Ερώτηση για τον προϋπολογισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ο Μ.Βολουδάκης για την ανάγκη ενίσχυσης του προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης για το 2015.

Ο Βουλευτής Χανίων της ΝΔ Μανούσος Βολουδάκης, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, με την οποία επισημαίνει το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας ζητά από το Πολυτεχνείο Κρήτης το 2015 να μειώσει τις δαπάνες του κατά ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο από τη συνολική μείωση δαπανών του Υπουργείου. Ο Μ.Βολουδάκης ζητά διόρθωση της στρέβλωσης αυτής πριν την οριστικοποίηση του Προϋπολογισμού του 2015.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.

 

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Παιδείας κύριο Ανδρέα Λοβέρδο

Τα τελευταία χρόνια έχει επέλθει σημαντική περιστολή της σπατάλης στον δημόσιο τομέα. Οι αναγκαίες περικοπές δαπανών, για να μην οδηγήσουν σε αδυναμία παροχής των απαραίτητων δημοσίων αγαθών, προϋποθέτουν ουσιαστική ιεράρχηση προτεραιοτήτων, αλλά και εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας μεταξύ ομοειδών φορέων του Δημοσίου, λαμβάνοντας υπ’όψιν και το έργο που ο καθένας παράγει.

Η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας για τους προϋπολογισμούς των ΑΕΙ για το 2015, τουλάχιστον όσον αφορά ειδικότερα τον προϋπολογισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης, φαίνεται να παραβιάζει τις ανωτέρω αρχές.

Κι αυτό γιατί το Υπουργείο Παιδείας ζητά από το Πολυτεχνείο Κρήτης να περικόψει τον Προϋπολογισμό του κατά ποσοστό δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τη συνολική πρόβλεψη δαπανών του Υπουργείο Παιδείας. Και μάλιστα ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια το συγκεκριμένο ΑΕΙ έχει προβεί σε δραστικές περικοπές δαπανών.

Ειδικότερα :

Το Πολυτεχνείο Κρήτης καλείται το 2015 να μειώσει τις δαπάνες του στα 1,650,000 ευρώ, έναντι προϋπολογισμού 2,342,500 ευρώ το 2014.

H μείωση αυτή είναι 29,6%, τη στιγμή που η προβλεπόμενη συνολική μείωση των δαπανών του Υπουργείου Παιδείας είναι 15% για ολόκληρη την τετραετία 2015- 2018, σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Αυτό σημαίνει ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης καλείται να σηκώσει μεγαλύτερο βάρος από όσο του αναλογεί στη συνολική προσπάθεια της δημοσιονομικής προσαρμογής.

Μια τέτοια πολιτική είναι απαράδεκτη, δεδομένης της λαμπρής επιδόσεως του Πολυτεχνείου Κρήτης σε όλες τις ακαδημαϊκές αξιολογήσεις των τελευταίων ετών, αλλά και της σημαντικής αυξήσεως φοιτητών που δέχεται στο ακαδημαϊκό έτος 2014 -15 (825 νέοι φοιτητές).

Ερωτάται ο Υπουργός

– Γιατί ζητήθηκε σημαντικά μεγαλύτερη του μέσου όρου της τετραετίας μείωση προϋπολογισμού 2015 για το Πολυτεχνείο Κρήτης ;

– Θα διορθωθεί η ανωτέρω στρέβλωση πριν την οριστικοποίηση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας του 2015 ;

Ο ερωτών Βουλευτής

Μανούσος Βολουδάκης