Αναγκαία η ένταξη έργων περιφερειακών λιμένων στο ΠΕΠ Κρήτης

Μ.Βολουδάκης: Αναγκαία η ένταξη των έργων περιφερειακών λιμένων στο ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020.

Απαντήθηκε η ερώτηση του βουλευτού Χανίων της Ν.Δ. προς τα Υπουργεία Υποδομών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Ανάπτυξης σχετικά με τη χρηματοδότηση των λιμενικών έργων στα λιμάνια του νομού Χανίων από το νέο ΕΣΠΑ (Σ.Ε.Σ. 2014-2020).

Από τις απαντήσεις των Υπουργών προκύπτει ότι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για το Σ.Ε.Σ., μόνο τα έργα που εντάσσονται στα διευρωπαϊκά δίκτυα μπορούν να ενταχθούν σε τομεακά προγράμματα Υπουργείων – δηλαδή πρακτικά μόνο τα έργα του λιμανιού της Σούδας.

Αυτό σημαίνει ότι τα αναγκαία και σχεδιαζόμενα έργα στα περιφερειακά λιμάνια των Χανίων με σημαντική επιβατική κίνηση (Χώρα Σφακίων, Αγ.Ρουμέλη, Παλιόχωρα, Καστέλι) μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης, στο οποίο θα πρέπει να γίνουν και οι αναγκαίες τροποποιήσεις από την Περιφέρεια.

(Σημειώνεται ότι διαφορετική περίπτωση αποτελούν τα έργα που αφορούν αλιευτικά καταφύγια, όπως αυτά του Κολυμβαρίου για το οποίο η διαδικασία έχει ήδη προχωρήσει , τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Τομεακό Πρόγραμμα Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης).

Ακολουθούν οι απαντήσεις των Υπουργείων:

Υπουργείο Ανάπτυξης εδώ

Υπουργείο Υποδομών εδώ

Υπουργείο Ναυτιλίας εδώ