Βολουδάκης προς Λιβανό: Απαράδεκτη η αιφνιδιαστική αλλαγή στα κριτήρια ενισχύσεων των κτηνοτρόφων

Στη Βουλή φέρνει ο βουλευτής Χανίων της Ν.Δ. Μανούσος Βολουδάκης το ζήτημα των αλλαγών στα κριτήρια καταβολής των κτηνοτροφικών επιδοτήσεων, οι οποίες θεσμοθετήθηκαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού και Περιβάλλοντος Κώστα Σκρέκα της 5ης Οκτωβρίου 2021.

Με επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό, ο Μ. Βολουδάκης επισημαίνει ότι ορισμένοι από τους κτηνοτρόφους που θα υποβάλλουν για πρώτη φορά φέτος αίτηση ενίσχυσης, θα αντιμετωπίσουν δραστική μείωση των ποσών τα οποία θα λάβουν. Μειώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις θα έχουν και κτηνοτρόφοι που απέκτησαν κτηνοτροφική εκμετάλλευση από το 2016 και μετά, και στη συνέχεια έχασαν για οποιοδήποτε λόγο τα βοσκοτόπια τους.

Ο Μ.Βολουδάκης τονίζει στην ερώτησή του, ότι ασφαλώς πρέπει να μπει μια τάξη στο καθεστώς των κτηνοτροφικών επιδοτήσεων. Πρέπει π.χ. να διορθωθούν, σύμφωνα με το βουλευτή Χανίων, οι στρεβλώσεις που επιτρέπουν σε κάποιους να ενισχύονται για πολλά περισσότερα ζώα από όσα στην πραγματικότητα έχουν ή από όσα έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται.  Όμως αυτό πρέπει να γίνει με ελέγχους του κατά πόσον παραβιάζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η σχετική νομοθεσία, και όχι με οριζόντιους αποκλεισμούς που θίγουν πραγματικούς και νόμιμους κτηνοτρόφους, ιδιαίτερα μάλιστα νέους.

Επιπλέον, ο Μ.Βολουδάκης χαρακτηρίζει απαράδεκτο το γεγονός ότι η νέα ΚΥΑ εκδόθηκε μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής των σχετικών αιτήσεων. Αυτό είχε ως συνέπεια πολλοί κτηνοτρόφοι, ιδίως νέοι, να έχουν ήδη πραγματοποιήσει δαπάνες για αγορές ζώων για τις οποίες δε θα επιδοτηθούν τελικά όσο περίμεναν με βάση τα ως τώρα ισχύοντα, ενώ επιβαρύνθηκαν και με έξοδα για την υποβολή των αιτήσεων.  Ο Μ. Βολουδάκης τονίζει ότι δεν είναι δυνατόν οι πολίτες να καταθέτουν αιτήσεις με ένα ορισμένο νομικό καθεστώς και οι αιτήσεις να αξιολογούνται με άλλο! Η διάσταση αυτή εγείρει ακόμη και ζητήματα συνταγματικότητας της διάταξης.

Επιπλέον, ο Μ.Βολουδάκης τονίζει ότι οι αλλαγές που επέρχονται πλήττουν γενικότερα την αιγοπροβατοτροφία της Κρήτης, η οποία επιβαρύνεται ούτως ή άλλως με το κόστος μεταφοράς: κόστος το οποίο οδηγεί σε ακριβότερες ζωοτροφές και χαμηλότερες τιμές γάλακτος σε σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα. Ο συνδυασμός των παραγόντων αυτών ως έχουν σήμερα, καθιστά μη βιώσιμη την αιγοπροβατοτροφία της Κρήτης.

Για τους λόγους αυτούς, ο Μ. Βολουδάκης ζητά να τροποποιηθεί η ΚΥΑ ώστε πρώτον, να μην ισχύσουν οι αλλαγές για όσους υπέβαλλαν σχετικές αιτήσεις φέτος, και δεύτερον αλλαγές που ενδεχομένως είναι αναγκαίες για λόγους ισορροπίας του όλου συστήματος να επιβληθούν σταδιακά, μετά από πλήρη ανάλυση των συνεπειών τους, χωρίς συνέπειες για πραγματικούς και νόμιμους παραγωγούς.

Το πλήρες κείμενο της επίκαιρης ερώτησης: Τροποποίηση της ΚΥΑ 1217/264725 05.10.2021 των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος περί κατανομής βοσκοτόπων