Ανάγκη συντονισμού ενεργειών για τη χρηματοδότηση του ΒΟΑΚ

Μ.Βολουδάκης : Ανάγκη συντονισμού ενεργειών φορέων της Κρήτης για τη χρηματοδότηση του ΒΟΑΚ στην περίοδο 2014-2020

Ο Υπουργός Υποδομών Μ.Χρυσοχοΐδης απάντησε στην ερώτηση του Μανούσου Βολουδάκη, με την οποία ο βουλευτής Χανίων ζητούσε αύξηση των προβλεπόμενων κονδυλίων για το ΒΟΑΚ στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 (Σ.Ε.Σ.).

Στην απάντησή του ο Υπουργός επιβεβαιώνει ότι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για τη χρηματοδότηση του ΒΟΑΚ είναι όπως αποτυπώνεται στο υπό διαβούλευση σχέδιο του τομεακού προγράμματος, δηλαδή 125 εκ. ευρώ. Το αίτημα του Μ.Βολουδάκη για αύξηση των σχετικών κονδυλίων, ο Υπουργός Μ.Χρυσοχοΐδης το παραπέμπει σε μελλοντική αναθεώρηση του προγράμματος.

Με αφορμή την απάντηση του Υπουργού, ο Μ.Βολουδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση :

“Η ρητά πλέον εκπεφρασμένη βούληση του Υπουργείου Υποδομών σχετικά με το ΒΟΑΚ είναι απαράδεκτη. Τα χρήματα που προβλέπονται για την επταετία 2014-2020 είναι ελάχιστα συγκρινόμενα με τις πραγματικές και τεκμηριωμένες ανάγκες της Κρήτης, αλλά και με τα δισεκατομμύρια που δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους σε οδικούς άξονες της ηπειρωτικής χώρας. Απαιτείται συντονισμένη δράση όλων των φορέων εκπροσώπησης της Κρήτης, για να πετύχουμε ριζική αλλαγή των δεδομένων αυτών όσο είναι ακόμα καιρός “.

Ακολουθούν η ερώτηση του Μ.Βολουδάκη εδώ και η απάντηση του Υπουργού εδώ.