίου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο καθιερώνονται νέα κριτήρια σωματικής ικανότητας για το στρατιωτικό προσωπικό. Με το Π.Δ. αυτό ορίζονται και τα κριτήρια που θα ισχύουν για όσους συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις με σκοπό την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές. Το Π.Δ. αυτό, θα ίσχυε και για τις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Όμως οι αναθεωρήσεις προϋποθέσεων που αφορούν τις πανελλήνιες εξετάσεις πρέπει να γίνονται γνωστές στους υποψηφίους το αργότερο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, και όχι στη μέση του έτους. Για το λόγο αυτό, ο Μ.Βολουδάκης κατέθεσε τροπολογία με την οποία ορίζεται ότι οι αλλαγές όσον αφορά την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές θα ισχύσουν από τις εξετάσεις του 2015, ώστε κανείς υποψήφιος να μην αντιμετωπίσει αιφνίδια ανατροπή των δεδομένων. Η τροπολογία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών (του οποίου νομοσχέδιο συζητούνταν σήμερα), σε συνεννόηση με τους αρμόδιους Υπουργούς Αμύνης κ. Δ. Αβραμόπουλο και Παιδείας κ. Κ. Αρβανιτόπουλο. Την τροπολογία συνυπέγραψαν οι βουλευτές Οδ. Κωνσταντινόπουλος (ΠΑΣΟΚ), Ν. Τσούκαλης (ΔΗΜΑΡ), και Γ. Κασαπίδης (Ανεξάρτητος).

Ακολουθεί η εισηγητική έκθεση και η τροπολογία.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών:

«ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/36/ΕΕ),ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ν. 3601/2007 ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Αιτιολογική Έκθεση

Με το Προεδρικό Διάταγμα 11 / 2014, αναθεωρήθηκαν τα κριτήρια σωματικής ικανότητας του στρατιωτικού προσωπικού. Μεταξύ αυτών των κριτηρίων, περιλαμβάνονται και οι προϋποθέσεις σωματικών κριτηρίων για την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές. Το Π.Δ. δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 17/27.01.2014 και δεν προβλέπει μεταβατική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές οι οποίοι προετοιμάζονται να συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις με σκοπό την εισαγωγή τους στις ως άνω σχολές, αντιμετωπίζουν σήμερα διαφορετικές προϋποθέσεις εισαγωγής από αυτές που ίσχυαν στην αρχή του ακαδημαϊκου έτους 2013-2014. Πρόκειται για μια ανατροπή δεδομένων στη μέση της σχολικής χρονιάς. Καθώς η Πολιτεία πρέπει να διασφαλίζει ότι οι μαθητές γνωρίζουν τουλάχιστον από την αρχή της σχολικής χρονιάς τους όρους με τους οποίους θα διαγωνισθούν για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με την παρούσα διάταξη διασφαλίζεται μεταβατική περίοδος ενός έτους στην θέση σε ισχύ των σχετικών όρων του Π.Δ. 11 / ΦΕΚ Α 17/27.01.2014.

Τροπολογία

Οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 11 / ΦΕΚ Α 17/27.01.2014 που αφορούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές, τίθενται σε ισχύ για πρώτη φορά από τις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2015.

Αθήνα 29.04.2014

Ο Προτείνoντες Βουλευτές

Μανούσος Βολουδάκης
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Νίκος Τσούκαλης
Γιώργος Κασαπίδης