Απαράδεκτη η σύγχυση για τις επιδοτήσεις στη νέα ΚΑΠ

Βολουδάκης : Απαράδεκτη η σύγχυση για τις επιδοτήσεις στη νέα ΚΑΠ – ανάγκη διασφάλισης του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών

Ο βουλευτής Χανίων Μανούσος Βολουδάκης, συναντήθηκε χθες Δευτέρα 10 Νοεμβρίου με το Διοικητικό Συμβούλιο, τους γεωπόνους και εκπροσώπους της Ομάδας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής Ελιάς Νομού Χανίων, στα γραφεία της Ομάδας στις Βουκολιές.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν το μέλλον των επιδοτήσεων του ελαιόλαδου στη νέα ΚΑΠ (2015-2020). Ο Μ.Βολουδάκης μετέφερε στους παραγωγούς το περιεχόμενο των συζητήσεών του επί του θέματος με τον αρμόδιο Υπουργό και Γενικό Γραμματέα, άκουσε τις απόψεις τους για το ίδιο ζήτημα, και ζήτησε τη συνεργασία τους για την υποβολή προτάσεων για αξιοποίηση του ονομαζόμενου “2ου Πυλώνα” της νέας ΚΑΠ, που προβλέπει πρόσθετες ενισχύσεις στη βάση κριτηρίων ποιότητας και φιλικών προς το περιβάλλον καλλιεργητικών πρακτικών.

Σε συνέχεια της συνάντησης αυτής, ο Μ.Βολουδάκης κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς τον αρμόδιο Υπουργό, ζητώντας να αποσαφηνισθούν τα σημεία που προκαλούν σύγχυση και να διασφαλισθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών, στη βάση ιδιαίτερα των ποιοτικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων του “2ου Πυλώνα”, του οποίου η κατανομή δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα : Το ελαιόλαδο στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική

Αποτελεί κοινό τόπο η διαπίστωση ότι το ελαιόλαδο είναι προϊόν στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, με προοπτικές δημιουργίας προστιθέμενης αξίας και θέσεων εργασίας σε όλο το κύκλωμα της παραγωγής – τυποποίησης – εμπορίας. Βασική προϋπόθεση για αυτό, αποτελεί η ξεκάθαρη εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική για το ελαιόλαδο.

Παρ’όλα αυτά σήμερα έχει δημιουργηθεί μεγάλη σύγχυση στους ελαιοπαραγωγούς όλης της χώρας, από σειρά δημοσιευμάτων – συχνά αλληλοαντικρουομένων – σχετικά με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Στις ανησυχίες των παραγωγών για τη μείωση των ενισχύσεων, το Υπουργείο απαντά με το γεγονός ότι προβλέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία «δικλείδα ασφαλείας», που δεν επιτρέπει μείωση μεγαλύτερη από 30% σωρευτικά ως το 2020. Αυτός όμως ο μηχανισμός δεν είναι σαφές με ποιο ακριβώς τρόπο θα λειτουργήσει.

Η πολιτική πρέπει να αποσαφηνισθεί άμεσα και να γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερομένους. Πρέπει ακόμη να συμπληρωθεί με όλα τα μέσα που το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο προβλέπει, με τρόπο που θα επιτρέπει στους ελαιοπαραγωγούς να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και να προγραμματίσουν το μέλλον. Στις σημερινές συνθήκες της ελληνικής οικονομίας αλλά και της διεθνούς αγοράς, απαραίτητη προϋπόθεση για τα ανωτέρω, είναι η διασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου επιδότησης της πραγματικής και ποιοτικής παραγωγής ελαιόλαδου.

Δεδομένων των ανωτέρω, ερωτάται ο Υπουργός :

1. Πόσο ακριβώς είναι το ποσό που προκύπτει από τη νέα ΚΑΠ για το ελαιόλαδο, και τι μέσος όρος ενιαίας ενίσχυσης ανά στρέμμα ελαιοκαλλιέργειας υπολογίζεται από την πολιτική αυτή;

2.Πώς προβλέπεται να διαμορφωθεί τελικά η ενιαία ενίσχυση του ελαιόλαδου σε όλα τα επόμενα χρόνια ως το 2020 έναντι της ενίσχυσης του 2014 (μέσος όρος ανά στρέμμα κατ’ έτος και ποσοστό μείωσης κατ’έτος), μετά από κάθε είδους προβλεπόμενη τροποποίηση του σημερινού τρόπου υπολογισμού;

3. Δεδομένου ότι το ελληνικό ελαιόλαδο και η παραγωγή του, καλύπτει τα κριτήρια του “Β’ Πυλώνα” της ΚΑΠ, οι ανωτέρω μειώσεις μπορούν σε μεγάλο βαθμό να αντισταθμισθούν από πρόσθετες ενισχύσεις με ποιοτικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Το ελαιόλαδο ΠΟΠ, ΠΓΕ και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, ως αιχμή του δόρατος της στρατηγικής για το ελαιόλαδο, μπορεί και πρέπει να λάβει ουσιαστική πρόσθετη ενίσχυση στο πλαίσιο του Β’ Πυλώνα. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για το ζήτημα αυτό ;

4. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία καθορισμού του τρόπου κατανομής των ενισχύσεων του Β’ Πυλώνα;

Ο ερωτών βουλευτής

Μανούσος Γ. Βολουδάκης