Ο Μ. Βολουδάκης για τη σχεδιαζόμενη επένδυση στα Φαλάσαρνα

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση του βουλευτή, στην προσωπική του σελίδα στο facebook, σχετικά με τη σχεδιαζόμενη επένδυση στα Φαλάσαρνα:

«Όπως είναι γνωστό από τις δημόσιες τοποθετήσεις μου, πιστεύω ότι η πατρίδα μας χρειάζεται όσο το δυνατόν περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις, σε κάθε τομέα όπου έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Οι επενδύσεις όμως αυτές, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Γιατί μόνο έτσι η ευημερία που δημιουργούν θα είναι μια ευημερία βιώσιμη, τέτοια που να μπορεί να κληροδοτηθεί στα παιδιά μας μαζί με το φυσικό πλούτο με τον οποίο είναι ευλογημένος ο τόπος μας.
Σχετικά με τη σχεδιαζόμενη επένδυση στα Φαλάσαρνα, η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε αρνητικά ως προς το τμήμα της επένδυσης που σχεδιάζεται δυτικά του δρόμου, πάνω στην παραλία των Φαλασάρνων. Με άλλα λόγια η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας λέει «επενδύστε-οικοδομήστε από το δρόμο και πάνω, μην οικοδομείτε από το δρόμο και κάτω, στην αμμουδιά». Όποιος γνωρίζει την περιοχή, πιστεύω δύσκολα θα διαφωνήσει με τη λογική της γνωμοδότησης αυτής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο της Κισάμου πήρε μια απόφαση βασισμένη ακριβώς πάνω σε αυτή τη γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας. Δεν απέρριψε την επένδυση – αυτό θα ήταν μέγα σφάλμα – αλλά προσδιορισε και οριοθέτησε με σαφή τρόπο τα όρια αναπτυξης του επενδυτικού σχεδίου, ώστε και η επένδυση να υλοποιηθεί, και να προστατευθεί το οικοσύστημα. Παράλληλα, με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Κισάμου – και εφ’ όσον αυτή γίνει δεκτή στα επόμενα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης- διασφαλίζεται και κάτι ακόμη, ιδιαίτερα σημαντικό: η ελεύθερη πρόσβαση ,στην παραλία των Φαλασάρνων για όλους.
Για τους λόγους αυτούς στηρίζω ανεπιφύλακτα τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Κισάμου.
Οι περιοχές των Φαλάσαρνων, του Ελαφονησιου και του Μπάλου, που βρίσκονται στο Δήμο Κισαμου, αποτελούν εξαίρετα οικοσυστήματα και ανοικτούς χώρους κολυμβησης για το ευρύ κοινό,που σήμερα χρήζουν μέτρων προστασίας από οποιεσδήποτε μόνιμες και μη αντιστρεπτές επεμβασεις.»