Βολουδάκης στη Βουλή για το Σχέδιο Ανάκαμψης: αναφορές στο ΒΟΑΚ, στο ρόλο των τραπεζών και στο δημογραφικό

Ακουλουθεί η ανακοίνωση του βουλευτή στη προσωπική του σελίδα στο facebook:
«Σε κοινή συνεδρίαση των τριών συναρμοδίων Επιτροπών της Βουλής, συζητήσαμε σήμερα το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.Με το σχέδιο αυτό των 57 δις, το οποίο έρχεται να προστεθεί στο εν εξελίξει και στο επόμενο ΕΣΠΑ, μπορεί να επιτευχθεί ο συνολικός μετασχηματισμός της οικονομίας μας σε μια οικονομία εξωστρεφή και ανταγωνιστική, που θα δημιουργεί όλο και περισσότερες νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Χαιρέτισα το γεγονός ότι για πρώτη φορά η ελληνική πολιτεία διατυπώνει στο σχέδιο αυτό συγκεκριμένη δέσμευσή της για χρηματοδότηση του ΒΟΑΚ. Όπως είναι γνωστό είχα από πολύ νωρίς επισημάνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης του ΒΟΑΚ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τόνισα όμως ότι τα 427 εκατομμύρια που προβλέπονται δεν επαρκούν για την κάλυψη της αναγκαίας δημόσιας χρηματοδότησης, έστω και της μερικής χρηματοδότησης που έχει εξαγγελθεί (800 εκ.). Αναμένουμε την οριστικοποίηση και του υπόλοιπου της χρηματοδότησης.

Επεσήμανα κάποια σημεία στα οποία χρειάζονται παρεμβάσεις και τροποποιήσεις:

– Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης θα διοχετευθούν στην οικονομία μέσω των τραπεζών. Το τραπεζικό σύστημα όμως όπως είναι σήμερα δεν πρόκειται να διοχετεύσει αρκετή ρευστότητα προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πέραν όλων των άλλων γνωστών προβλημάτων τους, σήμερα οι Τράπεζες (λόγω και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) βγάζουν αρκετά χρήματα από τις συναλλαγές τους επί ομολόγων του δημοσίου, και δεν έχουν αρκετά κίνητρα να κινηθούν στον πιο απαιτητικό χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η αδυναμία αυτή πρέπει να αντιμετωπισθεί με συγκεκριμένη θεσμική παρέμβαση.

– Οι προβλεπόμενες επιχορηγήσεις σε εξειδικευμένους τομείς του τουρισμού, όπως ορεινός τουρισμός, αγροτουρισμός, τουρισμός υγείας/ευεξίας, γαστρονομία, δεν είναι επαρκείς. (Προβλέπονται 260 εκ.). Το κονδύλι αυτό πρέπει να αυξηθεί δραστικά γιατί αφ’ ενός μπορεί να διαφοροποιήσει το τουριστικό μας προϊόν από το γνωστό του μαζικού τουρισμού, αφ’ ετέρου οι ειδικές μορφές τουρισμού είναι ο κατ’ εξοχήν χώρος στον οποίο δραστηριοποιούνται μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

– Το δημογραφικό: Εφ’ όσον στο σχέδιο προβλέπονται διάφορες δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, και όχι μόνο επενδύσεις με την αυστηρή έννοια του όρου, θεωρώ απαραίτητο να ενσωματωθεί μια συνολική πολιτική ενίσχυσης των δημογραφικών προοπτικών της χώρας. Το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας, το οποίο υποσκάπτει την ίδια την υπόστασή μας ως έθνους.

Τονίζω ότι σήμερα είχαμε απλώς μια ενημερωτική συζήτηση. Το σχέδιο θα υποβληθεί στην Ε.Ε. προς έγκριση, και στη συνέχεια θα επανέλθει ως σχέδιο νόμου πια, για δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή. Θα επανέλθω με ειδικότερες παρεμβάσεις στη συνέχεια.»