Τηλεδιάσκεψη Μ.Βολουδάκη με το Παράρτημα Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ για το νέο χωροταξικό και πολεοδομικό νομοσχέδιο

Τηλεδιάσκεψη πραγματοποίησε ο βουλευτής Χανίων της Ν.Δ. με το Παράρτημα Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ για το χωροταξικό-πολεοδομικό νομοσχέδιο που μπαίνει για επεξεργασία στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.
Η ανακοίνωση του βουλευτή:
“Δυο λόγια για το χωροταξικό-πολεοδομικό νομοσχέδιο που μπαίνει σήμερα για επεξεργασία στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής:
To συζητήσαμε σήμερα (διαδικτυακά) με το Παράρτημα Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ, με συμμετοχή του Προέδρου Σπύρου Σοφιανού και των μελών Ανθής Βογιατζάκη, Μιλτιάδη Κλωνιζάκη και Κωστή Μπροκαλάκη. Έχω ήδη συζητήσει πρόσφατα το ίδιο ζήτημα με το Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων, το Οικονομικό Επιμελητήριο και το Σύλλογο Συμβολαιογράφων.
Σε σχέση με το αρχικό σχέδιο, έχουν επιτευχθεί αρκετές βελτιώσεις.
Το νομοσχέδιο γενικά εκσυγχρονίζει την χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία, με σκοπό την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος. Όμως προκαλεί εύλογες ανησυχίες σε πολλούς ιδιοκτήτες γης.
Αυτά που έχουν ήδη βελτιωθεί σε σχέση με το αρχικό νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε, μετά τις συζητήσεις μας και τις παρεμβάσεις πολλών φορέων και βουλευτών είναι τα εξής:
1. Δεν αλλάζει τίποτα για ιδιοκτησίες 4 στρεμμάτων και άνω. (Δηλαδή δεν μπαίνουν πρόσθετες προϋποθέσεις προσώπου στο δρόμο κλπ)
2. Η διορία των δύο ετών για την έκδοση άδειας (συν 4 χρόνια για την έναρξη εργασιών) με τους σημερινούς όρους, δεν επηρεάζεται από καθυστερήσεις δημοσίων υπηρεσιών (πολεοδομίας, αρχαιολογίας, δασαρχείου κλπ). Με δυο λόγια έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος καθαρά 6 χρόνια από τη δημοσίευση του νόμου για να οικοδομήσει με τους σημερινούς όρους.
3. Προσδιορίζεται ρητώς ότι και κατά τη μεταβατική περίοδο των δυο ετών, οι άδειες που θα εκδίδονται με τις γνωστές παρεκκλίσεις, δε θα έχουν περιορισμούς ως προς το πρόσωπο στο δρόμο. (Με μια εξαίρεση, βλ. παρακάτω).
Πέραν των ανωτέρω, έχω ζητήσει η μεταβατική περίοδος για την έκδοση άδειας με τους σημερινούς όρους να παραταθεί κατ’ ελάχιστον στα τρία χρόνια. Κι αυτό γιατί οποιαδήποτε αλλαγή σε ζητήματα που άπτονται της αξίας της περιουσίας των πολιτών, όσο κι αν είναι επιβεβλημένη λόγω κάποιου υπερτέρου αγαθού (ποιότητα περιβάλλοντος εν προκειμένω), πρέπει να δίνει επαρκή χρόνο προσαρμογής.
Έχω ζητήσει ακόμη να δοθούν κίνητρα συγχώνευσης υφισταμένων ιδιοκτησιών, με αύξηση συντελεστού, ώστε οι άνθρωποι να μην αναγκασθούν να πουλήσουν αν δεν μπορούν να οικοδομήσουν.
Από τη συζήτησή μου με το ΤΕΕ, προέκυψαν κάποια πρόσθετα θέματα, τα οποία θα θέσω στην Επιτροπή και θα ζητήσω από τον Υπουργό να δεχθεί. Τα σημαντικότερα από αυτά:
1. Να μην καταργηθούν οι εξαιρέσεις για τη δόμηση σε γη υψηλής παραγωγικότητας που ισχύουν σήμερα.
2. Στη μεταβατική περίοδο, όπως ακριβώς για τις εκτός σχεδίου παρεκκλίσεις ισχύουν ακριβώς τα ίδια που ισχύουν σήμερα, να προσδιορισθεί ότι το ίδιο ισχύει και για τη ζώνη των 500 μέτρων από οικισμούς, όπου έχουν προστεθεί κάποιες προϋποθέσεις προσώπου στο δρόμο.
3. Δεδομένου του προβλήματος με την αναγνώριση δρόμων, να επικαιροποιηθεί και επανεπιβεβαιωθεί εγκύκλιος του ΥΠ.ΠΕΝ. η οποία είχε δώσει προσωρινή λύση.
Η συζήτηση στην Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα, και θα ακολουθήσουν τρεις ακόμη συνεδριάσεις την ερχόμενη εβδομάδα. Την ερχόμενη Πέμπτη μπαίνει στην Ολομέλεια.”