Ο Μ.Βολουδάκης στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για το νέο χωροταξικό και πολεοδομικό νομοσχέδιο

Παρακολουθήστε την τοποθέτηση του βουλευτή Χανίων της Ν.Δ. Μανούσου Βολουδάκη κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»
Ακολουθεί η ανακοίνωνη του βουλευτή:,
“Τοποθετήθηκα σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, στην οποία ξεκίνησε η επεξεργασία του νομοσχεδίου για τα πολεοδομικά.
Αναγνώρισα την ανάγκη να μπει τάξη στην εκτός σχεδίου δόμηση για λόγους περιβαλλοντικούς. Τόνισα όμως ότι οποιαδήποτε αλλαγή σε νόμους που αγγίζουν την περιουσία των πολιτών, όσο κι αν είναι επιβεβλημένη λόγω κάποιου υπερτέρου αγαθού (ποιότητα περιβάλλοντος εν προκειμένω), πρέπει να δίνει επαρκή χρόνο προσαρμογής – μεταβατική περίοδο. Τόνισα ότι αυτό καθίσταται πολύ περισσότερο αναγκαίο σήμερα όπου λόγω των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, πολλοί πολίτες που είχαν σκοπό να επενδύσουν στην περιουσία τους, το αναβάλλουν.
Ζήτησα η μεταβατική περίοδος για την έκδοση άδειας με τους σημερινούς όρους να παραταθεί κατ’ ελάχιστον στα τρία χρόνια (από τα δύο του σχεδίου νόμου), συν τα τέσσερα που ούτως ή άλλως προβλέπονται για την υλοποίηση.
Ζήτησα ακόμη να δοθούν κίνητρα συγχώνευσης υφισταμένων ιδιοκτησιών, με αύξηση συντελεστού δόμησης ή και φορολογικές ελαφρύνσεις, ώστε οι άνθρωποι να μην αναγκασθούν να πουλήσουν αν δεν μπορούν να οικοδομήσουν εντός της μεταβατικής περιόδου.
Ζήτησα επίσης στη μεταβατική περίοδο, να μπορεί κανείς να χτίσει με τους όρους ακριβώς που ισχύουν ως σήμερα. Αυτό σε γενικές γραμμές προβλέπεται, με την εξαίρεση όμως της ζώνης των 500 μέτρων από οικισμούς, όπου έχουν προστεθεί κάποιες προϋποθέσεις προσώπου στο δρόμο. Αυτές πρέπει να αφαιρεθούν. (Άρθρο 40 δ)
Ζήτησα να μην καταργηθούν οι εξαιρέσεις για τη δόμηση σε γη υψηλής παραγωγικότητας που ισχύουν σήμερα. (Άρθρο 138δ)
Δεδομένου του προβλήματος με την αναγνώριση και χαρακτηρισμό δρόμων, ζήτησα να επικαιροποιηθεί και επανεπιβεβαιωθεί εγκύκλιος του ΥΠ.ΠΕΝ. η οποία είχε δώσει προσωρινή λύση, ώστε να μην προστεθεί νέο εμπόδιο στη δόμηση.
Θα θέσω ορισμένα ακόμη ειδικότερα θέματα στη συζήτηση επί των άρθρων την επόμενη εβδομάδα. (Νομοτεχνικές βελτιώσεις και ένα ζήτημα για το ΣΧΟΑΑΠ του Δήμου Πλατανιά και τα βενζινάδικα εκεί)
Η παραπάνω τοποθέτησή μου, διαμορφώθηκε μετά από συνεννόηση με το Παράρτημα Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ νωρίτερα σήμερα, αλλά και μετά από αντίστοιχες προηγούμενες συζητήσεις με το Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων, το Οικονομικό Επιμελητήριο και το Σύλλογο των Συμβολαιογράφων.”