Παρέμβαση για το αποχετευτικό δίκτυο της Κισσάμου

Η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου της Κισσάμου, καθυστερεί επειδή το Υπουργείο Ανάπτυξης (Αρχή Πληρωμής) αρνείται ως σήμερα να εγκρίνει την πληρωμή των δαπανών για το ονομαζόμενο «δευτερεύον δίκτυο», δηλαδή τη σύνδεση του κεντρικού αγωγού με τα φρεάτια του Δήμου. Και αυτό παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Κισσάμου έχει εγκαίρως υποβάλλει τεκμηριωμένο σχετικό αίτημα. Πρόκειται για μια δαπάνη της τάξεως των 500,000 ευρώ, η οποία έχει ήδη προϋπολογισθεί στα έργα της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού και του δικτύου της που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, και έχουν εν μέρει υλοποιηθεί. Η άρνηση αυτή των αρμοδίων υπηρεσιών ουσιαστικά ακυρώνει το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού της Κισσάμου και του δικτύου του, προϋπολογισμού άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ.

Με παρέμβαση του Βουλευτού Χανίων της Ν.Δ. Μανούσου Βολουδάκη, πραγματοποιήθηκε σήμερα για το θέμα αυτό σύσκεψη στο γραφείο της Γενικής Γραμματέως Περιβάλλοντος κυρίας Νάντιας Γιαννακοπούλου, με τη συμμετοχή του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων κ.Τριάντη, του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΑΚ κ.Λ.Κοπάση και του Τεχνικού Προισταμένου Υδραυλικών Έργων του ΟΑΚ κ.Μ.Πατρελάκη.

Στη βάση των συμπερασμάτων της σύσκεψης, ο Μ.Βολουδάκης κατέθεσε στη συνέχεια ερώτηση στη Βουλή προς τους συναρμοδίους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, με σκοπό την άρση των σχετικών εμποδίων, και την ολοκλήρωση του έργου με ανάλογη μείωση των τελών νέων συνδέσεων για τους δημότες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

 

Ερώτηση

– Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κύριο Κωστή Χατζηδάκη
– Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος κύριο Γιάννη Μανιάτη

Θέμα : Επιλεξιμότητα δαπανών για το δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο της Κισσάμου, στο πλαίσιο του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.

Η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου της Κισσάμου, έργου ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» , καθυστερεί επειδή η Αρχή Πληρωμής του Υπουργείου Ανάπτυξης αρνείται να εγκρίνει την πληρωμή των δαπανών για το δευτερεύον δίκτυο, θεωρώντας το δίκτυο αυτό «ιδιωτικές συνδέσεις», οι δαπάνες για τις οποίες δεν είναι επιλέξιμες στα έργα του ΕΣΠΑ αυτής της κατηγορίας.

Στην πραγματικότητα όμως το δευτερεύον δίκτυο, αφορά τις συνδέσεις του κεντρικού αγωγού με τα φρεάτια παροχετεύσεων, τα οποία αποτελούν περιουσία του Δήμου. Άρα όχι μόνο δεν πρόκειται για «ιδιωτικές συνδέσεις», αλλά δεν έχει τη δυνατότητα οποιοσδήποτε ιδιώτης να παρέμβει σε αυτά.

Η άρνηση αυτή των αρμοδίων υπηρεσιών ουσιαστικά ακυρώνει το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού και του δικτύου του, προϋπολογισμού άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ.

Στον ως σήμερα διάλογο των εμπλεκομένων υπηρεσιών για το θέμα, δεν έχει τεθεί ζήτημα ρητής απαγόρευσης από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιλέξιμοτητα της συγκεκριμένης δαπάνης. Θα πρέπει λοιπόν άμεσα η Αρχή Πληρωμής να εγκρίνει το σχετικό αίτημα του Δήμου Κισσάμου, για να ολοκληρωθεί το έργο. Είναι αυτονόητο ότι σε αυτή την περίπτωση τα τέλη συνδέσεως για τις νέες συνδέσεις στο δίκτυο θα πρέπει να μειωθούν ανάλογα, για το μέρος της δαπάνης που αφορά τη σύνδεση του κεντρικού αγωγού με τα φρεάτια.

Ερωτώνται οι Υπουργοί :

1. Για ποιό λόγο και στη βάση ποιών ακριβώς διατάξεων εθνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες σύνδεσης του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης του Δήμου Κισσάμου ;

2. Προτίθενται να άρουν το εμπόδιο που έχει εγερθεί στην υλοποίηση του έργου, με ποιά διαδικασία και ποιό χρονοδιάγραμμα ;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανούσος Γ. Βολουδάκης