Πρόταση Μ.Βολουδάκη: Τα μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας πρέπει να έχουν και περιφερειακή στόχευση, με έμφαση στις τουριστικές περιοχές

Ο βουλευτής Χανίων της Ν.Δ. Μ.Βολουδάκης τοποθετήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής κατά τη συζήτηση του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2021.

Ο Μ.Βολουδάκης επεσήμανε το γεγονός ότι το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού ενσωματώνει ομαλά όλες τις πολιτικές ενίσχυσης των πληττομένων από την πανδημία που έχουν ήδη νομοθετηθεί ή εξαγγελθεί, χωρίς να περιλαμβάνει οποιαδήποτε «δυσάρεστη έκπληξη» για τους πολίτες είτε από την πλευρά των φόρων, είτε από την πλευρά των δαπανών. Ταυτόχρονα σημείωσε ότι το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού έχει σαφή αναπτυξιακή στόχευση, αποτυπώνοντας τη θετική επίπτωση τόσο της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, όσο και από τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που προωθούνται.

Ιδιαίτερα επεσήμανε τη σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών, η οποία καθίσταται απαραίτητη ως μοναδική πραγματική αποτροπή της τουρκικής επιθετικότητας.

Ο Μ.Βολουδάκης στη συνέχεια ανέπτυξε μια ειδικότερη πρόταση σχετικά με την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας στο εξής.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι οι κατά περιοχές διαφορετικές επιπτώσεις της πανδημίας, επιβάλλουν και μια περιφερειακή διάσταση στην πολιτική αντιμετώπισης των συνεπειών της. Η συνολική εικόνα της χώρας, μπορεί να αποκρύπτει τις τοπικές και κλαδικές διαφοροποιήσεις: το προσχέδιο προϋπολογισμού προβλέπει για το 2021 στο σύνολο της χώρας ανάπτυξη 7.5% του ΑΕΠ, δηλαδή ανάκτηση του μεγαλύτερου μέρους των απωλειών του 2020.  Αυτό μπορεί να ισχύσει για χώρα συνολικά, λόγω και των ευεργετικών επιπτώσεων του Ταμείου Ανάκαμψης. Όμως οι τουριστικές περιοχές, οι οποίες εξαρτώνται από τον κατ’ εξοχήν πληττόμενο κλάδο της οικονομίας, είναι βέβαιο ότι ακόμα και με τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις δεν πρόκειται το 2021 να ανακτήσουν τις ζημιές του 2020 στο σύνολό τους.

Για να τεκμηριώσει τη θέση αυτή, ο Μ.Βολουδάκης ανέφερε δυο προβλέψεις:

  • Του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO), o οποίος εκτιμά ότι η παγκόσμια τουριστική κίνηση θα χρειαστεί 2.5 ως 4 χρόνια για να φτάσει στα επίπεδα του 2019
  • Της γνωστής εταιρείας McKinsey που προβλέπει ότι ο τουρισμός θα φτάσει τα επίπεδα του 2019 μέχρι το 2024.

Σε όποια περιοχή πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μείωση τζίρου ταυτόχρονα, υπάρχουν παράπλευρες αρνητικές συνέπειες οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται από τα ως σήμερα ισχύοντα μέτρα:

  • Υπάρχουν πολλαπλασιαστικές αρνητικές επιπτώσεις σε επόμενο χρόνο σε όλους τους κλάδους, ακόμη και στους μη πληττόμενους
  • Επηρεάζονται αρνητικά οι επενδυτικές αποφάσεις στην περιοχή, περιορίζοντας τις προοπτικές ανάπτυξης
  • Τέλος, επηρεάζεται αρνητικά η αξία των ακινήτων, γεγονός που στατιστικά αποτυπώνεται σε βάθος χρόνου.

Για να αντιμετωπισθεί αυτή η γεωγραφική διάσταση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, ο Μ.Βολουδάκης πρότεινε να λαμβάνεται στο εξής υπ’ όψιν κατά το σχεδιασμό μέτρων ο βαθμός της εξάρτησης κάθε Περιφερειακής Ενότητας από τον τουρισμό.  Αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει στην πράξη, συγκρίνοντας τις μειώσεις τζίρου, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις ΦΠΑ ανά Περιφερειακή Ενότητα, με τον εθνικό μέσο όρο. Στις περιοχές όπου υπάρχει σοβαρή απόκλιση προς τα κάτω, θα πρέπει να προβλέπονται πρόσθετες ενισχύσεις.

Το βίντεο της τοποθέτησης: