Πρόταση Βολουδάκη για να ωφεληθούν περισσότεροι από τα προγράμματα χρηματοδότησης μικρών μονάδων ΑΠΕ

Η πρόσφατη εξαγγελία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για τη χρηματοδότηση 250,000 μικρών  φωτοβολταϊκών μονάδων (ως 10 kw) σε κατοικίες ή μικρές επιχειρήσεις έχει ιδιαίτερη σημασία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Πρόκειται για ένα μέτρο που θα έχει ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα στην οικονομία, καθώς θα επιτρέψει σε νοικοκυριά και πολύ μικρές επιχειρήσεις να έχουν ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας από τη χρήση ΑΠΕ, με κρατική επιχορήγηση της επένδυσής τους.

Σύμφωνα με το Μ.Βολουδάκη, για να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο ο κύκλος των ωφελούμενων από το πρόγραμμα, είναι σκόπιμο κατά το σχεδιασμό του να ληφθούν  υπ’ όψιν και οι περιπτώσεις των καταναλωτών που για διαφόρους λόγους δεν έχουν την αντικειμενική δυνατότητα να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά πάνελς σε δικές τους στέγες.

Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν πολλές, όπως π.χ καταναλωτές σε  αστικές περιοχές με περιορισμούς από την Αρχαιολογία (π.χ. παλιά πόλη Χανίων), σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε πολυκατοικίες όπου δε συμφωνούν όλοι οι ένοικοι με την εγκατάσταση πάνελς, κλπ.

Τρόπος να ξεπερασθούν τα εμπόδια αυτά υπάρχει, αν στο πρόγραμμα συμπεριληφθεί η δυνατότητα οι καταναλωτές αυτών των κατηγοριών να συμμετέχουν μέσω ενεργειακών κοινοτήτων.  Με άλλα λόγια, ο ιδιώτης που έχει κατοικία ή επιχείρηση στην οποία για λόγους όπως οι ανωτέρω αδυνατεί να τοποθετήσει πάνελς, να μπορεί να επιδοτηθεί για τη συμμετοχή του με την ίδια ισχύ (10KW) σε μια ενεργειακή κοινότητα, η οποία θα έχει τις εγκαταστάσεις της αλλού.  Τεχνικά υπάρχει η δυνατότητα να γίνει αυτό, μέσω του συστήματος του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering).

Την πρόταση αυτή, ο Μ.Βολουδάκης την κατέθεσε ως ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Κώστα Σκρέκα στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης εδώ: Ερώτηση για τη χρηματοδότηση μικρών μονάδων ΑΠΕ