Επίσκεψη του Μανούσου Βολουδάκη στα Μεσκλά για επίβλεψη των έργων αποκατάστασης των ζημιών από τις καταστροφικές πλήμμυρες του Φεβρουαρίου 2018

Επισκέφθηκα τα Μεσκλά για να διαπιστώσω από κοντά την κατάσταση σε σχέση με τα έργα αποκατάστασης των ζημιών μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Φεβρουαρίου.
Έξι μήνες μετά, ο παραποτάμιος δρόμος που αποτελεί την κύρια πρόσβαση στο χωριό δεν έχει αποκατασταθεί. Τα έργα που πρέπει να γίνουν είναι αρμοδιότητος αφ’ ενός της Περιφέρειας, αφ’ ετέρου του ΟΑΚ: Η αποκατάσταση του δρόμου είναι ευθύνη της Περιφέρειας, ενώ ο ΟΑΚ πρέπει να αποκαταστήσει τις ζημιές στον αγωγό του, η διαδρομή του οποίου ακολουθεί κατά βάσιν το δρόμο.
Δυστυχώς οι διαδικασίες κινούνται με πολύ αργούς ρυθμούς, παρά το γεγονός ότι πλησιάζει το φθινόπωρο και οι πρώτες βροχοπτώσεις. Ενώ ο ΟΑΚ έχει καταλήξει εδώ και δυο μήνες στον ανάδοχο του έργου για την αποκατάσταση των ζημιών σε όλη τη διαδρομή Αλικιανός – Φουρνές – Μεσκλά, δεν έχει ακόμη υπογράψει τη σύμβαση για να ξεκινήσουν τα έργα! Επιπλέον, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας δεν έχουν ενημέρωση από τη Διοίκηση του ΟΑΚ για το έργο που αυτός έχει προκηρύξει, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα «ράβε – ξήλωνε» και νέες καθυστερήσεις.
Οι ευθύνες της Διοίκησης του ΟΑΚ για την καθυστέρηση είναι προφανείς, και θα πρέπει να τις αναλάβει. Θα πρέπει ακόμη άμεσα να υπάρξει συντονισμός μεταξύ ΟΑΚ – Περιφέρειας για τα περαιτέρω στάδια.
Ταυτόχρονα, η κατάσταση της κοίτης του ποταμού είναι ανησυχητική. Πεσμένοι κορμοί και κλαδιά δέντρων, δημιουργούν φυσικά φράγματα τα οποία σε μια ενδεχόμενη δυνατή βροχή θα μεγεθύνουν τις συνέπειες και θα προκαλέσουν νέες πλημμύρες και καταστροφές. Η αρμοδιότητα του καθαρισμού των ρεμάτων είναι της Περιφέρειας. Τα σχετικά έργα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα – και αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο τα Μεσκλά, αλλά όλες τις περιοχές με ρέματα αντίστοιχης κατάστασης και επικινδυνότητας.
Στα Μεσκλά συνάντησα μεταξύ άλλων, τον Πρόεδρο του Τ.Σ. Δημήτρη Μανωλαράκη, τον εκλεγέντα Πρόεδρο του Τ.Σ. Στρατή Μπριτζολάκη, τον Πρόεδρο του ΤΟΕΒ Μιχάλη Βουλγαράκη, τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού Μανούσο Βουλγαράκη, και τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γιάννη Δημητρουλάκη.
Τους ευχαριστώ για την ενημέρωση και τις απόψεις τους.