Ο Μ.Βολουδάκης στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής

Παρακολουθήστε την τοποθέτηση του βουλευτή Χανίων της Ν.Δ. Μανοούσου Βολουδάκη στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020).