Παρέμβαση στην κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (IMCO)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ (Προεδρεύων των Επιτροπών): Το λόγο έχει ο κ. Βολουδάκης. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Κύριε πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω την Επιτροπή της Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο, μια Επιτροπή που

Περισσότερα

Παρέμβαση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για τη Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας

Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, είναι προφανές ότι επιχειρείται να ρυθμίσετε στρεβλώσεις δεκαετιών και πιστεύω ότι το επιτυγχάνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, κινούμενος προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα να αφεθώ σε δύο μόνο επιμέρους περιπτώσεις. Η μια αφορά τις ρυθμίσεις του άρθρου 51

Περισσότερα

Τοποθέτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου

Στην Αθήνα, σήμερα, 16 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.15΄, συνήλθε σε συνεδρίαση, στην Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη (223) του Μεγάρου της Βουλής, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου

Περισσότερα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση με σεβασμό των προσωπικών δεδομένων

Ο Υφυπουργός Δ.Μ.&Η.Δ. Μανούσος Βολουδάκης παρουσίασε στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής, την εισήγησή του σχετικά με την πρόταση του «Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές

Περισσότερα

Τοποθέτηση στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης

Κατατέθηκε σήμερα, Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής Σχέδιο Νόμου με θέμα την «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων και

Περισσότερα