Βολουδάκης στη Βουλή για την ευρωπαϊκή Οδηγία για την εργασία στις ψηφιακές πλατφόρμες

Παρακολουθήστε την ομιλία του βουλευτή Χανίων της Ν.Δ. Μανούσου Βολουδάκη κατά την Κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων & της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων με θέματα:

Α) Εξέταση της Πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες {COM (2021) 762}.

Β) Συζήτηση επί της Ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Καλύτερες συνθήκες εργασίας για μια ισχυρότερη κοινωνική Ευρώπη: πλήρης αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για το μέλλον της εργασίας {COM (2021) 761}.

Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της ομιλίας του βουλευτή από τα πρακτικά: Ομιλία – Ευρωπαϊκή Οδηγία για την εργασία στις ψηφιακές πλατφόρμες

Το βίντεο: