Απάντηση Ν.Δένδια προς Μ.Βολουδάκη για τον οικονομικό έλεγχο ΜΚΟ

Η απάντηση του  Υπουργού Εξωτερικών Ν.Δένδια στην ερώτηση του Μ.Βολουδάκη στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου με την οποία ζητούσε στοιχεία για τους ελέγχους των δαπανών των ΜΚΟ που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας: Απάντηση Ν.Δένδια για έλεγχο ΜΚΟ

Στο κείμενο αναλύονται κατά περίπτωση τα τρία ζητήματα που τέθηκαν και σε ποιο σημείο βρίσκεται η διενέργεια των ελέγχων από το Υπουργείο. Σημειώνεται ότι ο Υπουργός στην απάντησή του αναγνωρίζει ότι υπάρχει καθυστέρηση στους ελέγχους, καθώς και το πρόβλημα που αυτή δημιουργεί.

Παρατίθεται και η αρχική ερώτηση: Ερώτηση Βολουδάκη για έλεγχο MKO