Ομιλία Μ. Βολουδάκη – Τροπολογία για επενδύσεις Α.Π.Ε. από τον Ο.Α.Κ

ΜΑΝΟΥΣΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Ζήτησα τον λόγο για να υποστηρίξω τροπολογία που έχω καταθέσει. Δεν μπορώ όμως κι εγώ να μην αναφερθώ, σύντομα έστω, στα όσα θλιβερά είδαμε χθες. Σε αυτήν την απαξίωση της δημοκρατίας που ζούμε στις μέρες μας, υπάρχει μια διάσταση που έχει ήδη πάει στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη έχει τον λόγο και κανείς δεν πρέπει να υπαγορεύει στη δικαιοσύνη τι θα κάνει.

Υπάρχει όμως και μια πολιτική διάσταση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε όλα αυτά. Και η πολιτική διάσταση είναι ότι όταν κάποιοι, ελαφρά τη καρδία, ρίχνουν λάσπη στον ανεμιστήρα κι αρχίζουν τις κουβέντες για «κουμπαράδες», που μετά στη δικαιοσύνη τα παίρνουν πίσω και λένε «δεν είπαμε και τίποτα, δεν ξέρουμε τίποτα», όταν κάποιοι εξαντλούν τα όρια της γραφικότητας με διάφορες κατηγορίες για χρηματισμούς μέσω facebook, όταν στη συνέχεια καταγγελίες γίνονται με όρους τηλεθέασης και όχι με τον τρόπο που πρέπει να γίνουν θεσμικά, τότε θα πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.

Γιατί όσοι δημιουργούν αυτό το κλίμα, όσοι σπεκουλάρουν για να έχουν πολιτικά οφέλη από τέτοιες καταστάσεις, πρέπει να ξέρουν ότι κάποια ώρα έρχεται κι ο λογαριασμός. Και ο λογαριασμός δεν έρχεται από φωνασκούντες οπαδούς, ο λογαριασμός έρχεται από τη σιωπηρά πλειοψηφία αυτού του τόπου, η οποία θέλει να προστατέψει και τη δημοκρατία και την πατρίδα μας συνολικά και την οικονομία της, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Αυτά, για να έχουμε όλοι την πλήρη και την πολιτική διάσταση των πραγμάτων.

Έρχομαι τώρα στο ζήτημα της τροπολογίας που έχω καταθέσει. Με τον ν. 4296/2014, πριν λίγους μήνες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δόθηκε η δυνατότητα στους Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων, στους ΓΟΕΒ, να κάνουν επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να αξιολογούνται τα επενδυτικά τους σχέδια, αλλά και να προτάσσονται στη διαδικασία της κατανομής ισχύος κατά προτεραιότητα.

Δόθηκε δηλαδή μια δυνατότητα στους ΓΟΕΒ να γίνουν παραγωγοί ενέργειας από ΑΠΕ, με σκοπό να μειώσουν το κόστος της άρδευσης, γιατί το κόστος της άρδευσης, το λειτουργικό του μέρος, είναι κυρίως κόστος ενέργειας. Όταν, λοιπόν, οι οργανισμοί αυτοί έχουν δικές τους μονάδες παραγωγής ενέργειας, προφανώς έχουν μικρότερο κόστος και από αυτό ωφελούνται οι αγρότες.
Όλα καλά με όλα αυτά, με μια διαφορά: Στον νόμο δεν έγινε καμία αναφορά στην Κρήτη, γιατί στην Κρήτη δεν υπάρχει ΓΟΕΒ. Εξαιρέθηκε, λοιπόν, ουσιαστικά η Κρήτη από το πλεονέκτημα αυτό, εξαιρέθηκαν οι αγρότες της Κρήτης από τη δυνατότητα να μειωθεί το κόστος της άρδευσης.

Με την τροπολογία που έχω καταθέσει –και παρακαλώ να την κάνετε δεκτή, κύριε Υπουργέ- το ζήτημα αυτό λύνεται και λύνεται ως εξής, πάρα πολύ απλά: Ναι μεν δεν υπάρχει Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων στην Κρήτη, υπάρχει όμως ένας οργανισμός που ασκεί, μεταξύ των άλλων, και αυτή την αρμοδιότητα.

Ο οργανισμός αυτός είναι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, ένας οργανισμός για ολόκληρη την Κρήτη, με έδρα τα Χανιά, ο οποίος χειρίζεται μεγάλα έργα υποδομών στην Κρήτη, αλλά χειρίζεται και τα ζητήματα της άρδευσης, όπως οι ΓΟΕΒ στην υπόλοιπη Ελλάδα, λειτουργώντας και ως προμηθευτής των ΤΟΕΒ, των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, αλλά και ως απευθείας προμηθευτής των τελικών καταναλωτών των αγροτών.

Δίνοντας, λοιπόν, αυτή τη δυνατότητα, που ήδη έχουν οι αντίστοιχοι οργανισμοί της ηπειρωτικής χώρας, στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, δίνουμε τη δυνατότητα στον Οργανισμό να μειώσει το κόστος του νερού τελικά για τον αγρότη. Γιατί όταν θα έχει δική του παραγωγή ενέργειας ο οργανισμός αυτός, το κόστος λειτουργίας του θα είναι πολύ χαμηλότερο.

Πιστεύω ότι είναι αυτονόητο και εύλογο, κύριε Υπουργέ, πως ό,τι ισχύει για την υπόλοιπη Ελλάδα πρέπει να ισχύει και για την Κρήτη. Είναι ένα πλεονέκτημα που δόθηκε σε αυτούς τους οργανισμούς χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Είναι απλώς μια προτεραιότητα στη διαχείριση των επενδυτικών τους σχεδίων και τη λειτουργία των μονάδων μετά και θεωρώ απολύτως αυτονόητο ότι θα κάνετε δεκτή αυτήν την τροπολογία.

Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω ότι υπάρχει ένα τυπογραφικό λάθος στην τροπολογία. Η περίπτωση «α΄» της πρώτης παραγράφου είναι στην πραγματικότητα «δ΄».

Με αυτήν τη μικρή επισήμανση κλείνω, κύριε Υπουργέ, και παρακαλώ πολύ, επειδή είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου σας -γι’ αυτό και κατατίθεται σε αυτό το νομοσχέδιο- να διορθώσουμε σήμερα το λάθος που έγινε, την παράλειψη της πολιτείας πριν από λίγους μήνες.

Σας ευχαριστώ πολύ.