Παραχώρηση πρώην Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά για χρήση ως αγροτικό ιατρείο

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη

Θέμα : Παραχώρηση πρώην Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά για χρήση ως αγροτικό ιατρείο

Κύριε Υπουργέ,

Διαβιβάζεται έγγραφο του Δήμου Πλατανιά με το οποίο ζητείται η παραχώρηση του πρώην Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά για χρήση ως αγροτικό ιατρείο. Σημειώνεται ότι το πρώην Αστυνομικό Τμήμα Κολυμβαρίου παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο με τη σειρά του το παραχώρησε στη ΔΥΠΕ Κρήτης. Η ίδια οδός μπορεί να ακολουθηθεί και για το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά για χρήση ως αγροτικό ιατρείο.

Ο Αναφέρων Βουλευτής

Μανούσος Γ. Βολουδάκης