Αναφορά για Τεχνολόγους – Γεωπόνους

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Κατατίθεται υπόμνημα της Ένωσης Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Γεωπόνων, από το οποίο προκύπτει ότι η ανάθεση των ωρών διδασκαλίας ορισμένων μαθημάτων των ΕΠΑΛ γίνεται κατά τρόπο που οδηγεί σε αδικαιολόγητο περιορισμό των ωρών διδασκαλίας του κλάδου των καθηγητών Τεχνολόγων Γεωπόνων.

Ο Αναφέρων Βουλευτής
Μανούσος Γ. Βολουδάκης

Ακολουθεί αναλυτικά το υπόμνημα της Ένωσης Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Γεωπόνων εδώ.

Ακολουθεί η απάντηση του Υπουργού εδώ.