Αποζημίωση ακαρπίας /σχινοκαρπίας ελαιοδένδρων 2013

Ερώτηση σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε.

Προς: τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργο Καρασμάνη

τον Υπουργό Οικονομικών κ.Γκίκα Χαρδούβελη

Θέμα : Αποζημίωση ακαρπίας /σχινοκαρπίας ελαιοδένδρων 2013

Όπως είναι γνωστό, η ελαιοκομική περίοδος 2013 / 2014 σημαδεύθηκε από δραματική μείωση της παραγωγής ελαιολάδου, λόγω ακαρπίας και σχινοκαρπίας στις περισσότερες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας. Το πρόβλημα ήταν ιδιαίτερα οξυμένο στην Κρήτη, με ιδιαίτερα μεγάλη επιβάρυνση στο νομό Χανίων, όπου σε κάποιες περιοχές η μείωση της παραγωγής ξεπέρασε το 80%. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος, πρέπει να προστεθεί ότι σε κάποιες περιοχές των Χανίων το ελαιόλαδο αποτελεί το κύριο – και για ορισμένους το μοναδικό – εισόδημα.

Στα τέλη του 2013, ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή για ένταξη των ελαιοπαραγωγών που υπέστησαν ζημιές στο πρόγραμμα ΠΣΕΑ 2013, καθώς ο κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν προβλέπει αποζημίωση για αυτές τις περιπτώσεις.

Στις αρχές Μαϊου του 2014, έγινε γνωστό ότι το συνολικό πρόγραμμα ΠΣΕΑ 2013 για όλες τις ζημιές όλων των προϊόντων, όπως το σχεδίασε το ΥΠΑΑΤ είναι ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό μάλιστα , το οποίο υπολείπεται κατά πολύ των πραγματικών ζημιών των ελαιοπαραγωγών, δεν μπορεί να θεωρείται οριστικό πριν εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς τα ΠΣΕΑ καλύπτονται από εθνικούς πόρους.

Έκτοτε δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για το ζήτημα, παρά το γεγονός ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που απασχολεί τους ελαιοπαραγωγούς όλης της χώρας.

Ερωτώνται οι Υπουργοί :

  • Σε τι ποσό θα ανέλθει τελικά το πρόγραμμα ΠΣΕΑ 2013;
  • Από τα 65 εκατομμύρια ευρώ του φακέλλου που υπέβαλλε το ΥΠΑΑΤ στο Υπουργείο Οικονομικών, τί ποσό αφορά ειδικότερα την αποζημίωση ακαρπίας/σχινοκαρπίας ελαιοδένδρων της περιόδου 2013 / 2014;
  • Πώς κατανέμεται το ποσό της αποζημίωσης μεταξύ των ελαιοπαραγωγικών περιοχών ;
  • Παρακαλώ να μου διαβιβαστεί ολόκληρος ο φάκελλος ΠΣΕΑ 2013 όπως υπεβλήθει από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς τον Υπουργό Οικονομικών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανούσος Γ. Βολουδάκης