Επιλεξιμότητα δαπανών για το δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο της Κισσάμου, στο πλαίσιο του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.

– Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κύριο Κωστή Χατζηδάκη
– Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος κύριο Γιάννη Μανιάτη

Θέμα : Επιλεξιμότητα δαπανών για το δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο της Κισσάμου, στο πλαίσιο του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.

Η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου της Κισσάμου, έργου ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» , καθυστερεί επειδή η Αρχή Πληρωμής του Υπουργείου Ανάπτυξης αρνείται να εγκρίνει την πληρωμή των δαπανών για το δευτερεύον δίκτυο, θεωρώντας το δίκτυο αυτό «ιδιωτικές συνδέσεις», οι δαπάνες για τις οποίες δεν είναι επιλέξιμες στα έργα του ΕΣΠΑ αυτής της κατηγορίας.

Στην πραγματικότητα όμως το δευτερεύον δίκτυο, αφορά τις συνδέσεις του κεντρικού αγωγού με τα φρεάτια παροχετεύσεων, τα οποία αποτελούν περιουσία του Δήμου. Άρα όχι μόνο δεν πρόκειται για «ιδιωτικές συνδέσεις», αλλά δεν έχει τη δυνατότητα οποιοσδήποτε ιδιώτης να παρέμβει σε αυτά.

Η άρνηση αυτή των αρμοδίων υπηρεσιών ουσιαστικά ακυρώνει το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού και του δικτύου του, προϋπολογισμού άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ.

Στον ως σήμερα διάλογο των εμπλεκομένων υπηρεσιών για το θέμα, δεν έχει τεθεί ζήτημα ρητής απαγόρευσης από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιλέξιμοτητα της συγκεκριμένης δαπάνης. Θα πρέπει λοιπόν άμεσα η Αρχή Πληρωμής να εγκρίνει το σχετικό αίτημα του Δήμου Κισσάμου, για να ολοκληρωθεί το έργο. Είναι αυτονόητο ότι σε αυτή την περίπτωση τα τέλη συνδέσεως για τις νέες συνδέσεις στο δίκτυο θα πρέπει να μειωθούν ανάλογα, για το μέρος της δαπάνης που αφορά τη σύνδεση του κεντρικού αγωγού με τα φρεάτια.

Ερωτώνται οι Υπουργοί :

1. Για ποιό λόγο και στη βάση ποιών ακριβώς διατάξεων εθνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες σύνδεσης του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης του Δήμου Κισσάμου ;

2. Προτίθενται να άρουν το εμπόδιο που έχει εγερθεί στην υλοποίηση του έργου, με ποιά διαδικασία και ποιό χρονοδιάγραμμα ;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανούσος Γ. Βολουδάκης

Ακολουθούν οι απαντήσεις των Υπουργείων:

1. Απάντηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης

2. Απάντηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος